Erişilebilirliği EtkinleştirErişilebilirliği Etkinleştir
Takeda İlaç Sağlık San. Ticaret Limited Şirketi (“Takeda”); 8 Aralık 2001 tarihli ve 24607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 22 Kasım 2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu; 8 Mayıs 1926 tarihli ve 366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 22 Nisan 1926 tarihli ve 818 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 26 Kasım 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 26 Kasım 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uyarınca; Takeda tarafından muhafaza edilen kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilkeleri (“Kişisel Verilerin Korunmasına Dair İlkeler”) oluşturmuştur.
Kişisel Verilerin Korunmasına Dair İlkeler Takeda, kişisel verilerin öneminin bilincinde olarak, aşağıda belirtilen ilkeler uyarınca, kişisel verileri korumak için gayret gösterecektir:
1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi
Takeda, kişisel verileri hukuka ve dürüstlük ilkesine uygun yollarla elde edecektir.
2. Kişisel Verilerin Kullanılması
(1) Takeda kişisel bilgileri yalnızca daha önceden bildirdiği veya kamuya duyurduğu kullanım amaçları dâhilinde kullanacaktır.
(2) Takeda kişisel verilerin ele alınması/kullanılması hususunda üçüncü bir kişiyi yetkilendirirse; bu üçüncü kişiyi özenle tetkik edecek ve seçecek olup; bu kişi üzerinde, temin edilen verilerin güvenlik kontrolünün sağlanması amacıyla gerekli ve uygun denetimi uygulayacaktır.
3. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Temini Takeda, kanunlar veya yönetmeliklere göre verilenler ile kamu yararı, milli güvenlik, milli savunma, kamu düzeni, genel güvenlik, suçların işlenmesinin veya devamının önlenmesi, davranış kurallarına aykırılık teşkil eden suçların ve fiillerin yasal takibatı veya soruşturulması, fon, bütçe, vergi ve istihdam gibi konularda ülkenin ekonomik gereksinimi, kişisel hak ve özgürlüklerin korunmasını teminen kişisel verilerin üçüncü kişilere sağlanması halleri haricinde, asıl veri sahibinin ön iznini almaksızın kişisel verileri üçüncü  bir kişiye temin etmeyecektir.
4. Kişisel Verilerin Kontrolü
(1) Takeda, kişisel verileri doğru ve güncel olarak koruyacaktır ve kullanım amaçlarının gerektirdiği ölçüde söz konusu kişisel verilerin güvenlik kontrolünü yürütecektir.
(2) Takeda, kişisel verilerin kaybını, yok edilmesini, tahrifatını ve sızıntısını önlemek amacıyla ortaya çıkabilecek yetkisiz erişime karşı, verilerin güvenliği için makul önlemleri alacaktır.
5. Muhafaza Edilen Kişisel Verilerin İfşa Edilmesi
Takeda tarafından muhafaza edilen kişisel verilerin muhatabı olan herhangi bir kişi, Takeda’dan söz konusu bu verileri ifşa etmesini, düzeltmesini, bunlara eklemeler yapmasını, dondurmasını, silmesini talep etmesi veya ilgili verilerin uygun amaçlar doğrultusunda kullanıp kullanılmadığı hakkında bilgi sahibi olmak istemesi halinde, Takeda, yürürlükteki kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak bu taleplere cevap verecektir.
6. Kişisel Verilerin Kontrolü ve Korunması için Uygulanan İç Sistem
(1) Takeda, kişisel verilerin kontrol edilmesi ve korunması için kendi iç sistemini oluşturacaktır ve buna uygunluğun devamını sağlayacaktır.
(2) Takeda, kişisel verilerin usulüne uygun olarak kontrol edilmesi ve korunması ile ilgili olarak, çalışanlarını eğitecek ve çalışanları üzerinde gerekli ve uygun denetimi uygulayacaktır.
7. Tanımlama Bilgileri:
Tanımlama bilgisi, kayıt tutma amacıyla bilgisayarınıza yerleştirdiğimiz küçük bir metin parçasıdır. Örnek olarak, bir tanımlama bilgisi (çerez), bir web sitesini her ziyaret ettiğinizde birden fazla kez giriş yapmak ya da kendinizi tanıtmak zorunda kalmamanızı sağlamak için kullanılabilir.
Kalıcı tanımlama bilgilerini bilgisayarınızdan kaldırmak çok kolaydır. Sadece tarayıcınızın yardım belgesinde yazılı olan talimatlara uymanız gerekmektedir. Bilgisayarınızın ziyaret ettiğiniz web sitelerindeki tanımlama bilgilerini kabul etmesini durdurmak için de tarayıcınızın yardım belgesini kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki tanımlama bilgilerini engellemek ya da silmek, web sitemizi ziyaret edebilirliğinizi ya da görüntüleyebilirliğinizi etkilemeyecektir. Ancak, ‘sayfa kaydet’ ve 'kayıt ekle’ gibi bazı işlevlerin düşük işlevli olarak çalışabileceğini ya da hiç çalışmayabileceğini bilmelisiniz. Eğer bu Yasal Uyarı´nın herhangi bir hükmü yetkili herhangi bir şekilde geçersiz addedilecek olursa, söz konusu hükmün geçersizliği buradaki diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.