Erişilebilirliği EtkinleştirErişilebilirliği Etkinleştir

Kurumsal Felsefe

Stratejik Yol Haritamız

Stratejik Yol Haritamızın, Vizyon 2025'e ulaşmak için adımlarımızı ortaya koyan dört dayanağı vardır. 2025 Vizyonumuza doğru ilerlememize yardımcı olacağına inandığımız Değerlerimize, Çalışanlarımıza, Ar-Ge Faaliyetlerine ve İş Performansına odaklanacağız. Nasıl ilerlediğimizden ve Vizyon 2025'e giden yoldan sapmadığımızdan emin olmak için bu odak noktalarının düzenli olarak gözden geçirilmeleri gerekir.

Nerede olurlarsa olsunlar, hastalarımızın ihtiyaçlarına hizmet etmek, toplumun ve müşterilerimizin güvenini kazanmak için net hedefler, planlar ve kilit performans göstergeleri belirliyoruz.

 

Değerlerimiz

Takeda-izm (Bütünlük, Adalet, Dürüstlük, Azim) ve Hasta, Güven, İtibar ve İş, çalışma tarzlarımıza derinden bağlıdır. Bunları her zaman karar vermeye ve kaliteye ve doğru olanı yapmaya olan bağlılığımızı sürdürmek üzere harekete geçmek için kullanıyoruz.

Takeda olarak, hastalara karşı sarsılmaz bir taahhüdümüz bulunur ve hasta ve müşteri merkezli bir organizasyon kurgularız. Yerel organizasyonlarımızı, hasta ve müşteri ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verme konusunda yetkilendiririz. 

Çalışanlarımız başarımızın temel taşıdır. Çalışanların katkıda bulunabileceği, performans sergileyebilecekleri ve birey olarak gelişebilecekleri, çeşitlilik taşıyan, kapsayıcı, güvenli, açık ve iş birliğine yönelik bir çalışma ortamı yaratırız. 

Takeda yöneticileri her zaman stratejik düşünür, hastalara hizmet sunmanın yenilikçi yollarını bulur, toplum nezdinde güven yaratır, itibarımızı güçlendirir ve işimizi büyütürler. Yöneticilerimiz çalışanlarımızın iş birliği yapacakları ve şirketi daha da ileri taşıyacakları bir çalışma ortamı yaratırlar.  Önceliklerimize odaklanır ve her zaman mükemmel sonuçlar elde etmeye gayret ederler.  Ayrıca, şirketimizin bugün ve gelecek için kapasitelerini sürekli geliştirirler.

Araştırma ve Geliştirme

Takeda, bilimi hayatı değiştiren ilaçlara dönüştürerek hastaların yaşamlarını iyileştiren birinci sınıf bir Ar-Ge motoruna sahiptir. 

Ar-Ge odaklı bir şirket olarak, araştırma çabalarımızı yeniliğin en üst noktasında olmak istediğimiz yerlere odaklıyoruz. Onkoloji, Gastroenteroloji (GI), Nadir Hastalıklar ve Sinir Biliminin dört temel terapi alanına odaklanan araştırma merkezlerimiz bulunur. 

Üretken Ar-Ge çalışmalarımız, sürdürülebilir bir ürün hattı sağlamak için iç ve dış yenilikçilik yaklaşımlarımızın birleşiminden faydalanıyor. Ayrıca sektördeki en iyi ortaklar arasında olma hedefimiz bulunur.

İş
Performansı

Takeda, işletmeyi destekleyen altı unsur aracılığıyla uzun vadeli kârlı büyümeye odaklanmış durumda. Bunlar Onkoloji, Gastroenteroloji (GI), Nadir Hastalıklar ve Sinir Bilimi olmak üzere dört temel alanı ve ilaveten Plazma Türevli Tedaviler (PDT) ve Aşı tedavi alanlarını içeriyor. Güçlü finansal disiplinimiz de ilaçlarımıza mümkün olan en geniş erişimi sağlamak için kârlı bir büyüme kaydetmemize yardımcı oluyor. Tüm bunlar, daha rekabetçi olmamızı ve hastaların karşılanmayan tıbbi ihtiyaçlarını ele almak için daha fazlasını yapmamızı sağlayacak.

İlgili İçerik