Erişilebilirliği EtkinleştirErişilebilirliği Etkinleştir

Sosyal Sorumluluk Felsefemiz

Takeda, şirketlerin toplumun bir parçası olduğunun farkında olarak, bütüncül bir yaklaşımla faaliyet göstermektedir.

Takeda için, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, hastayı merkeze koymak ve olağanüstü ürünler üreten bir ilaç şirketi olmakla birlikte kökleniyor. Buna ek olarak,  iş süreçlerini korumak, geliştirmek ve iyi bir kurumsal vatandaş olarak sürdürülebilir bir toplumu teşvik etmek için faaliyetlerde bulunmak için gayret gösteriyoruz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile değer yaratarak ve bu değeri koruyarak toplumla güven inşa ediyoruz, itibarımızı güçlendiriyoruz ve işimizi daha da geliştiriyoruz. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin (Global Compact) on temel prensibinden esas alıp, uzun süreli uluslararası hedefler alıyoruz; sürdürülebilir kalkınma hedefleri (SDG) onlardan biridir. 
Takeda’s Business Activities from a Sustainability Perspective