Erişilebilirliği EtkinleştirErişilebilirliği Etkinleştir

Takeda Gizlilik Bildirimi

Son güncelleme: Şubat 2021

Takeda, bireylerin kişisel verileriyle ilgili gizlilik haklarını tanır ve saygı duyar. Bu Gizlilik Bildirimi ("Bildirim"), hakkınızda ne tür kişisel veriler toplayabileceğimizi ve bunları nasıl kullandığımızı açıklar.

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Takeda'nın gizlilik uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya Takeda'nın hakkınızda topladığı kişisel verilerle ilgili haklarınızı kullanmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki "Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz" bölümünde açıklandığı gibi bizimle iletişime geçin.

Uygulanabilirlik ve Bu Gizlilik Bildiriminin Kapsamına Giren Kuruluşlar

Takeda, dünya çapında faaliyetleri olan bir şirketler grubudur. Takeda işletmesi ("Takeda", "biz", "biz", "bizim") ana şirket Takeda Pharmaceutical Company Limited ve bağlı kuruluşlarını içerir. Yerel bağlı kuruluşunuzla ilgili iletişim bilgileri için lütfen Takeda'nın https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/ adresindeki web sitesine bakın. 

Bu Bildirim, Takeda web sitelerinin yanı sıra bu Bildirimi görüntüleyen veya bu Bildirime atıfta bulunan diğer Takeda hizmetleri ve etkinlikleri (birlikte "Hizmetler") için geçerlidir.

Hizmetlere manuel olarak veya otomatik bir cihaz veya program aracılığıyla erişen, görüntüleyen veya başka bir şekilde kullanan herhangi bir kişi "Kullanıcı" olarak kabul edilecektir.

Topladığımız ve Kullandığımız Kişisel Veriler

Takeda, etkili bir şekilde çalışmak ve Hizmetlerimizden size en iyi deneyimleri sunmak için kişisel verileri toplar.

Takeda, bir Hizmete kaydolduğunuzda, bizimle bir sözleşme yaptığınızda, bize bir başvuruda bulunuyorsanız ve sizinle sahip olabileceğimiz diğer çeşitli etkileşimler aracılığıyla doğrudan sizden bilgi toplayabilir. Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, reklamlarımızı görüntülediğinizde veya ürünlerimizi veya hizmetlerimizi kullandığınızda otomatik olarak bilgi toplayan teknolojiler kullanabiliriz.

Ayrıca satıcılarımız, tedarikçilerimiz, yüklenicilerimiz ve iş ortaklarımız gibi üçüncü taraflardan da hakkınızda bilgi toplayabiliriz. Örneğin, bu tür üçüncü taraf verilerini iletişim veya finansal bilgileri onaylamak, sağlık çalışanlarının niteliklerini doğrulamak ve referansları kontrol etmek için kullanabiliriz.

Topladığımız kişisel verilerin türü, Takeda ve kullandığınız Takeda Hizmetleri ile olan etkileşimlerinize bağlıdır. Sizinle ilgili işlediğimiz belirli kişisel veri türü, bizden aldığınız özel gizlilik bildiriminde özetlenecektir.  Takeda web sitelerinden birine göz atıyorsanız, yalnızca şu gibi sınırlı türde kişisel verileri işleyeceğiz:

 • Ad ve iletişim verileri: Bunu bize gönüllü olarak sağlarsanız adınızı, posta adresinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı ve diğer benzer iletişim verilerinizi toplayabiliriz.
 • Kullanım verileri: Bilgisayarınızı İnternet'e bağlamak için kullanılan İnternet protokolü (IP) adresi, giriş bilgileriniz, tarayıcı türü ve sürümü, saat dilimi ayarı, tarayıcı eklenti türleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platform gibi sizin ve cihazınızın Hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğunuz hakkında veri toplayabiliriz;  Ziyaretiniz ve çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında bilgi (ör. sayfa yanıt süreleri, indirme hataları, belirli sayfalara yapılan ziyaretlerin uzunluğu, sayfa etkileşimi bilgileri (kaydırma, tıklamalar ve fareler gibi) ve sayfadan uzaklaşmak için kullanılan yöntemler.) toplayabiliriz.
 • İlişki ve etkileşim verileri: Bilgi ve destek için bizimle iletişime geçmeniz gibi etkileşimlerimiz ve toplantılarımız hakkında veri toplayabiliriz.
 • Konum verileri: Bu gibi kesin olmayan verileri toplayabiliriz.  IP adresinizden veya bir şehir veya posta kodu düzeyinde olduğu gibi daha az hassasiyetle nerede olduğunuzu gösteren verilerden türetilen bir konum bilgisidir.
 • Yasal Olarak Gerekli Bilgiler: Hakkınızda hasta güvenliği ve olumsuz olaylarla ilgili veya Takeda için geçerli olan yasaların gerektirebileceği ek veriler toplayabiliriz.

 

Bazı durumlarda ve yalnızca belirli hizmet türleri için, bireyler hakkında tuttuğumuz bilgileri üçüncü taraflardan aldığımız bilgilerle ve kamuya açık veya ticari olarak mevcut olan ve/veya başka herhangi bir yasal yolla elde edilen bilgilerle geliştirebiliriz.

Örneğin, çevrimiçi gönderiler, sosyal medya platformları, yayın veritabanları, dergiler ve topluluklar dahil olmak üzere herkese açık bilgileri toplayabiliriz. Bu hizmetler aracılığıyla yayınladığınız veya ifşa ettiğiniz tüm bilgilerin, sağladığınız hizmetin kullanıcıları ve genel halka açık bilgiler haline gelebileceğini lütfen unutmayın. Kişisel verilerinizi veya diğer bilgileri bu platformlarda açıklamaya karar verirken çok dikkatli olmanızı ve ilgili gizlilik ayarlarını ve seçeneklerini dikkatlice gözden geçirmenizi ve anlamanızı öneririz.

Kişisel Verileri Nasıl Kullanıyoruz?

Takeda ile olan ilişkinize bağlı olarak Takeda, topladığımız kişisel verileri aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanan bir dizi temel amaç için kullanır: (1) iş operasyonları (pazarlama ve satış, araştırma ve geliştirme, hasta desteği, bağışlar ve sponsorluklar, iletişim), (2) işletme (finans ve muhasebe, insan kaynakları, önleme ve soruşturma faaliyetleri), (3) işletme yönetimi (iç denetim,  varlık yönetimi, sistem ve iş kontrolleri) ve (4) Takeda personelinin sağlığını, güvenliğini ve güvenliğini korumak için gerektiği şekilde ve yasal gereklilik ve yükümlülüklere yerine getirmek için. Takeda kişisel verilerinizi satmaz.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanabiliriz:

 • Gönderebileceğiniz istek veya sorularla ilgili olarak sizinle iletişim kurmak ve size ilgili desteği veya Hizmeti sağlamak için,
 • Size önemli bilgiler, gerekli bildirimler ve promosyon materyalleri sağlamak için zaman zaman sizinle iletişime geçmek için,
 • Size örneğin, sağladığımız Hizmetlerle ilgili (değişiklikler) hakkında bilgi gibi yönetimsel bilgiler göndermek için,
 • İlgili ve uygun olduğunda size özel ürünler ve teklifler sunarak Hizmetlerimizi kullanırken deneyiminizi kişiselleştirmek için,
 • Veri analizi, denetimler, dolandırıcılık izleme ve önleme, yeni ürünler geliştirme, Hizmetlerimizi geliştirme, iyileştirme veya değiştirme, kullanım eğilimlerini belirleme, tanıtım kampanyalarımızın etkinliğini belirleme, anketler yapma ve ticari faaliyetlerimizi işletme ve genişletme gibi iş amaçlarımız için,
 • Ürünlerimizin ve Hizmetlerimizin sizi nasıl etkilediğini daha iyi anlamak, güvenlik endişelerini takip etmek ve yanıt vermek ve ürünlerimizi ve Hizmetlerimizi daha da geliştirmek ve geliştirmek için,
 • Gerekli veya uygun olduğuna inandığımız şekilde: (a) ikamet ettiğiniz ülke dışındaki yasalar da dahil olmak üzere yürürlükteki yasalar uyarınca; (b) yasal sürece uymak; (c) ikamet ettiğiniz ülke dışındaki yetkililer de dahil olmak üzere kamu veya devlet makamlarından gelen taleplere yanıt vermek; (d) hüküm ve koşullarımızı uygulamak; (e) faaliyetlerimizi veya herhangi bir bağlı kuruluşumuzun faaliyetlerini korumak; (f) haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya mülkiyetimizi ve/veya bağlı kuruluşlarımızın, sizin veya başkalarının haklarını korumak; (g) mevcut çareleri takip etmemize veya maruz kalabileceğimiz zararları sınırlamamıza izin vermek için kullanabiliriz.

Kişisel Verileri İşlenmek İçin Yasal Dayanak

Takeda, kişisel verilerinizi ancak buna izin veriliyorsa, ya da bir başka deyişle kişisel verilerinizi işlemek için yasal bir dayanağı bulunuyorsa işler. Takeda’nın dayandığı yasal dayanaklar aşağıdaki gibidir:

 • Sizinle bir sözleşmemiz veya anlaşmamız olduğunda - örneğin, mal veya hizmet tedarik etmek için bir sözleşme (örneğin, takeda organize bir etkinliği ziyaret etmek veya çevrimiçi bilgi sipariş etmek için bizimle etkileşime girdiğinizde) veya bir çalışan sözleşmesi;
 • Yasal bir yükümlülüğe uymamız gerektiğinde - örneğin, verilerinizi işlerken yasal bir gerekliliktir, örneğin bazı ülkelerde sağlık çalışanlarıyla etkileşimle ilgili şeffaflık gereksinimleri vardır veya ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olumsuz olaylar durumunda yetkililere bilgi sağlamak;
 • Veri işlemenin hayati çıkarlarınız olduğunda – örneğin, bu durum hayatınızı koruyabileceği durumlarda;
 • Temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemesi koşuluyla verilerinizi kurumsal politikalarımıza uygun olarak bir ilaç şirketi olarak meşru menfaatlerimiz için işlerken - örneğin, ürün ve hizmetlerimiz, bilimsel araştırma ve eğitim fırsatları, bilimsel ve pazar araştırması anketleri ve iş faaliyetlerimizin etkin devamı için sizinle iletişim kurmak gerektiğinde

Yukarıdaki yasal dayanaklardan herhangi birinin uygulanmasının mümkün olmadığı diğer tüm hallerde, Takeda kişisel verilerinizi açık rızanıza dayalı olarak işleyecektir.

Açık rıza vermeniz halinde, "Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz" bölümünde açıklandığı gibi bizimle iletişime geçerek onayınızı istediğiniz zaman geri çekebileceğinizi unutmayın. Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili başka haklarınız olduğunu bilmek de önemlidir,  "Kişisel verilerinizle ilgili haklarınız" bölümüne bakabilirsiniz.

Kişisel Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?

Verileri Takeda kontrolündeki iştirakler ve iştiraklerle paylaşırız; bizim adımıza çalışan satıcılarla; yasaların gerektirdiği veya yasal sürece yanıt vermek için; müşterilerimizi korumak için; hayatları korumak için; Hizmetlerimizin güvenliğini sağlamak; ve Takeda'nın haklarını veya mülkiyetini korumak için paylaşırız.

Bu gibi durumlarda Takeda, bu üçüncü tarafların kendileriyle paylaşılan kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumasını gerektirecektir. Bu üçüncü tarafların, bize hizmet sunmak veya bizim adımıza hizmet sunmak veya bizim adımıza hizmet gerçekleştirmek veya yürürlükteki yasa veya yönetmeliklere uymak için gerekli olduğu durumlar dışında sizinle ilgili kişisel verileri kullanmayacaklarını veya ifşa etmeyeceklerini kabul etmeleri gerekecektir.

Takeda kişisel verilerinizi bağlı kuruluşlarla ve üçüncü taraflarla aşağıdaki gibi paylaşabilir:

 • İştirakler arasında, bu Bildirimde açıklanan amaçlar için paylaşabilir. Takeda, ortak kullanılan kişisel verilerin yönetiminden sorumlu taraftır.
 • Web sitesi barındırma, veri analizi, ödeme işleme, sipariş karşılama, bilgi teknolojisi ve ilgili altyapı sağlama, müşteri hizmetleri, e-posta teslimi, denetim ve diğer benzer hizmetler gibi hizmetleri sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza paylaşabiliriz. Takeda politikası, hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerinize erişim ve kullanım konusunda uygun kısıtlamalara uymasını gerektirir.
 • Pazarlama iletişimleri göndermelerine izin vermek için üçüncü taraflarla paylaşabiliriz
 • Çekiliş, yarışma ve benzeri promosyonların üçüncü taraf sponsorları ile paylaşabiliriz

Kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlarda da paylaşabiliriz:

 • Herhangi bir iflas veya benzeri işlemlerle bağlantılı olarak işimizin tamamının veya bir kısmının birleşmesi, yeniden düzenlenmesi, satın alınması, ortak girişim, atama, spin-off, devir veya satış veya elden çıkarma durumunda. İkamet ettiğiniz ülke dışındaki yasalar da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği şekilde, mahkeme celbi, gerekli kayıt veya yasal sürece uymak için paylaşabiliriz.

Üçüncü taraflarca ilgili kişinin kimliğinin tespiti mümkün olmayan toplu ya da kimliksizleştirilmiş verileri de üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Toplu veriler, bireyler hakkında bilgi toplayıp işleyerek ve bu verileri özetleyerek bir bireyi tanımlama olasılığını ortadan kaldırarak oluşturulur.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruruz?

Kişisel verilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve ifşaya karşı korumak için çeşitli güvenlik teknolojileri ve organizasyon prosedürleri uygulamaktayız. Örneğin, kişisel verilerinizi şifreleme gibi çeşitli teknik ve fiziksel erişim denetimlerine sahip bilgisayar sistemlerinde saklarız. Takeda, endüstri standartlarına uygun veri güvenliği kontrolleri uygulamaktadır; ancak Takeda bilgilerinizin güvenliğini garanti edememektedir. Parolalarınıza ve bilgisayarınıza, mobil cihazlarınıza vb. Bizimle etkileşiminizin artık güvenli olmadığına inanmak için bir nedeniniz varsa (örneğin, bizimle sahip olabileceğiniz herhangi bir hesabın güvenliğinin tehlikeye girdiğini düşünüyorsanız), lütfen aşağıdaki "Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz" bölümünde açıklandığı gibi bize hemen bildirin.

Kişisel Verileri Sakladığımız ve İşlediğimiz Yerler

Takeda, dünyanın birçok ülkesinde konumları olan çok uluslu bir kuruluş olduğundan, kişisel verileriniz, tesislerimizin olduğu veya hizmet sağlayıcılarla etkileşimde bulunduğumuz yerler de dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz herhangi bir ülkede saklanabilir ve işlenebilir. Takeda, kişisel verileri bu Bildirim hükümlerine ve yürürlükteki yasaların gerekliliklerine göre işlemek için adımlar atar.

Takeda kişisel verileri ikamet ettiğiniz ülkenin dışındaki ülkelere aktarabilir. Alıcı ülkelerin yasaları, kişisel veriler için ikamet ettiğiniz ülke kadar sıkı korumalar sağlamayabilir. Alıcı bir ülke tarafından daha az koruma seviyesinin sağlandığı durumlarda Takeda, yeterli korumanın mevcut olduğunu ve bu tür transferlerle bağlantılı olarak geçerli yasa ve yönetmeliklere uyulduğunu taahhüt eder.

Her halükarda, toplanan kişisel verileriniz fiziksel ve elektronik yollarla Türkiye dışındaki ülkelere KVKK Madde 9 uyarınca açık rızanız ile aktarılabilir.

Bazı durumlarda Takeda, sözleşme anlaşmalarını (örneğin, Avrupa Birliği Standart Sözleşme Maddeleri) yapmayı taahhüt eder veya yeterli koruma sağlamayı amaçlayan diğer mevcut veri aktarım mekanizmalarına dayanır. AB Standart Sözleşme Maddelerinin ortak sözleşmelerinin bir kopyası şu şekilde bulunabilir: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.

Takeda'nın kişisel verilerin sınır ötesi aktarımlarını yönetmek için uygulamaya koyduğu güvenlik önlemleri hakkında ek bilgi edinmek için lütfen "Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz" bölümünde verilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.

Saklama Süresi

Takeda, yasalarca daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya izin verilmediği sürece kişisel verilerinizi yalnızca bu Bildirimde belirtilen amaçları yerine getirmek için gereken minimum süre boyunca saklayacaktır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Topladığımız verilerle ilgili seçenekleriniz bulunmaktadır. Kişisel verilerinizi Takeda ile paylaşmanız istendiğinde bunu reddedebilirsiniz; ancak, kişisel verilerinizi Takeda ile paylaşmama yönündeki tercihiniz, Hizmetlerimizi, özelliklerimizi veya tekliflerimizi kullanamayacağınız veya bunlardan (tam olarak) yararlanamayacağınız anlamına gelebilir.

Takeda, hangi kişisel verileri topladığımızı, kullandığımızı veya ifşa ettiğimizi bilme ve sorgulama hakkınıza veya yasaların izin verdiği durumlarda yetkili temsilcinizin sorgulama hakkında saygı duymaktadır. Buna ek olarak, siz veya yetkili temsilciniz, bu tür kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve iş yaptığımız üçüncü taraflar tarafından tutulan kişisel verilerinizin kaldırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Takeda, bu hakların hiçbirini kullanmanıza dayanarak size karşı ayrımcılık yapmaz.

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinize ilişkin olarak sahip olduğunuz haklar şunlardır:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK ile öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Gizlilik haklarınız hakkında daha fazla bilgi için veya doğrudan bizimle bir sorunu çözemiyorsanız ve şikayette bulunmak istiyorsanız, lütfen ikamet ettiğiniz ülkede gizlilik yasalarına uyulduğından emin olmakla sorumlu ilgili veri koruma yetkilisiyle iletişime geçebilirsiniz. AEA'da ikamet eden bireyler, yerel veri koruma makamlarının bir listesini  https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Diğer yargı bölgelerinin veri koruma yetkilileri hakkında daha fazla bilgi için lütfen  aşağıdaki "Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz" bölümünde açıklandığı gibi bizimle iletişime geçebilirsiniz

Takeda'ya sağladığınız kişisel verilere erişmesi, düzeltmesi veya silmesi için bir talepte bulunmak isterseniz, lütfen aşağıdaki "Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz" bölümünde açıklandığı gibi bizimle iletişime geçiniz, tarafınıza makul bir süre içinde yanıt verilecektir. Yasalar tarafından veya yasal olarak izin verilen diğer istisnalar kapsamında saklanması gerekmediği takdirde, kişisel verilerinize erişmenizi sağlamak ve herhangi bir yanlışı düzeltmek veya talebiniz üzerine bu tür bilgileri silmek için iyi niyetle çaba sarf edeceğiz. Herhangi bir nedenle talebiniz reddedilirse, sizi bilgilendireceğiz. Talebinizi yerine getirmeden önce kimliğinizi doğrulamak için sizden ek bilgi isteyebiliriz.

Takeda, verilerinizi pazarlama amacıyla kullanmayı ve size pazarlama iletişimleri göndermeyi veya bilgilerinizi bu amaçlarla herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayı amaçlayıp amaçlamadığını size bildirecektir. Takeda tarafından size gönderilen pazarlama iletişimlerinden vazgeçme hakkına sahipsiniz. Takeda'ya bu tür bir pazarlama almak istemeyeceğiniz herhangi bir zamanda bildirerek bu tür işlemleri engelleme hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu hakkı kullanmak istediğinizde, lütfen ilgili iletişimlerdeki "abonelikten çık" işlevini kullanın veya aşağıdaki "Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz" bölümüne bakın.

Çocuklar

Takeda, çocukların bilgilerini ek koruma ve güvenlik almalarını sağlamak için ekstra dikkatle ele alır. Bazı durumlarda, klinik faaliyetler veya hasta destek programları gibi Hizmetlerimizin sağlanması için bir ebeveynin veya vasinin onayıyla çocuklar hakkında kişisel veriler toplayabiliriz. Ancak, çocuklardan bilerek veri talep etmeyiz veya çocuklara pazarlama yapmamaktayız.

Ebeveyn veya vasi olarak, çocuğunuzla ilgili kişisel verileri kaldırmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki "Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz" bölümünde açıklandığı gibi bizimle iletişime geçin. 

Sosyal Ağlar

Genellikle, sosyal ağlar işbirliği yapmanızı ve bilgi paylaşmanızı mümkün kılan etkileşimli araçlardır. Takeda, çevrimiçi sosyal ağ özelliklerini kullanabileceğiniz için sizden belirli kişisel verileri toplayabilir. Takeda bu araçları kişisel verileri başkalarıyla paylaşmak veya yayınlamak için de kullanabilir. Sosyal ağları kullanırken, başkalarıyla hangi kişisel verileri paylaşmayı seçtiğiniz konusunda oldukça dikkatli olmalısınız. Takeda, kişisel verilerin web sitesinde, sosyal ağlarda ve diğer hizmetlerinde nasıl toplandığı, kullanıldığı ve ifşa edildiği hakkında bildirimler ve seçenekler sunmaktadır. Sosyal ağ faaliyetlerinde yer alırken, üçüncü tarafların rızaları olmadan bu kişiler hakkında bilgi içeren bir gönderi paylaşmamalısınız.

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Bu Bildirim, Takeda Hizmetimizin bağlantı verdiği herhangi bir site veya hizmete ilişkin faaliyet gösteren üçüncü taraflar dahil olmak üzere, üçüncü tarafların kullanım koşulları, bilgi veya gizlilik uygulamalarını kapsamaz ve Takeda bunlardan sorumlu değildir. Takeda Hizmetine bir bağlantının eklenmesi, bizim veya bağlı kuruluşlarımızın bağlantılı siteyi veya hizmeti onaydığı anlamına gelmez.

Facebook, Apple, Google, Microsoft veya başka bir uygulama geliştiricisi, uygulama sağlayıcısı, sosyal medya platformu sağlayıcısı, işletim sistemi sağlayıcısı, kablosuz servis sağlayıcısı veya cihaz üreticisi gibi Diğer Takeda dışı kuruluşların (veri güvenliği uygulamaları dahil) toplanmasından, kullanılmasından ve ifşa politikalarından ve uygulamalarından sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın.  Kişisel verilerinizi sosyal medya sayfalarımız aracılığıyla veya sosyal medya sayfalarımızla bağlantılı olarak diğer kuruluşlarla paylaşmayı veya ifşa etmeyi seçerseniz, bu kuruluşlar tarafından sağlanan gizlilik bildirimleri ve kullanım koşullarını dikkate almanız gerekmektedir. . Takeda, bu üçüncü taraf platformların ve uygulamaların geçerli gizlilik ayarlarını ve işlevlerini gözden geçirmenizi ve bunları anlamanızı önermektedir.

Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz?

Takeda, bu Bildirim veya uygulanması ile ilgili her türlü soru ve yorumu memnuniyetle karşılar. Bu Bildirimi, bir engel nedeniyle gerekli olması durumunda farklı bir formatta da talep edebilirsiniz.  Her türlü soru, yorum ve taleplerinizi aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize iletebilirsiniz. Lütfen e-posta iletişimlerinin her zaman güvenli olmadığını dikkate alın, bu sebeple bize gönderdiğiniz e-postalarınızda hassas bilgilere yer vermemenizi öneririz.

İletişim Bilgileri:

Posta Adresi:

TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ESENTEPE MAH.BAHAR SK. NO:13/24 ŞİŞLİ İSTANBUL TÜRKİYE

Telefon: +90 212 401 82 00

E-posta Adresi: [email protected]

Gizlilik Bildirimimizde Yapılan Güncellemeler        

Takeda bu Bildirimi zaman zaman güncelleyebilir. Herhangi bir değişiklik yaparsak, güncellenmiş Bildirim revize edilmiş bir yürürlük tarihi ile birlikte yayınlanacaktır.