Erişilebilirliği EtkinleştirErişilebilirliği Etkinleştir

Takeda Gizlilik Bildirimi

Son Güncelleme:18.08.2021

Takeda bireylerin kişisel verileriyle ilgili gizlilik haklarını tanır ve bunlara saygı duyar. Bu Gizlilik Bildirimi (“Bildirim”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak bu internet sitesi aracılığıyla hakkınızda ne tür kişisel verileri toplayabileceğimizi ve bunları nasıl kullandığımızı açıklamaktadır.  

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Takeda’nın gizlilik uygulamalarına ilişkin herhangi bir sorunuzun olması ya da Takeda tarafından toplanan kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, lütfen aşağıdaki “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz” bölümünde açıklandığı şekilde bizimle iletişime geçin.

Uygulanabilirlik ve Bu Gizlilik Bildiriminin Kapsamına Giren Kuruluşlar

Takeda dünya genelinde faaliyet gösteren bir şirketler grubudur. Takeda kuruluşları (“Takeda”, “biz”, “bizim”) ana şirket Takeda İlaç Sağlık San. Tic.Ltd. Şti Hizmetlerimizi ve buna bağlı iştirakleri içermektedir. Bulunduğunuz bölgedeki yerel Takeda iştiraki ise Takeda İlaç Sağlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’dir.

Bu Bildirim, Takeda’nın internet sitelerine, sosyal medya sayfalarına, (mobil) uygulamalarına, anketlerine, hasta ve sağlık meslek mensubu destek faaliyetlerine ve bu Bildirimi görüntüleyen veya buna referans veren diğer Takeda hizmetleri ve faaliyetlere uygulanır (birlikte “Hizmetler”).

Hizmetlere manuel olarak ya da otomatik bir cihaz veya program aracılığıyla erişen, bunları görüntüleyen veya başka bir şekilde kullanan herkes “Kullanıcı” olarak kabul edilir.

Topladığımız ve Kullandığımız Kişisel Veriler

Takeda, etkin bir şekilde faaliyet göstermek ve size Hizmetlerimizle ilgili en iyi deneyimi sunmak için kişisel verileri toplar.

Takeda, bir Hizmete kaydolduğunuzda, Hizmeti kullandığınızda, bizimle bir sözleşme yaptığınızda, bize bir başvuruda bulunduğunuzda ve sizinle kurabileceğimiz çeşitli başka etkileşimler yoluyla doğrudan sizden bilgi toplamaktadır. İnternet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, reklamlarımızı görüntülediğinizde ya da ürün ve hizmetlerimizi kullandığınızda otomatik olarak bilgi toplayan teknolojileri kullanabiliriz.

Satıcılarımız, tedarikçilerimiz, yüklenicilerimiz ve iş ortaklarımız gibi üçüncü taraflardan da sizin hakkınızda bilgi toplayabiliriz. Örneğin, bu tür üçüncü taraf verilerini sağlık meslek mensuplarının iletişim ve finansal bilgilerini teyit etmek, niteliklerini doğrulamak ve referanslarını kontrol etmek için kullanabiliriz.

Topladığımız kişisel verilerin türü, Takeda ile olan etkileşiminize ve kullandığınız Takeda Hizmetlerine bağlıdır. Bunlar aşağıdaki veri türlerini içerebilir:

 • Ad-soyad ve iletişim verileri: Adınızı-soyadınızı, posta adresinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı ve diğer benzer iletişim verilerinizi toplayabiliriz.
 • Bilgisayar kimlik verileri: Parola, parola ipucu ve kimlik doğrulama ve Takeda hesabına erişim için kullanılan benzer güvenlik bilgilerini toplayabiliriz.
 • Eğitim ve Mesleki Detaylar: Özgeçmişinizi ilettiğinizde, nitelikleriniz, organizasyonel veya kurumsal bağlantılarınız, mesleki deneyiminizin bir parçası olarak gerçekleştirdiğiniz faaliyetler ve yeteneklerinize ilişkin verileri toplayabiliriz.
 • Devlet tarafından verilmiş kimlik: Sizden Sosyal Güvenlik Numaraları, ulusal kimlik numaraları, sürücü belgesi verileri ve pasaport verileri dahil olmak üzere, devlet tarafından verilmiş belirli veri türlerini toplayabiliriz.
 • Demografik Veri: Sizin hakkınızda yaşınız, cinsiyetiniz, menşe veya ikamet ettiğiniz ülke bilgisi ve tercih ettiğiniz dil bilgisi gibi verileri toplayabiliriz.
 • Tercihler, ilgi alanları ve beğeniler:  Ziyaret ettiğiniz web siteleri, beslenme gereksinimleriniz vb. gibi mesleki ya da kişisel ilgi alanı ve beğenilerinize dair verileri toplayabiliriz.
 • Mali veriler: Banka hesabı veya kredi kartı numarası gibi ödemeleri gerçekleştirmek için gerekli verileri toplayabiliriz.
 • Kullanım Verisi: Bilgisayarınızı internete bağlamak için kullanılan Internet Protokolü (IP) adresi, oturum açma bilgileriniz, tarayıcı türü ve sürümü, saat dilimi ayarı, tarayıcı eklenti ve sürümleri, işletim sistemi ve platformu; ziyaretiniz ve çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında bilgi (örn. sayfa yanıt süreleri, indirme hataları, belirli sayfalarda geçirilen süre, sayfa etkileşim bilgileri (kaydırma, tıklama ve fareyle üzerinde durmak gibi) ve sayfadan çıkmak için kullanılan yöntemler) gibi sizin ve cihazınızın Hizmetlerimizle nasıl etkileşime girdiğine dair verileri toplayabiliriz.
 • İlişki ve Etkileşim Verileri: Bilgi ve destek için bizimle iletişime geçtiğiniz durumlarda olduğu gibi etkileşimleriniz ve görüşmelerimiz hakkında veri toplayabiliriz.
 • Fotoğraf ve video bilgileri: Tesislerimizi güvende tutmak için video gözetimi kullanılması dahil olmak üzere sizinle ilgili görüntüleri veya videoları toplayabiliriz.
 • Konum Verisi: Konumunuz hakkında kesin ve kesin olmayan konum verileri toplayabiliriz. Kesin veriler coğrafi konum verilerini içermektedir. Kesin olmayan veriler ise, örneğin, IP adresinizden elde edilen konum bilgisi ya da şehir ve posta kodu düzeyinde olup bulunduğunuz yeri daha az kesinlikte bildiren verileri içerir.
 • Sağlık ile ilgili veriler: Sağlık hizmetlerinin ödenmesi, hasta katılımı ve destek hizmetleri ile reçete bilgileri için önceden izin alınması dahil olmak üzere sağlığınızla ilgili verileri toplayabiliriz.
 • Klinik veriler: Araştırma-geliştirme ve klinik çalışmalarımız, kayıtlarımız ve deneylerimize ilişkin olarak veri toplayabiliriz.
 • Biyometrik veriler: Parmak izleri, ses izleri veya diğer benzersiz fiziksel özellikler gibi biyometrik verilerinizi toplayabiliriz.
 • Hukuken Gerekli Bilgiler: Size ilişkin olarak, hasta güvenliği ve yan etkilerle ilgili ya da Takeda için geçerli olan yasaların gerektirdiği ilave verileri toplayabiliriz.

Bazı durumlarda, hakkınızda tuttuğumuz bilgileri, üçüncü kişilerden elde ettiğimiz ya da kamuya açık olan veya ticari olarak erişilebilir ve/veya başka herhangi bir yasal yolla elde edilen bilgilerle geliştirebiliriz.

Örneğin, çevrimiçi gönderiler, sosyal medya platformları, yayın veritabanları, dergiler ve topluluklar dahil olmak üzere hakkınızdaki kamuya açık bilgileri toplayabiliriz. Lütfen bu hizmetler aracılığıyla paylaştığınız ya da açıkladığınız her türlü bilgilerin, bunları sağladığınız hizmetin kullanıcılarına ve genel olarak kamuya açık bilgiler haline gelebileceğini unutmayınız. Kişisel verilerinizi ya da başka herhangi bir bilgiyi, bu platformlarda paylaşmaya karar verirken çok dikkatli olmanızı ve gizlilik ayarları ve seçeneklerini dikkatlice inceleyip anlamanızı öneririz.

Kişisel Verileri Nasıl Kullanıyoruz

Takeda ile olan ilişkinize bağlı olarak, Takeda topladığımız kişisel verileri aşağıda daha detaylı açıklanan bir dizi temel amaç için kullanmaktadır: (1) ticari faaliyetler için (pazarlama ve satışlar, araştırma ve geliştirme, hasta desteği, bağış ve sponsorluklar, iletişim), (2) iş yönetimi için (finans ve muhasebe, insan kaynakları, önleme ve soruşturma faaliyetleri için), (3) iş yönetimi için (iç denetim, varlık yönetimi, sistem ve iş kontrolleri), ve (4) Takeda personelinin sağlığını, emniyetini ve güvenliğini korumak için gerektiği şekilde ve yasal gereklilik ve yükümlülükleri yerine getirmek için. Takeda kişisel verilerinizi satmaz.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanabiliriz:

 • Gönderebileceğiniz herhangi bir istek ya da soruyla ilgili olarak sizinle iletişime geçmek ve size ilgili konuda destek veya hizmet sağlamak için.
 • Size önemli bilgileri, gerekli bildirimleri ve tanıtım materyallerini sağlamak adına zaman zaman sizinle iletişime geçmek için.
 • Size idari bilgiler vermek için, örneğin sağladığımız Hizmetlere ilişkin (değişikliklerle) ilgili bilgiler.
 • Size özel ürünler ve teklifler sunarak Hizmetlerimizi kullanırkenki deneyiminizi kişiseleştirmek için.
 • Hizmetlerimizi kullanarak mesaj gönderdiğiniz kişilere sizi tanıtmak için.
 • Veri analizi, denetim, dolandırıcılık izleme ve önleme, yeni ürün geliştirme, iyileştirme, Hizmetlerimizi geliştirme ve değiştirme, kullanım eğilimlerini belirleme, tanıtım kampanyalarımızın etkinliğini tespit etme, anket yapma ve ticari faaliyetlerimizi yürütme ve genişletme gibi ticari amaçlar için.
 • Ürünlerimizin ve Hizmetlerimizin sizi nasıl etkilediğini daha iyi anlamak, güvenlik kaygılarını takip etmek ve bunlara yanıt vermek, ürün ve Hizmetlerimizi daha da geliştirmek ve iyileştirmek için.
 • Sağladığınız kişisel verilerin özel programlarla bağlantılı olarak nasıl işleneceğini açıklayan belirli şartları, gizlilik bildirimleri ve/veya aydınlatılmış rıza formları olan Hizmetlerimiz aracılığıyla özel programlar, aktiviteler, klinik deneyler, etkinlikler ve promosyonlar sunmak için. Bu özel programlardan bazıları üçüncü bir tarafla bilgi paylaşımını içerebilir, bu durumda Takeda size bu konuda bildirimde bulunacaktır. Size, verilerinizin bu tür üçüncü taraflarla paylaşılmasını kabul etme veya bundan çekilme fırsatı sunulabilir. Ancak, bazı durumlarda, özel programa katılmak için bilgilerin üçüncü bir kişiyle paylaşılmasına onay vermek gerekebilir. Sağladığınız kişisel veriler, üçüncü tarafça özel programın koşullarına uygun olarak ve, ilgili özel programın koşullarında aksi belirtilmemişse, kendi politika/koşulları doğrultusunda kendi amaçları için kullanılabilir. Katılmadan önce hem özel programın koşullarını hem de ilgili üçüncü taraf politika/koşullarını gözden geçirmenizi öneririz.
 • Gerekli veya uygun olduğuna inandığımız ölçüde: (a) Türkiye dışındaki kanunlar dahil olmak üzere geçerli olan hukuk kapsamında; (b) hukuki süreçlere uymak için; (c) Türkiye dışındaki otoriteler dahil olmak üzere kamu ve devlet otoritelerinden gelen taleplere yanıt vermek için; (d) hüküm ve koşullarımızı uygulamak için; (e) faaliyetlerimizi ve iştiraklerimizden herhangi birinin faaliyetlerini korumak için; (f) bizim, iştiraklerimizin, sizin veya diğer kişilerin haklarını, gizliliğini, güvenliğini ya da mülkiyet haklarınızı korumak için; (g) mevcut hukuki çarelere başvurmamıza yahut uğrayabileceğimiz zararları sınırlamamıza imkan sağlamak için.

Kişisel Verileri İşlemek İçin Hukuki Dayanak

Takeda, kişisel verilerinizi ancak buna izin veriliyorsa, ya da bir başka deyişle kişisel verilerinizi işlemek için yasal bir dayanağı bulunuyorsa işler. Takeda’nın dayandığı yasal dayanaklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlemenin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde – örneğin, bir hizmet sağlama sözleşmesinde (örneğin, Takeda'nın düzenlediği bir etkinliğe katılmanız veya çevrimiçi bilgi talep etmek için bizimle iletişime geçmeniz halinde) veya bir iş sözleşmesinde olduğu gibi; ya da
 • Veri işlemenin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için zorunlu olması halinde – verilerinizi işlemenin hukuki bir gereklilik olması hali böyledir, örneğin bazı ülkelerde sağlık meslek mensuplarıyla etkileşim konusunda şeffaflık gereklilikleri bulunmaktadır, ya da ürünlerimizin kullanımına ilişkin yan etki durumlarını yetkililere bildirmek gibi; ya da
 • Temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemesi koşuluyla, kurumsal politikalarımıza uygun şekilde bir ilaç şirketi olarak meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması durumunda örneğin, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında, bilimsel araştırmalar ve eğitim fırsatları, bilimsel ve pazar araştırması anketleri ve de ticari faaliyetlerimizin etkin bir şekilde sürdürülmesi hakkında sizinle iletişime geçmek; ya da

Yukarıdaki yasal dayanaklardan herhangi birinin uygulanmasının mümkün olmadığı diğer tüm hallerde, Takeda kişisel verilerinizi açık rızanıza dayalı olarak işleyecektir.

Açık rıza vermeniz halinde, aşağıda yer alan “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz” bölümünde açıklandığı şekilde bizimle iletişime geçerek istediğiniz zaman rızanızı geri alabileceğinizi unutmayın. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin başka haklara da sahip olduğunuzu bilmeniz önemlidir, bunlar için “Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız” bölümüne bakabilirsiniz.

Bu Bildirim’de “Web, Çerezler ve Takip Teknolojileribaşlıklı bölüm altında ve internet sitemizde bulunan “Çerez Politikası”nda detaylı olarak belirtildiği üzere kullanılacak çerezler ve takip teknolojilerinin bir kısmı Takeda internet sitelerinin çalışması ve amaçlandığı gibi kullanılması için kesinlikle zorunlu çerezler olup, bu çerezler vasıtasıyla toplanacak ve işlenecek kişisel verileriniz, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemesi koşuluyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenecektir. Öte yandan zorunlu çerezler dışında kalan performans çerezleri, hedefleme çerezleri ile işlevsel çerezler ve takip teknolojileri için kişisel verileriniz açık rızanıza dayanarak işlenecektir.

Kişisel Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz

Verileri, hukuken gerekli olduğu hallerde ya da hukuki süreçlere yanıt vermek için; müşterilerimizi korumak için; hayat kurtarmak için; Hizmetlerimizin güvenliğini sağlamak için; ve Takeda’nın haklarını ve mülkiyetlerini korumak için Takeda tarafından kontrol edilen yan kuruluşlar ve alt kuruluşlarla; ve bizim adımıza çalışan tedarikçilerle paylaşıyoruz.

Bu gibi durumlarda, Takeda, bu üçüncü tarafların onlarla paylaşılan kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini koruma altına almalarını zorunlu tutacaktır. Bu tarafların, bize hizmet sağlamak veya bizim adımıza hizmet vermek için gerekli olan veya yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uymak için gerekli olan haller dışında sizinle ilgili kişisel verileri kullanmayacaklarını ve paylaşmayacaklarını kabul etmeleri gerekecektir.

Takeda, kişisel verilerinizi bağlı kuruluşlarla ve üçüncü taraflarla aşağıdaki şekilde paylaşabilir:

 • Kişisel verileriniz, bağlı şirketler arasında bu Bildirimde açıklanan amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir. Takeda, ortak kullanılan kişisel verilerin yönetiminden sorumlu olan taraftır.  
 • Kişisel verilerinizi internet sitesi barındırma, veri analizi, ödemelerin yapılması, siparişlerin yerine getirilmesi, bilgi teknolojileri ve ilgili altyapının sağlanması, müşteri hizmetleri, e-posta gönderimi, denetim ya da diğer benzeri hizmetleri sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızla paylaşabiliriz. Takeda politikası, hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerinize erişim ve bunların kullanımı konusunda uygun kısıtlamalara uymasını gerektirir.
 • Kişisel verilerinizi size pazarlama iletileri göndermelerine izin vermek için üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.
 • Çekilişlerin, yarışmaların ve benzer promosyonların üçüncü taraf sponsorlarıyla paylaşabiliriz.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlarda da paylaşabiliriz:

 • Birleşme, yeniden yapılanma, devralma, ortak girişim, devir, bölünme, iflas ya da benzeri işlemlerle bağlantılı olan haller dahil olmak üzere, işletmemizin tamamının ya da bir kısmının devri, satışı ya da elden çıkarılması halinde. Türkiye dışındaki kanunlar dahil olmak üzere hukukun gerektirdiği şekilde, mahkeme celbi, zorunlu kayıt veya yasal süreçlere uymak için.

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen üçüncü taraflara fiziksel ya da elektronik olarak KVKK Madde 8’de belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar çerçevesinde aktarılabilir.

Üçüncü taraflarca ilgili kişinin kimliğinin tespiti mümkün olmayan toplu ya da kimliksizleştirilmiş verileri de üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Toplu veriler, bireyler hakkında bilgi toplayıp işleyerek ve bu verileri özetleyerek bir bireyi tanımlama olasılığını ortadan kaldırarak oluşturulur.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz

Kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, kullanım ve paylaşıma karşı korumak için çeşitli güvenlik teknolojileri ve kurumsal prosedürler uygulamaktayız. Örneğin, kişisel verilerinizi şifreleme gibi çeşitli teknik ve fiziksel erişim denetimlerine sahip bilgisayar sistemlerinde saklıyoruz. Takeda, sektör standartlarına uygun veri güvenliği kontrolleri uygulamaktadır; ancak Takeda bilgilerinizin güvenliğini garanti edememektedir. Sizin de parolalarınıza, bilgisayarınıza, mobil cihazınıza vb. yönelik yetkisiz erişimlere karşı koruma sağlamanız önemlidir. Bizimle etkileşiminizin artık güvenli olmadığına inanmak için bir nedeniniz varsa (örneğin, Takeda ile ilgili hesaplarınızın herhangi birinin güvenliğinin ihlal edildiğini hissediyorsanız), lütfen aşağıdaki “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz” bölümünde açıklandığı gibi bizi hemen bilgilendirin.

Kişisel Verileri Nerede Saklıyoruz ve İşliyoruz

Takeda dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren çok uluslu bir kuruluş olduğundan, kişisel verileriniz tesislerimizin olduğu ya da servis sağlayıcılarla çalıştığımız ülkeler dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz herhangi bir ülkede saklanabilir ve işlenebilir. Takeda, kişisel verileri bu Bildirimdeki hükümlere göre ve yürürlükteki hukuk kurallarının gerektirdiği şekilde işlemek adına gerekli adımları atar. 

Takeda kişisel verileri Türkiye dışında ülkelere aktarabililir. Alıcı ülkelerin hukuk kuralları, Türkiye kadar sıkı bir kişisel veri koruması sağlamayabilir. Alıcı ülke tarafından daha düşük seviye bir koruma sağlandığı durumlarda, Takeda yeterli korumanın bulunduğunu ve bu tür veri aktarımlarıyla bağlantılı olarak yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyulduğunu taahhüt eder.

Her halükarda, toplanan kişisel verileriniz fiziksel ve elektronik yollarla Türkiye dışındaki ülkelere KVKK Madde 9 uyarınca açık rızanız ile aktarılır.

Bazı durumlarda Takeda, sözleşmesel ilişkilere girmeyi (örn. Avrupa Birliği Standart Sözleşme Koşulları) taahhüt eder ya da yeterli korumayı sağlamayı amaçlayan diğer mevcut veri aktarım mekanizmalarına dayanır. AB Standart Sözleşme Koşulları taslak sözleşmelerinin bir kopyası http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/ adresinde bulunabilir.

Takeda’nın kişisel verilerin yurt dışına aktarımı için uyguladığı güvenlik önlemleri hakkında ek bilgi almak için lütfen “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz” bölümünde verilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.

Son güncelleme: Şubat 2021

Takeda, bireylerin kişisel verileriyle ilgili gizlilik haklarını tanır ve saygı duyar. Bu Gizlilik Bildirimi ("Bildirim"), hakkınızda ne tür kişisel veriler toplayabileceğimizi ve bunları nasıl kullandığımızı açıklar.

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Takeda'nın gizlilik uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya Takeda'nın hakkınızda topladığı kişisel verilerle ilgili haklarınızı kullanmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki "Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz" bölümünde açıklandığı gibi bizimle iletişime geçin.

Uygulanabilirlik ve Bu Gizlilik Bildiriminin Kapsamına Giren Kuruluşlar

Takeda, dünya çapında faaliyetleri olan bir şirketler grubudur. Takeda işletmesi ("Takeda", "biz", "biz", "bizim") ana şirket Takeda Pharmaceutical Company Limited ve bağlı kuruluşlarını içerir. Yerel bağlı kuruluşunuzla ilgili iletişim bilgileri için lütfen Takeda'nın https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/ adresindeki web sitesine bakın. 

Bu Bildirim, Takeda web sitelerinin yanı sıra bu Bildirimi görüntüleyen veya bu Bildirime atıfta bulunan diğer Takeda hizmetleri ve etkinlikleri (birlikte "Hizmetler") için geçerlidir.

Hizmetlere manuel olarak veya otomatik bir cihaz veya program aracılığıyla erişen, görüntüleyen veya başka bir şekilde kullanan herhangi bir kişi "Kullanıcı" olarak kabul edilecektir.

Topladığımız ve Kullandığımız Kişisel Veriler

Takeda, etkili bir şekilde çalışmak ve Hizmetlerimizden size en iyi deneyimleri sunmak için kişisel verileri toplar.

Takeda, bir Hizmete kaydolduğunuzda, bizimle bir sözleşme yaptığınızda, bize bir başvuruda bulunuyorsanız ve sizinle sahip olabileceğimiz diğer çeşitli etkileşimler aracılığıyla doğrudan sizden bilgi toplayabilir. Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, reklamlarımızı görüntülediğinizde veya ürünlerimizi veya hizmetlerimizi kullandığınızda otomatik olarak bilgi toplayan teknolojiler kullanabiliriz.

Ayrıca satıcılarımız, tedarikçilerimiz, yüklenicilerimiz ve iş ortaklarımız gibi üçüncü taraflardan da hakkınızda bilgi toplayabiliriz. Örneğin, bu tür üçüncü taraf verilerini iletişim veya finansal bilgileri onaylamak, sağlık çalışanlarının niteliklerini doğrulamak ve referansları kontrol etmek için kullanabiliriz.

Topladığımız kişisel verilerin türü, Takeda ve kullandığınız Takeda Hizmetleri ile olan etkileşimlerinize bağlıdır. Sizinle ilgili işlediğimiz belirli kişisel veri türü, bizden aldığınız özel gizlilik bildiriminde özetlenecektir.  Takeda web sitelerinden birine göz atıyorsanız, yalnızca şu gibi sınırlı türde kişisel verileri işleyeceğiz:

 • Ad ve iletişim verileri: Bunu bize gönüllü olarak sağlarsanız adınızı, posta adresinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı ve diğer benzer iletişim verilerinizi toplayabiliriz.
 • Kullanım verileri: Bilgisayarınızı İnternet'e bağlamak için kullanılan İnternet protokolü (IP) adresi, giriş bilgileriniz, tarayıcı türü ve sürümü, saat dilimi ayarı, tarayıcı eklenti türleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platform gibi sizin ve cihazınızın Hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğunuz hakkında veri toplayabiliriz;  Ziyaretiniz ve çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında bilgi (ör. sayfa yanıt süreleri, indirme hataları, belirli sayfalara yapılan ziyaretlerin uzunluğu, sayfa etkileşimi bilgileri (kaydırma, tıklamalar ve fareler gibi) ve sayfadan uzaklaşmak için kullanılan yöntemler.) toplayabiliriz.
 • İlişki ve etkileşim verileri: Bilgi ve destek için bizimle iletişime geçmeniz gibi etkileşimlerimiz ve toplantılarımız hakkında veri toplayabiliriz.
 • Konum verileri: Bu gibi kesin olmayan verileri toplayabiliriz.  IP adresinizden veya bir şehir veya posta kodu düzeyinde olduğu gibi daha az hassasiyetle nerede olduğunuzu gösteren verilerden türetilen bir konum bilgisidir.
 • Yasal Olarak Gerekli Bilgiler: Hakkınızda hasta güvenliği ve olumsuz olaylarla ilgili veya Takeda için geçerli olan yasaların gerektirebileceği ek veriler toplayabiliriz.

 

Bazı durumlarda ve yalnızca belirli hizmet türleri için, bireyler hakkında tuttuğumuz bilgileri üçüncü taraflardan aldığımız bilgilerle ve kamuya açık veya ticari olarak mevcut olan ve/veya başka herhangi bir yasal yolla elde edilen bilgilerle geliştirebiliriz.

Örneğin, çevrimiçi gönderiler, sosyal medya platformları, yayın veritabanları, dergiler ve topluluklar dahil olmak üzere herkese açık bilgileri toplayabiliriz. Bu hizmetler aracılığıyla yayınladığınız veya ifşa ettiğiniz tüm bilgilerin, sağladığınız hizmetin kullanıcıları ve genel halka açık bilgiler haline gelebileceğini lütfen unutmayın. Kişisel verilerinizi veya diğer bilgileri bu platformlarda açıklamaya karar verirken çok dikkatli olmanızı ve ilgili gizlilik ayarlarını ve seçeneklerini dikkatlice gözden geçirmenizi ve anlamanızı öneririz.

Kişisel Verileri Nasıl Kullanıyoruz?

Takeda ile olan ilişkinize bağlı olarak Takeda, topladığımız kişisel verileri aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanan bir dizi temel amaç için kullanır: (1) iş operasyonları (pazarlama ve satış, araştırma ve geliştirme, hasta desteği, bağışlar ve sponsorluklar, iletişim), (2) işletme (finans ve muhasebe, insan kaynakları, önleme ve soruşturma faaliyetleri), (3) işletme yönetimi (iç denetim,  varlık yönetimi, sistem ve iş kontrolleri) ve (4) Takeda personelinin sağlığını, güvenliğini ve güvenliğini korumak için gerektiği şekilde ve yasal gereklilik ve yükümlülüklere yerine getirmek için. Takeda kişisel verilerinizi satmaz.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanabiliriz:

 • Gönderebileceğiniz istek veya sorularla ilgili olarak sizinle iletişim kurmak ve size ilgili desteği veya Hizmeti sağlamak için,
 • Size önemli bilgiler, gerekli bildirimler ve promosyon materyalleri sağlamak için zaman zaman sizinle iletişime geçmek için,
 • Size örneğin, sağladığımız Hizmetlerle ilgili (değişiklikler) hakkında bilgi gibi yönetimsel bilgiler göndermek için,
 • İlgili ve uygun olduğunda size özel ürünler ve teklifler sunarak Hizmetlerimizi kullanırken deneyiminizi kişiselleştirmek için,
 • Veri analizi, denetimler, dolandırıcılık izleme ve önleme, yeni ürünler geliştirme, Hizmetlerimizi geliştirme, iyileştirme veya değiştirme, kullanım eğilimlerini belirleme, tanıtım kampanyalarımızın etkinliğini belirleme, anketler yapma ve ticari faaliyetlerimizi işletme ve genişletme gibi iş amaçlarımız için,
 • Ürünlerimizin ve Hizmetlerimizin sizi nasıl etkilediğini daha iyi anlamak, güvenlik endişelerini takip etmek ve yanıt vermek ve ürünlerimizi ve Hizmetlerimizi daha da geliştirmek ve geliştirmek için,
 • Gerekli veya uygun olduğuna inandığımız şekilde: (a) ikamet ettiğiniz ülke dışındaki yasalar da dahil olmak üzere yürürlükteki yasalar uyarınca; (b) yasal sürece uymak; (c) ikamet ettiğiniz ülke dışındaki yetkililer de dahil olmak üzere kamu veya devlet makamlarından gelen taleplere yanıt vermek; (d) hüküm ve koşullarımızı uygulamak; (e) faaliyetlerimizi veya herhangi bir bağlı kuruluşumuzun faaliyetlerini korumak; (f) haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya mülkiyetimizi ve/veya bağlı kuruluşlarımızın, sizin veya başkalarının haklarını korumak; (g) mevcut çareleri takip etmemize veya maruz kalabileceğimiz zararları sınırlamamıza izin vermek için kullanabiliriz.

Kişisel Verileri İşlenmek İçin Yasal Dayanak

Takeda, kişisel verilerinizi ancak buna izin veriliyorsa, ya da bir başka deyişle kişisel verilerinizi işlemek için yasal bir dayanağı bulunuyorsa işler. Takeda’nın dayandığı yasal dayanaklar aşağıdaki gibidir:

 • Sizinle bir sözleşmemiz veya anlaşmamız olduğunda - örneğin, mal veya hizmet tedarik etmek için bir sözleşme (örneğin, takeda organize bir etkinliği ziyaret etmek veya çevrimiçi bilgi sipariş etmek için bizimle etkileşime girdiğinizde) veya bir çalışan sözleşmesi;
 • Yasal bir yükümlülüğe uymamız gerektiğinde - örneğin, verilerinizi işlerken yasal bir gerekliliktir, örneğin bazı ülkelerde sağlık çalışanlarıyla etkileşimle ilgili şeffaflık gereksinimleri vardır veya ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olumsuz olaylar durumunda yetkililere bilgi sağlamak;
 • Veri işlemenin hayati çıkarlarınız olduğunda – örneğin, bu durum hayatınızı koruyabileceği durumlarda;
 • Temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemesi koşuluyla verilerinizi kurumsal politikalarımıza uygun olarak bir ilaç şirketi olarak meşru menfaatlerimiz için işlerken - örneğin, ürün ve hizmetlerimiz, bilimsel araştırma ve eğitim fırsatları, bilimsel ve pazar araştırması anketleri ve iş faaliyetlerimizin etkin devamı için sizinle iletişim kurmak gerektiğinde

Yukarıdaki yasal dayanaklardan herhangi birinin uygulanmasının mümkün olmadığı diğer tüm hallerde, Takeda kişisel verilerinizi açık rızanıza dayalı olarak işleyecektir.

Açık rıza vermeniz halinde, "Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz" bölümünde açıklandığı gibi bizimle iletişime geçerek onayınızı istediğiniz zaman geri çekebileceğinizi unutmayın. Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili başka haklarınız olduğunu bilmek de önemlidir,  "Kişisel verilerinizle ilgili haklarınız" bölümüne bakabilirsiniz.

Kişisel Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?

Verileri Takeda kontrolündeki iştirakler ve iştiraklerle paylaşırız; bizim adımıza çalışan satıcılarla; yasaların gerektirdiği veya yasal sürece yanıt vermek için; müşterilerimizi korumak için; hayatları korumak için; Hizmetlerimizin güvenliğini sağlamak; ve Takeda'nın haklarını veya mülkiyetini korumak için paylaşırız.

Bu gibi durumlarda Takeda, bu üçüncü tarafların kendileriyle paylaşılan kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumasını gerektirecektir. Bu üçüncü tarafların, bize hizmet sunmak veya bizim adımıza hizmet sunmak veya bizim adımıza hizmet gerçekleştirmek veya yürürlükteki yasa veya yönetmeliklere uymak için gerekli olduğu durumlar dışında sizinle ilgili kişisel verileri kullanmayacaklarını veya ifşa etmeyeceklerini kabul etmeleri gerekecektir.

Takeda kişisel verilerinizi bağlı kuruluşlarla ve üçüncü taraflarla aşağıdaki gibi paylaşabilir:

 • İştirakler arasında, bu Bildirimde açıklanan amaçlar için paylaşabilir. Takeda, ortak kullanılan kişisel verilerin yönetiminden sorumlu taraftır.
 • Web sitesi barındırma, veri analizi, ödeme işleme, sipariş karşılama, bilgi teknolojisi ve ilgili altyapı sağlama, müşteri hizmetleri, e-posta teslimi, denetim ve diğer benzer hizmetler gibi hizmetleri sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza paylaşabiliriz. Takeda politikası, hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerinize erişim ve kullanım konusunda uygun kısıtlamalara uymasını gerektirir.
 • Pazarlama iletişimleri göndermelerine izin vermek için üçüncü taraflarla paylaşabiliriz
 • Çekiliş, yarışma ve benzeri promosyonların üçüncü taraf sponsorları ile paylaşabiliriz

Kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlarda da paylaşabiliriz:

 • Herhangi bir iflas veya benzeri işlemlerle bağlantılı olarak işimizin tamamının veya bir kısmının birleşmesi, yeniden düzenlenmesi, satın alınması, ortak girişim, atama, spin-off, devir veya satış veya elden çıkarma durumunda. İkamet ettiğiniz ülke dışındaki yasalar da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği şekilde, mahkeme celbi, gerekli kayıt veya yasal sürece uymak için paylaşabiliriz.

Üçüncü taraflarca ilgili kişinin kimliğinin tespiti mümkün olmayan toplu ya da kimliksizleştirilmiş verileri de üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Toplu veriler, bireyler hakkında bilgi toplayıp işleyerek ve bu verileri özetleyerek bir bireyi tanımlama olasılığını ortadan kaldırarak oluşturulur.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruruz?

Kişisel verilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve ifşaya karşı korumak için çeşitli güvenlik teknolojileri ve organizasyon prosedürleri uygulamaktayız. Örneğin, kişisel verilerinizi şifreleme gibi çeşitli teknik ve fiziksel erişim denetimlerine sahip bilgisayar sistemlerinde saklarız. Takeda, endüstri standartlarına uygun veri güvenliği kontrolleri uygulamaktadır; ancak Takeda bilgilerinizin güvenliğini garanti edememektedir. Parolalarınıza ve bilgisayarınıza, mobil cihazlarınıza vb. Bizimle etkileşiminizin artık güvenli olmadığına inanmak için bir nedeniniz varsa (örneğin, bizimle sahip olabileceğiniz herhangi bir hesabın güvenliğinin tehlikeye girdiğini düşünüyorsanız), lütfen aşağıdaki "Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz" bölümünde açıklandığı gibi bize hemen bildirin.

Kişisel Verileri Sakladığımız ve İşlediğimiz Yerler

Takeda, dünyanın birçok ülkesinde konumları olan çok uluslu bir kuruluş olduğundan, kişisel verileriniz, tesislerimizin olduğu veya hizmet sağlayıcılarla etkileşimde bulunduğumuz yerler de dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz herhangi bir ülkede saklanabilir ve işlenebilir. Takeda, kişisel verileri bu Bildirim hükümlerine ve yürürlükteki yasaların gerekliliklerine göre işlemek için adımlar atar.

Takeda kişisel verileri ikamet ettiğiniz ülkenin dışındaki ülkelere aktarabilir. Alıcı ülkelerin yasaları, kişisel veriler için ikamet ettiğiniz ülke kadar sıkı korumalar sağlamayabilir. Alıcı bir ülke tarafından daha az koruma seviyesinin sağlandığı durumlarda Takeda, yeterli korumanın mevcut olduğunu ve bu tür transferlerle bağlantılı olarak geçerli yasa ve yönetmeliklere uyulduğunu taahhüt eder.

Her halükarda, toplanan kişisel verileriniz fiziksel ve elektronik yollarla Türkiye dışındaki ülkelere KVKK Madde 9 uyarınca açık rızanız ile aktarılabilir.

Bazı durumlarda Takeda, sözleşme anlaşmalarını (örneğin, Avrupa Birliği Standart Sözleşme Maddeleri) yapmayı taahhüt eder veya yeterli koruma sağlamayı amaçlayan diğer mevcut veri aktarım mekanizmalarına dayanır. AB Standart Sözleşme Maddelerinin ortak sözleşmelerinin bir kopyası şu şekilde bulunabilir: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.

Takeda'nın kişisel verilerin sınır ötesi aktarımlarını yönetmek için uygulamaya koyduğu güvenlik önlemleri hakkında ek bilgi edinmek için lütfen "Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz" bölümünde verilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.

Saklama Süresi

Takeda, yasalarca daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya izin verilmediği sürece kişisel verilerinizi yalnızca bu Bildirimde belirtilen amaçları yerine getirmek için gereken minimum süre boyunca saklayacaktır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Topladığımız verilerle ilgili seçenekleriniz bulunmaktadır. Kişisel verilerinizi Takeda ile paylaşmanız istendiğinde bunu reddedebilirsiniz; ancak, kişisel verilerinizi Takeda ile paylaşmama yönündeki tercihiniz, Hizmetlerimizi, özelliklerimizi veya tekliflerimizi kullanamayacağınız veya bunlardan (tam olarak) yararlanamayacağınız anlamına gelebilir.

Takeda, hangi kişisel verileri topladığımızı, kullandığımızı veya ifşa ettiğimizi bilme ve sorgulama hakkınıza veya yasaların izin verdiği durumlarda yetkili temsilcinizin sorgulama hakkında saygı duymaktadır. Buna ek olarak, siz veya yetkili temsilciniz, bu tür kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve iş yaptığımız üçüncü taraflar tarafından tutulan kişisel verilerinizin kaldırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Takeda, bu hakların hiçbirini kullanmanıza dayanarak size karşı ayrımcılık yapmaz.

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinize ilişkin olarak sahip olduğunuz haklar şunlardır:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK ile öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Gizlilik haklarınız hakkında daha fazla bilgi için veya doğrudan bizimle bir sorunu çözemiyorsanız ve şikayette bulunmak istiyorsanız, lütfen ikamet ettiğiniz ülkede gizlilik yasalarına uyulduğından emin olmakla sorumlu ilgili veri koruma yetkilisiyle iletişime geçebilirsiniz. AEA'da ikamet eden bireyler, yerel veri koruma makamlarının bir listesini  https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Diğer yargı bölgelerinin veri koruma yetkilileri hakkında daha fazla bilgi için lütfen  aşağıdaki "Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz" bölümünde açıklandığı gibi bizimle iletişime geçebilirsiniz

Takeda'ya sağladığınız kişisel verilere erişmesi, düzeltmesi veya silmesi için bir talepte bulunmak isterseniz, lütfen aşağıdaki "Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz" bölümünde açıklandığı gibi bizimle iletişime geçiniz, tarafınıza makul bir süre içinde yanıt verilecektir. Yasalar tarafından veya yasal olarak izin verilen diğer istisnalar kapsamında saklanması gerekmediği takdirde, kişisel verilerinize erişmenizi sağlamak ve herhangi bir yanlışı düzeltmek veya talebiniz üzerine bu tür bilgileri silmek için iyi niyetle çaba sarf edeceğiz. Herhangi bir nedenle talebiniz reddedilirse, sizi bilgilendireceğiz. Talebinizi yerine getirmeden önce kimliğinizi doğrulamak için sizden ek bilgi isteyebiliriz.

Takeda, verilerinizi pazarlama amacıyla kullanmayı ve size pazarlama iletişimleri göndermeyi veya bilgilerinizi bu amaçlarla herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayı amaçlayıp amaçlamadığını size bildirecektir. Takeda tarafından size gönderilen pazarlama iletişimlerinden vazgeçme hakkına sahipsiniz. Takeda'ya bu tür bir pazarlama almak istemeyeceğiniz herhangi bir zamanda bildirerek bu tür işlemleri engelleme hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu hakkı kullanmak istediğinizde, lütfen ilgili iletişimlerdeki "abonelikten çık" işlevini kullanın veya aşağıdaki "Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz" bölümüne bakın.

Çocuklar

Takeda, çocukların bilgilerini ek koruma ve güvenlik almalarını sağlamak için ekstra dikkatle ele alır. Bazı durumlarda, klinik faaliyetler veya hasta destek programları gibi Hizmetlerimizin sağlanması için bir ebeveynin veya vasinin onayıyla çocuklar hakkında kişisel veriler toplayabiliriz. Ancak, çocuklardan bilerek veri talep etmeyiz veya çocuklara pazarlama yapmamaktayız.

Ebeveyn veya vasi olarak, çocuğunuzla ilgili kişisel verileri kaldırmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki "Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz" bölümünde açıklandığı gibi bizimle iletişime geçin. 

Sosyal Ağlar

Genellikle, sosyal ağlar işbirliği yapmanızı ve bilgi paylaşmanızı mümkün kılan etkileşimli araçlardır. Takeda, çevrimiçi sosyal ağ özelliklerini kullanabileceğiniz için sizden belirli kişisel verileri toplayabilir. Takeda bu araçları kişisel verileri başkalarıyla paylaşmak veya yayınlamak için de kullanabilir. Sosyal ağları kullanırken, başkalarıyla hangi kişisel verileri paylaşmayı seçtiğiniz konusunda oldukça dikkatli olmalısınız. Takeda, kişisel verilerin web sitesinde, sosyal ağlarda ve diğer hizmetlerinde nasıl toplandığı, kullanıldığı ve ifşa edildiği hakkında bildirimler ve seçenekler sunmaktadır. Sosyal ağ faaliyetlerinde yer alırken, üçüncü tarafların rızaları olmadan bu kişiler hakkında bilgi içeren bir gönderi paylaşmamalısınız.

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Bu Bildirim, Takeda Hizmetimizin bağlantı verdiği herhangi bir site veya hizmete ilişkin faaliyet gösteren üçüncü taraflar dahil olmak üzere, üçüncü tarafların kullanım koşulları, bilgi veya gizlilik uygulamalarını kapsamaz ve Takeda bunlardan sorumlu değildir. Takeda Hizmetine bir bağlantının eklenmesi, bizim veya bağlı kuruluşlarımızın bağlantılı siteyi veya hizmeti onaydığı anlamına gelmez.

Facebook, Apple, Google, Microsoft veya başka bir uygulama geliştiricisi, uygulama sağlayıcısı, sosyal medya platformu sağlayıcısı, işletim sistemi sağlayıcısı, kablosuz servis sağlayıcısı veya cihaz üreticisi gibi Diğer Takeda dışı kuruluşların (veri güvenliği uygulamaları dahil) toplanmasından, kullanılmasından ve ifşa politikalarından ve uygulamalarından sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın.  Kişisel verilerinizi sosyal medya sayfalarımız aracılığıyla veya sosyal medya sayfalarımızla bağlantılı olarak diğer kuruluşlarla paylaşmayı veya ifşa etmeyi seçerseniz, bu kuruluşlar tarafından sağlanan gizlilik bildirimleri ve kullanım koşullarını dikkate almanız gerekmektedir. . Takeda, bu üçüncü taraf platformların ve uygulamaların geçerli gizlilik ayarlarını ve işlevlerini gözden geçirmenizi ve bunları anlamanızı önermektedir.

Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz?

Takeda, bu Bildirim veya uygulanması ile ilgili her türlü soru ve yorumu memnuniyetle karşılar. Bu Bildirimi, bir engel nedeniyle gerekli olması durumunda farklı bir formatta da talep edebilirsiniz.  Her türlü soru, yorum ve taleplerinizi aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize iletebilirsiniz. Lütfen e-posta iletişimlerinin her zaman güvenli olmadığını dikkate alın, bu sebeple bize gönderdiğiniz e-postalarınızda hassas bilgilere yer vermemenizi öneririz.

İletişim Bilgileri:

Posta Adresi:

TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ESENTEPE MAH.BAHAR SK. NO:13/24 ŞİŞLİ İSTANBUL TÜRKİYE

Telefon: +90 212 401 82 00

E-posta Adresi: [email protected]

Gizlilik Bildirimimizde Yapılan Güncellemeler        

Takeda bu Bildirimi zaman zaman güncelleyebilir. Herhangi bir değişiklik yaparsak, güncellenmiş Bildirim revize edilmiş bir yürürlük tarihi ile birlikte yayınlanacaktır.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Topladığımız kişisel verilerle ilgili çeşitli seçenekleriniz bulunmaktadır. Kişisel verilerinizi Takeda ile paylaşmanız istendiğinde, bunu reddedebilirsiniz; ancak kişisel verilerinizi Takeda ile paylaşmamak yönündeki tercihiniz, Hizmetlerimizi, özelliklerimizi ya da tekliflerimizi kullanamayacağınız ya da bunlardan (tamamen) yararlanamayacağınız anlamına gelebilir.

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinize ilişkin olarak sahip olduğunuz haklar şunlardır:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK ile öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Aşağıdaki “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz” bölümünde açıklanan iletişim bilgileri üzerinden Takeda ile iletişime geçerek bu haklarınızı kullanabilirsiniz.

Takeda’dan kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak yönünde bir talebiniz olursa, lütfen aşağıdaki “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz” bölümünde açıklandığı şekilde bizimle iletişime geçin, size makul bir süre içinde yanıt vereceğiz. İlgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize halel getirmeksizin haklarınızı kullanabilmenizi sağlamak adına iyi niyetle çaba göstereceğiz. Talebinizin herhangi bir sebepten reddedilmesi durumunda, bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Talebinizi yerine getirmeden önce kimliğinizi doğrulamak için sizden ilave bilgi talep edebiliriz.

Takeda, verilerinizi, pazarlama amaçları için, size pazarlama iletileri göndermek için kullanmayı ya da verilerinizi bu amaçlarla herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmayı planladığında sizi bu konuda bilgilendirecektir. Takeda tarafından size gönderilecek pazarlama iletilerini reddetme (devre dışı bırakma) hakkına sahipsiniz. Bu tür pazarlama iletileri almak istemediğinizi dilediğiniz zaman Takeda’ya bildirebilir ve bu türden bir veri işlemeyi önleme hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu hakkınızı kullanmak istemeniz halinde lütfen ilgili iletideki “abonelikten çık” işlevini kullanın ya da aşağıdaki “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz” bölümünü ziyaret edin.

Çocuklar

Takeda, çocukların ek koruma ve güvenlik almalarını sağlamak için çocukların bilgilerine daha fazla özen gösterir. Bazı durumlarda, hizmetlerimizin sağlanması için bir velinin veya vasinin izni ile çocuklar hakkında kişisel veriler toplayabiliriz. Bununla birlikte, çocuklardan bilerek başka şekilde herhangi bir veri istemiyoruz veya çocuklara pazarlama yapmıyoruz.

Veli ya da vasi olarak, çocuğunuzla ilgili kişisel verileri silmek/yok etmek istiyorsanız, lütfen aşağıdaki "Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz" bölümünde açıklandığı şekilde bizimle iletişime geçin.

Web, Çerezler ve Takip Teknolojileri

Takeda İlaç Sağlık San. Tic.Ltd. Şti Hizmetlerimizi sağlamak ve veri toplamaya yardımcı olmak için çerezleri (cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyaları) ve benzeri teknolojileri doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığıyla kullanır. Bu veriler, diğerleriyle birlikte, Takeda’nın tercih ve ayarlarınızı saklamasına; internet sitelerinde veya uygulamalarda oturum açmanıza imkan sağlamasına; ilgi alanınıza göre reklam uygulamaları geliştirmesine; dolandırıcılıkla mücadele etmesine; ve Hizmetlerimizin performansını analiz etmesine izin verir.

Çerezleri engellemek ve silmek gibi tarayıcı kontrolleri dahil olmak üzere çerezler ve benzeri teknolojileri kontrol etmek için çeşitli araçlara sahipsiniz. Bu işlevlerle ilgili talimatlar için lütfen kullandığınız tarayıcıya bakın. Ayrıca http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.htm adresine göz atmayı da düşünebilirsiniz.

Tarayıcı ayarlarınız ve çerez ve benzeri teknolojileri kontrol etmek için kullandığınız diğer araçlar Hizmetlerimize ilişkin deneyiminizi etkileyebilir.

IP adresinizi, tarayıcı türünüzü, cihaz özelliklerinizi, alan adını, URL yönlendirmeleri ve belirli bağlantılar ve tıkladığınız web sayfalarını belirlemek için Yerel Yerleşik Nesneler (ya da “Flash Çerezleri”) ve web işaretçileri (tek pikselli etiketler olarak da adlandırılırlar) gibi çeşitli çerez türlerini ve benzeri teknolojileri kullanırız. Bu veriler otomatik olarak toplanmakta olup yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılır. Bu teknoloji sayesinde bu Siteyi yeniden ziyaret ettiğinizde sizi tanıyabiliriz ve sizin için değerli olacağını düşündüğümüz özelleştirilmiş bir deneyimi size sunabiliriz. 

Bunlara ek olarak Takeda, internet sitesi analizlerini elde etmek için web analiz hizmetleri kullanır (örn. Google Analytics). İnternet sitesi kullanımıyla ilgili oluşturulan bilgiler (kısaltılmış IP adresinizi de içerecek şekilde) bu web analiz hizmetlerine iletilir. Bu bilgiler, ziyaretçilerin etki alanı kullanımını değerlendirmek, internet sitesi etkinliği hakkında istatistik raporları oluşturmak, ve site ve internet kullanım etkinliğine ilişkin diğer hizmetleri sağlamak için kullanılır.
Örnek vermek gerekirse Google Analytics, Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmetidir. Google Analytics, kullanıcıların etki alanını nasıl kullandıklarını ve site ve internet kullanımına ilişkin diğer hizmetleri sağlamak için çerez ve benzeri teknolojilerden yararlanır. Google ayrıca etki alanını ziyaret eden kişilerin diğer internet sitelerindeki kullanımlarına ilişkin verileri de toplayabilir. Google Analytics hakkında daha fazla bilgi almak ya da Google Analytics'i devre dışı bırakmak için lütfen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini ziyaret ediniz.
Ayrıca, Hizmetlerimize ve üçüncü taraf sitelerine erişim sağladığınızda ya da bunları kullandığınızda ilginizi çekebilecek ürün veya hizmelerle ilgili reklamlar sunmak için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla işbirliği yapabiliriz. Hizmetlerimizdeki veya üçüncü taraf sitelerindeki bazı reklamlar kişiselleştirilmiştir, bu da bizim ya da reklamı sunan çevrimiçi reklam ağ sağlayıcısının sizin hakkınızda ya da bilgisayarınızın Hizmetler ve üçüncü taraf sitelerindeki tarayıcı faaliyetleri hakkında bildiklerine dayalı olarak reklamların sizinle alakalı olmalarının amaçlandığı anlamına gelir.

Bunu yapmak için, bu şirketler tarayıcınıza benzersiz bir çerez (piksel etiketlerinin kullanımı dahil olmak üzere) yerleştirebilir ya da bu çerezi tanıyabilir.

Ağ Reklamcılığı İnisiyatifi (NAI), üyeleri tarafından gerçekleştirilen ilgi alanına dayalı reklamcılığın nasıl devre dışı bırakılabileceği hakkında bilgilendirmeler dahil olmak üzere internet reklamcılığı şirketleri hakkında yararlı bilgiler sunmaktadır. NAI hakkında genel bilgiler için http://www.networkadvertising.org adresini, devre dışı bırakma sayfası için http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp adresini ziyaret ediniz. Ayrıca ilgi alanına dayalı reklamcılık ve katılan tüm ya da bir kısım şirketler tarafından sunulan reklamları devre dışı bırakmakla ilgili bilgi almak için http://www.aboutads.info/consumers adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu devre dışı bırakma mekanizmaları, seçimlerinizi hatırlamak için kullanılan çerezlere dayanır. Eğer çerezlerinizi silerseniz, başka bir cihaz ya da bilgisayar kullanırsanız, tarayıcınızı değiştirirseniz, bu süreci tekrarlamanız gerekecektir. Buna ek olarak, ilgi alanına dayalı reklamları devre dışı bırakmak, tüm reklamları değil yalnızca sizin ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş olan reklamları devre dışı bırakmanız anlamına gelmektedir.

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Bu Bildirim, Takeda Hizmetlerinin bağlantı verdiği herhangi bir site ya da hizmete ilişkin faaliyet gösteren üçüncü taraflar dahil olmak üzere, üçüncü tarafların kullanım koşulları, bilgi ve gizlilik uygulamalarını kapsamaz ve Takeda bunlardan sorumlu değildir. Takeda Hizmetine bir bağlantının dahil edilmesi, bizim veya bağlı kuruluşlarımızın bağlantı verilen site veya hizmeti onayladığı anlamına gelmez.

Sosyal Ağlar

Genel olarak sosyal ağlar, iş birliği yapmanızı ve bilgi paylaşımınızı mümkün kılan interaktif araçlardır. Takeda, çevrimiçi sosyal ağ özelliklerinden yararlanmanızı sağlamak için birtakım kişisel verilerinizi toplayabilir. Takeda ayrıca bu araçları gönderi paylaşmak ve kişisel verileri diğer kişilerle paylaşmak için de kullanabilir. Sosyal ağları kullanırken diğer kişilerle hangi kişisel verileri paylaşmayı seçtiğiniz konusunda çok dikkatli davranmalısınız. Takeda, kişisel verilerin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve internet sitesinde, sosyal ağlarda ve diğer hizmetlerde nasıl paylaşıldığı konusunda bildirimler ve seçenekler sunar. Sosyal ağ etkinliklerine katılırken, üçüncü tarafların rızaları olmadan bu kişiler hakkında bilgi içeren bir gönderi paylaşmamalısınız.

Lütfen Facebook, Apple, Google, Microsoft ya da diğer uygulama geliştiricileri, uygulama sağlayıcıları, sosyal medya platformu sağlayıcıları, işletim sistemi sağlayıcıları, kablosuz hizmet sağlayıcıları ve cihaz üreticileri gibi Takeda harici kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen veri toplama, kullanım ve paylaşım politika ve uygulamalarından (veri güvenliği uygulamaları dahil olmak üzere) sorumlu olmadığımızı unutmayın. Sosyal medya sayfalarımız üzerinden veya bunlarla ilişkili olarak kişisel verilerinizi diğer kuruluşlarla paylaşmayı ya da açıklamayı seçerseniz, bu kuruluşlar tarafından sağlanan gizlilik bildirimlerini ve kullanım şartlarını dikkate almanız gerekmektedir. Takeda, bu üçüncü taraf platformlarının ve uygulamalarının uygulanabilir gizlilik ayarlarına ve işlevlerine göz atmanızı ve bunları anlamanızı önermektedir.

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz

Takeda, bu Bildirim ve Bildirimin uygulanmasıyla ilgili aklınıza gelebilecek her türlü soru ve yorumu memnuniyetle karşılamaktadır. Ayrıca, bir engel dolayısıyla gerekli olması durumunda bu Bildirimi farklı bir formatta da talep edebilirsiniz. Her türlü soru, yorum ve taleplerinizi aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize iletebilirsiniz. Lütfen e-posta iletişimlerinin her zaman güvenli olmadığını dikkate alın, bu sebeple bize gönderdiğiniz e-postalarınızda hassas bilgilere yer vermemenizi öneririz.

İletişim Bilgileri

Posta Adresi:

Takeda Türkiye İstanbul Merkez Ofis
River Plaza, Büyükdere Caddesi
Bahar Sokak, No:13
Kat: 24 34394 Levent – İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 212 401 82 00
E-posta Adresi: [email protected]

Gizlilik Bildirimimize İlişkin Güncellemeler

Takeda bu Bildirimi zaman zaman güncelleyebilir. Değişiklikler hakkında bilgi almak için lütfen bu Bildirimi düzenli olarak kontrol ediniz. Herhangi bir değişiklik yapmamız halinde, güncellenmiş Bildirim güncellenmiş bir geçerlilik tarihi ile birlikte yayınlanır. Gizlilik uygulamalarımıza ilişkin en son bilgiler için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.