Erişilebilirliği EtkinleştirErişilebilirliği Etkinleştir

Uluslararası bir ilaç şirketi olarak büyüyor: 2000-

Takeda, tüm yönetim kaynaklarını ilaç işine odaklamak amacıyla, 2001-2005 Orta Vadeli Büyüme Stratejisi kapsamında hayvan sağlığı, yığın vitamin, üretan kimyasalları, gıda, tarım ve yaşam-çevre faaliyetlerinden çıkarak bu alanlardaki işletmelerini elden çıkardı.
Takeda Pharma GmbH ve tüm hisseleri ona ait olan iki bağlı kuruluşu Takeda Pharma Ges.m.b.H (Avusturya) ile Takeda Pharma AG (İsviçre), Takeda Europe Holdings B.V.'nin tüm hisseleri ona ait bağlı kuruluşu haline getirildiler. Aynı yıl, Takeda'nın küresel varlığını güçlendirmek amacıyla Takeda Pharma Ireland Limited kuruldu. Bu ilaç fabrikası daha sonra 2009'da Takeda Ireland Limited'e entegre edildi.
ABD'li biyoteknoloji işletmesi Syrrx, Inc. Takeda'nın küresel Ar&Ge ağına entegre edildi ve günümüzde Takeda California, Inc. adıyla faaliyet gösteriyor.
Syrrx o dönem proteinlerin analizinde dünyanın en iyi yüksek verimli Röntgen kristalografi teknolojisine sahipti ve Syrrx entegrasyonu Takeda'nın ilaç formüle etmek üzere Japonya dışına açılmasının ilk adımıydı.
Rozerem (jenerik ilaç adı: ramelteon), konvansiyonel uykusuzluk (insomni) tedavilerinde farklı bir etki mekanizmasına sahiptir. Melatonin reseptörlerine etki ederek psikolojik olarak doğal uykuya yakın bir durum yaratır. İlaç herhangi bir sakinleştirici veya anksiyete giderici kullanılmasına ihtiyaç olmadan uyku halini desteklediğinden güvenlik profilinin yüksek olması beklenir.
Takeda Pharmaceuticals Europe Limited Avrupa'daki faaliyetleri yönlendirdi ve orta ila uzun vadeli bir perspektifle Avrupa stratejilerini hızlandırdı.
Takeda Pharmaceuticals Kuzey Amerika ve Takeda Küresel Ar&Ge Merkezi için ABD'deki yeni ev ofislerinin hazır hale getirilmesi, Kuzey Amerika'daki varlığımızı güçlendirme ve ABD'deki faaliyetlerimizi destekleme bakımından çok önemli bir atılımdı.
Takeda, mali bilgilere ek olarak insan hakları, çevre ve toplum konusundaki girişimlerimiz gibi mali olmayan bilgileri de içeren entegre bir Yıllık Rapor yayımladı.
Paydaşlarımıza yaptığımız bilgilendirmenin olabildiğince eksiksiz olması amacıyla bir de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Veri Kitabı derledik. Çevreyi korumak amacıyla sadece PDF ve e-kitap formatında yayımladığımız Kurumsal Sosyal Sorumluluk Veri Kitabı, Yıllık Raporda yer verilen Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilgileri hakkında detaylar içeriyor: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Veri Kitabı
Paradigm Therapeutics ve onun Singapur'daki bağlı kuruluşunun entegrasyonu sonucu Takeda çoklu IND motorlarını daha da geliştirdi. Paradigm Therapeutics Ltd., Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından 1999 yılında kurulan bir biyoteknoloji şirketiydi. Paradigm halihazırda Takeda'nın temel tedavi alanlarıyla örtüşen çeşitli yeni ilaçlar ve bileşenler geliştiriyor. Paradigm Therapeutics Ltd. günümüzde Takeda Cambridge Limited (TCB) ve Takeda Singapore Pte. Limited (TSP) adlarıyla tanınıyor.
Bu entegrasyon sayesinde Takeda ABD'deki pazarlama ve geliştirme fonksiyonlarını güçlendirdi ve ticari faaliyetlerinde başka verimlilik artışları da sağladı. Abbott Laboratories ile yapılan anlaşma sonucu tüm TAP hisseleri Takeda tarafından satın alındı ve şirket Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. (TPNA) ile birleştirildi; daha sonra ise TAP'nin ürün geliştirme birimi Takeda Global Research & Development Center Inc. (TGRD) bünyesine entegre edildi.
Millennium dünyanın öncü biyoeczacılık şirketlerinden biri ve onkoloji alanında son derece güçlü bir Ar&Ge birimine sahip. Şirket, protein homeostazisi araştırmaları alanında öncü şirketlerden biri. Millennium ile Takeda'nın birbirini tamamlayıcı güçlerini birleştirerek ve Millennium'un özellikle onkoloji alanındaki bilgi birikiminden, teknolojisinden ve deneyiminden faydalanarak önemli bir sinerji yaratmış olacağız.
Takeda Pharmaceuticals (Asya Pasifik) Pte. Limited (TPAP), Avustralya, Tayland, Filipinler, Endonezya, Hindistan, Malezya ve Singapur'daki stratejik ve ticari operasyonlardan sorumlu Singapur merkezli bir şirket. Küresel ürün geliştirme ağımıza entegre edilen Takeda Clinical Research Singapore (şu anda TDC Asia adıyla faaliyet gösteriyor) ise, onkoloji dışı klinik ürün geliştirme konusunda bölgesel bir üs konumunda. TDC Asia tüm hastalara aralarında çeşitli tedavi alanlarına yönelik yeni bileşenlerin de bulunduğu yeni ve geniş bir ürün yelpazesi sunmayı amaçlıyor.
Dexilant (jenerik ilaç adı: dekslansoprazol), ilacın zaman içerisinde iki aşamada verilmesi için özel olarak tasarlanmış ilk proton pompası inhibitörü. Gastrik asit salgılama üzerinde güçlü ve kalıcı bir bastırma etkisi var.
Teijin Pharma Limited tarafından bulunan Uloric (jenerik ilaç adı: febuksostat), gut hastalarında hiperürisemi tedavisine yönelik bir ilaç. İlaç, ürik asit salgılayan enzimi bloke ederek gutlu hiperürisemi hastalarında kandaki ürik asit seviyesini düşürüyor.
Takeda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin "İnsan Hakları", "Çalışma Hayatı", "Çevre" ve "Yolsuzlukla Mücadele" konulu 10 ilkesini destekliyor ve bu ilkeleri kendi faaliyet ilkelerine entegre etmiş durumda. Takeda ayrıca, 2009 yılında kendi bünyesinde ayrı bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk organizasyonu da kurdu.
Takeda, gelişen ülkelerdeki insanların sağlık hizmetlerine erişimini artırma çabalarına destek vermek amacıyla pek çok uluslararası STK ve grupla uzun süreli ve kalıcı iş birlikleri kurdu. 2010 - 2019 yılları arasında yürütülecek 10 yıl süreli Takeda İnisiyatifi, AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla Mücadele için Küresel Fon'u desteklemek amacıyla başlatıldı ve üç Afrika ülkesinde bulunan sağlık hizmeti sağlayıcıların bu konulardaki kapasitelerinin artırılmasına yardımcı oluyor. Örneğin 2012 yılında Nijerya'da 11.000'den fazla öğretmen Takeda İnisiyatifi tarafından da desteklenen çeşitli programlar kapsamında AIDS konusunda eğitim aldı ve 1,2 milyondan fazla öğrencisini AIDS konusunda eğitti. Bu tür girişimler sayesinde Nijerya'da gençler arasında HIV enfeksiyonu oranları düşmeye başladı.
Takeda, tüm dünyadaki Takeda faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla ortak bir yaklaşım benimsenmesini sağlamak üzere, tüm Takeda Grubu şirketleri için geçerli Takeda Küresel Davranış Kurallarını uygulamaya koydu.
Azilva (jenerik ilaç adı: azilsartan) yeni bir anjiyotensin reseptör blokeri (ARB). Yapılan klinik araştırmalarda bu ilacın kan basıncını düşürme konusunda diğer ARB'lerden çok daha etkili olduğu gösterildi.
Shonan Araştırma Merkezi, Kanagawa Bölgesindeki Fujisawa ve Kamakura şehirlerinde yer alıyor. Bu yeni tesis, Osaka ve Tsukuba araştırma merkezlerini Takeda'nın küresel araştırma ağının merkezi olarak entegre ederek ilaç formülasyonunda yeniliği hızlandırmayı amaçlıyor. Merkezdeki yaklaşık 1.200 araştırmacı, ilaç bulma hedeflerinin belirlenmesine yönelik ilk araştırmalardan ve potansiyel bileşenlerin seçilmesinden ürün piyasaya çıkarılana kadar gerçekleştirilen klinik olmayan araştırmalara kadar Ar&Ge sürecinin tüm aşamalarında çalışıyorlar.
İsviçre merkezli ilaç şirketi Nycomed'in entegrasyonu Eylül 2011'de tamamlandı. Nycomed hem Avrupa'da hem de gelişen ülkelerde güçlü bir faaliyet alanına sahip. Entegrasyon sayesinde Takeda mevcut faaliyet alanını 70 ülkenin üzerine çıkardı ve satış yapısı ile satış uzmanlığını güçlendirerek ilaçlarının dünyanın pek çok yerinde daha fazla sayıda hastaya ve tıp personeline ulaştırılabilmesini sağladı.
Takeda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi LEAD Programına katıldığı Ocak 2011'den bu yana, programın insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlardaki 10 ilkesini tüm dünyadaki işletmelerinde tutarlı bir şekilde uyguluyor ve yayıyor.
Takeda, Alinamin ürününden elde ettiği gelirin bir kısmını bağışlayarak büyük Doğu Japonya depreminden etkilenen bölgelerin toparlanmasına yardımcı oluyor. Grup ayrıca, diğer bazı uzun dönemli destek programlarına da katılıyor.
Aşılar özellikle son yıllarda genel halk sağlığı üzerinde büyük bir etki gösterdiler. Takeda da Japonya'da 60 yıldan uzun bir süredir yürüttüğü aşı işini küreselleştirmeye karar verdi. 
Aşı İşletme Birimi, hem Takeda'nın Japonya'daki mevcut aşı işini güçlendirmek hem de yeni potansiyel aşı ve aşı geliştirme platformlarını kendi bünyesinde lisanslayıp Ar&Ge ağını genişleterek çocuk aşıları geliştirmek amacıyla çeşitli adımlar atıyor.
・URL Pharma, Inc.: Gut nöbetlerinin tedavisine yönelik öncü ürünlerden Colcrys (kolkisin) ilacını ürün portföyümüze kattı. 
・Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.: Brezilya'daki varlığımızı ve ürün portföyümüzü önemli ölçüde genişletti. 
・LigoCyte Pharmaceuticals, Inc.: Aşı işimize güç kattı. (Şu andaki adı Takeda Vaccines (Montana), Inc.) 
・Envoy Therapeutics, Inc.: Yeni potansiyel ilaç hedeflerinin belirlenmesini desteklemek üzere ilaç bulma platformumuzu güçlendirdi.
Takeda küresel bir Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası tanımladı ve bu kapsamda birbirinden farklı girişimleri hayata geçirdi. 
SEÇ ile ilgili faaliyetler, su kaynaklarının kullanılması ve biyo çeşitliliğin korunması gibi pek çok küresel sorunu kapsıyor. Geleceğe yönelik planlar arasında ise, Grup ürünlerinin kullanım ömürleri boyunca çevre üzerindeki etkilerini değerlendirip analiz etmek ve LIME ile diğer araçlardan faydalanarak detaylı bir çevre bilinci politikası oluşturmak da yer alıyor.
Nükseden veya dirençli Hodgkin lenfoma ile sistemik anaplastik büyük hücre lenfoma tedavisine yönelik bu ilacın lisansı Seattle Genetics Inc.'ten alındı ve ilaç Takeda tarafından 2012 yılında Avrupa'da ve 2014 yılında Japonya'da piyasaya sürüldü. Ender görülen bu rahatsızlıklardan muzdarip hastalara yönelik bu reçeteli ilaç yeni bir tedavi seçeneği sunuyor.
Lotriga (jenerik ilaç adı: Omega-3-Asit Etil Ester 90), lisansı Pronova BioPharma ASA'dan alınan son derece konsantre bir omega-3 türevli reçeteli ilaç. Japonya'da hem EPA hem DHA içeren ilk reçeteli ilaç.
İlk kez Takeda California, Inc. tarafından bulunan Nesina (jenerik ilaç adı: alogliptin benzoat), insülin salgılamayı stimüle eden bir hormon olan glukagon benzeri peptit-1'i (GLP-1) parçalayan DPP-4 enzimini inhibe ederek kan glikozu seviyelerini düşüren Tip 2 bir diyabet tedavisi ilacı.
Kadınları Güçlendirme İlkeleri, iş yerinde kadınların nasıl güçlendirilebileceği hakkında şirketlere çeşitli yönergeler sunan bir ilkeler kümesidir. Bu ilkeler, Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Birimi arasındaki bir iş birliğinin sonucudur. Takeda 2013 yılında bu konu hakkında CEO Beyanına imza attı ve kadınların şirket faaliyetlerine aktif katılımını destekleyip teşvik etmeye yönelik yedi ilkeyi uygulamaya karar verdi.
Inviragen, Inc. şirketinin (Colorado, ABD merkezli) bünyemize entegre edilmesi sayesinde gerek canlı virüs gerek ölü virüs konusunda küresel aşı pazarındaki varlığımızı önemli ölçüde güçlendirecek yenilikçi potansiyel aşı ve aşı teknolojilerine sahip olduk.
Majör Depresif Bozukluk hastalığına yönelik bu ilacın lisansı Danimarkalı Lundbeck şirketinden alındı. Trintellix mevcut ilaçlardan farklı bir etki mekanizmasına sahip ve bu nedenle pek çok hastada depresyon tedavisine önemli katkıda bulunması bekleniyor. 
* Ürün adı Brintellix yerine Trintellix olarak değiştirildi (2016)
Entyvio, mevcut ilaçlarla tedavide sonuç alınamayan inflamatuvar bağırsak hastaları için yeni bir tedavi seçeneği sunan, çığır açan yeni bir ürün. Takeda Entyvio ilacını Haziran 2014'te AB ve ABD'de piyasaya sürdü.
Çoklu miyelom alanında onlarca yıla dayanan Nobel ödüllü bilim ve araştırma faaliyetlerinin bir sonucu olan NINLARO, 2015 yılında ABD'de ilk oral proteozom inhibitörü olarak onaylandı.