Erişilebilirliği EtkinleştirErişilebilirliği Etkinleştir

Birleşme suretiyle devralması hakkındaki duyurudur

Takeda İlaç Sağlık Sanayi Ticaret Limited Şirketiunvanlı şirketimizin (“Takeda İlaç”), Shire İlaç Ticaret Limited Şirketi” (“Shire İlaç”) ve “Takeda Farma Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” (“Takeda Farma”) unvanlı şirketleri birleşme suretiyle devralması hakkındaki duyurudur.

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 563207 sicil numarası ile kayıtlı “Takeda İlaç Sağlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirketimiz; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 723179 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı “Shire İlaçı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 11552-5 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı “Takeda Farmayı tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. Maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca birleşme suretiyle devralmıştır.

Shire İlaç’ın ve Takeda Farma’nın tasfiyesiz infisah yoluyla Takeda İlaç bünyesinde birleştirilmesi işlemi; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 31.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirketimizin ve birleşme suretiyle devralınmış olan Shire İlaç ve Takeda Farma’nın tüzel kişilikleri ve faaliyetleri, devralan şirket olarak Takeda İlaç çatısı altında aynen devam edecektir. 

Shire İlaç ve Takeda Farma olan tüm işlemlere, 31.12.2020 tarihi itibariyle şirketimiz Takeda İlaç’ın taraf olacağını tüm iş ve çözüm ortaklarımıza saygıyla duyururuz.  

Takeda İlaç Sağlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi