Erişilebilirliği EtkinleştirErişilebilirliği Etkinleştir

Onkoloji

Tanım

25 yılı aşkın süredir kanser alanında AR&GE çalışmalarını sürdüren Takeda, bu amaçla 2008 yılında bir biyoteknoloji firması olan Millennium Pharmaceuticals’ı ve 2017 yılında kanser ilaçları konusunda çalışmalar yapan Ariad Pharmaceuticals’ı şirket bünyesine katmıştır. Dünyada Takeda hem AR&GE çalışmaları, hem de Seattle Genetics ile kurduğu iş birliği gibi stratejik kararlarıyla onkoloji alanında yeni ürünlerle güçlenmeye devam ediyor. “Kanseri Yenmeye Kararlıyız” vizyonuyla birlikte Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan Takeda Onkoloji İş Birimi, portföyünde hastaların hayatlarına değer katan ürünleriyle çalışmalarını sürdürüyor.1

Hodgkin Lenfoma (HL)

Hodgkin lenfoma (HL) tüm lenfomaların %10-12’sini oluşturan bir lenf kanseri çeşididir ve yaygın olarak boyun lenf düğümlerinde meydana gelir. HL için tipik olan Reed-Sternberg hücreleri normal hücrelerde salımı kısıtlı olan CD30 salgılar ve bu nedenle CD30 pozitifliği HL için önemli bir biyobelirteçtir.1,2 Batı ülkelerinde bir yıl içerisinde 100.000 kişide 3 HL hastası görülür ve 20 yaş altı ile 55 yaş üstünde görülme sıklığı artar.1,3 Yeni tanı alan HL’de iyileşme oranları yüksektir; ancak %25 oranında hastada ilk basamak tedaviden sonra relaps (nüks) / refrakter (dirençli) hastalık gelişmektedir. Bu hasta grubunun yarısı standart kurtarma tedavileriyle iyileşmekte, ancak diğer yarısı relaps yaşamakta ya da standart tedavilere direnç göstermektedir.4 Uluslararası kılavuzlarda relaps ve refrakter (r/r) hastalar için otolog kök hücre nakli (ASCT) önerilmektedir; ancak ASCT ile birlikte de %50’nin üzerinde kalıcı remisyon görülememektedir.4 ASCT sonrası r/r olan hastalar ve ASCT’ye uygun olmayan r/r HL hastaları için standart bir tedavi rejimi yoktur.5 Bu nedenle ASCT sonrası r/r hastalarda veya yüksek riskli hastaların ASCT sonrası konsolidasyonunda ve otolog nakile uygun olmayan r/r HL hastalarının tedavisinde yeni tedavi ajanlarına ve onların kombinasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır.6

Referanslar:

 1. https://www.takeda.com/what-we-do/areas-of-focus/ (Son erişim tarihi: Haziran 2020)
 2. Kuppers R. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2009:491–6. Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Lyon: IARC Press; 2008.
 3. Ansell et al. Mayo Clin Proc. 2015;90(11):1574-1583
 4. Montanari et al. Curr Hematol Malig Rep. 2014 September ; 9(3): 284–293. doi:10.1007/s11899-014-0220-7.
 5. Moskowitz et al. Lancet 2015; 385: 1853–62
 6. NCCN Hodgkin Lymphoma Guideline, 2020 v.2

Sistemik Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma (sALCL)

Sistemik anaplastik büyük hücreli lenfoma (sALCL), tüm lenf kanserlerinin yaklaşık %2-3'üne karşılık gelen, “T hücresi” denilen belirli bir beyaz kan hücresinde oluşan ve genellikle ciddi seyreden bir Hodgkin dışı lenf kanseri tipidir. Anaplastik lenfoma kinaz (ALK) proteininin salımına bağlı olarak, ALK pozitif veya ALK negatif olarak da sınıflandırılabilir. Düşük-orta derece risk altındaki ALK pozitif hastalar dışında, sALCL hastaları klasik birinci basamak kemoterapiyle tedavi edildiğinde kötü bir hastalık seyriyle karşılaşılır. sALCL hastalarının yaklaşık %40-65'inde birinci basamak tedaviden sonra nüks geliştirmektedir.

Geçmiş verilere göre nüks durumunda, hastalık klasik çok ajanlı kemoterapi rejimlerine karşı dirençlidir ve kanıtlanmış bir tedavi standardı yoktur. Yüksek doz tedavi ve otolog kök hücre nakli hastaların %30-40'ında uzun süreli hastalığın gerilemesini sağlayabilir; ancak bu fayda kemoterapiye yanıt veren hastalarla, ileri yaşta olmayan veya eşlik eden farklı hastalıkları olmayan hastalarla sınırlıdır. sALCL’nin tümör yüzeylerinden CD30 salımıyla karakterize olması, bu salıma hedefli immünolojik tedavilerin uygulanabilmesine olanak sağlamaktadır.

Referans:

 1. https://www.takeda.com/what-we-do/areas-of-focus/ (Son erişim tarihi: Haziran 2020)
 2. Pro B et al. J Clin Oncol. 2012;30:2190-6

Kütanöz T Hücreli Lenfomalar (CTCL)

Kütanöz T Hücreli lenfomalar, Non-Hodgkin lenfomaların nadir bir formudur, ciltte şiddetli kaşıntı ve tekrarlayan enfeksiyonlarla seyreder. En sık görülen tipi mikozis fungoides ve Sezary sendromudur. İleri evre hastalık erken evre ile karşılaştırıldığında, deri tümörleri, ciltte kızarıklıklar ve deri dışı tutulumlar görülür; bu hasta grubunda semptomlar yaşam kalitesini ve sağkalımı etkiler. Bu hastalık grubunda bir hücre yüzey antijeni olan CD30 pozitifliği görülür ve bu hastalıklar, primer kütanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma ve lenfoid papullozis gibi hastalıklar da dahil, CD30+ lenfoproliferatif hastalıklar olarak adlandırılırlar. Erken evrelerde deriye yönelik lokal tedaviler uygulansa da hastalık ilerledikçe sistemik tedaviler uygulanmaya başlar. Tekli veya çoklu sistemik kemoterapilerde etkililik sınırlı ve kısa sürelidir, bu durum yeni tedavilerin uygulanması için sebep oluşturur.

Referans:

 1. https://www.takeda.com/what-we-do/areas-of-focus/ (Son erişim tarihi: Haziran 2020)
 2. Prince et al. Lancet 2017

Osteosarkoma

Osteosarkom kemiklerden kaynaklanan kanserler arasında en yaygın olanıdır. Bu tümörlerde bulunan kanser hücreleri, normalde yeni kemik dokusunun oluşturulmasına yardımcı olan kemik hücrelerine benzemektedir, ancak osteosarkomdaki kemik dokusu normal kemikler kadar güçlü değildir. Osteosarkom çoğunlukla çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür. Gençler en sık etkilenen yaş grubudur, ancak osteosarkom her yaşta gelişebilir.

Çocuklarda ve gençlerde, osteosarkom genellikle bacak veya kol kemiklerinin uç kısımları gibi kemiğin hızlı büyüdüğü bölgelerde başlar. Örneğin, uyluk kemiğinin alt kısmı veya kaval kemiğinin üst kısmı gibi diz çevresindeki kemiklerde gelişir. Omuza yakın üst kol kemiği bir sonraki en yaygın bölgedir.

Referans:

 1. https://www.cancer.org/cancer/osteosarcoma/about/what-is-osteosarcoma.html (Son erişim tarihi: Haziran 2020)

Multipl Miyelom

Vücudunuzdaki bağışıklık sisteminde, enfeksiyonlarla ve diğer hastalıklarla savaşmak üzere birlikte çalışan bir çok hücre türü bulunmaktadır. Multipl miyelom, kemik iliğinde üretilen beyaz kan hücrelerinden biri olan plazma hücrelerinin kontrolden çıkarak kanserleşmesiyle oluşan bir kan kanseridir. Multipl miyelom, dünya çapında teşhis edilen kanserlerin yaklaşık% 1'ini oluşturan nispeten nadir bir hastalık olmakla birlikte, Hodgkin Dışı Lenfomadan sonra en yaygın görülen kan kanseridir.

Referans:

 1. https://www.takedaoncology.com/patients/disease-education/ (Son erişim tarihi: Haziran 2020)