Omogoči dostopnostOmogoči dostopnost

Iti še dlje od zdravil za krepitev globalnih zdravstvenih sistemov

O Takedini strategiji AtM

Ocenjuje se, da ena od treh oseb v državah v razvoju ne more redno prejemati osnovnih zdravil. Tudi v razvitih državah bolniki, ki morajo plačati zdravniško oskrbo iz žepa, pogosto težko dostopajo do zdravstvenega varstva in zdravil, ki jih potrebujejo. Geografske ovire ovirajo oddaljene populacije, podstandardne zdravstvene infrastrukture omejujejo zanesljive diagnoze, natančno medicinsko znanje pa je omejeno na majhno število strokovnjakov. Te ovire otežujejo zdravljenje tistih, ki ga resno potrebujejo.

Medtem ko izboljšave v oskrbi, klinične novosti in dostave zdravil še naprej napredujejo, dostop do teh napredovanj ostaja temeljni izziv za zdravje mnogih ljudi po vsem svetu.

Osredotočenost na nezadoščene potrebe

V okviru globalne skupnosti se je družba Takeda preusmerila na prizadevanja in pristopu k Dostopu do zdravil (AtM – Access to Medicines). Na podlagi regionalnih potreb družba že leta zagotavlja izdelke, financiranje in dostop. Nova strategija AtM se temelji na osredotočenosti na geografska in terapevtska področja z največjo stopnjo nezadoščenosti potreb.

Takedina strategija AtM za izboljšanje teh sedanjih razmer.

Takedina strategija AtM je vodena s korporativno bolnikom usmerjeno filozofijo in zapuščino pomoči drugim v stiski. Od 38 milijonov ljudi, ki umrejo zaradi nenalezljivih bolezni vsako leto, tri četrtine – ali 28 milijonov – teh smrti se zgodi v državah z nizkim ali srednjim dohodkom.

Center odličnosti v Afriki

Programi AtM odražajo raznolikost potreb zdravstvenega varstva – od cenovnih strategij in pomoči v izboljšanju življenjskih standardov do razvoja cepiv in diagnostičnih sposobnosti. V Podsaharski Afriki (SSA – Sub-Saharan Africa), je družba Takeda začela z neprofitnim pristopom k dostopnosti, kjer bo Center odličnosti (CoE – Center of Excellence) zagotovil trajnost diagnoz in zdravljenja onkoloških/hematoloških bolezni. Center CoE, ki se nahaja v Keniji, bo sodeloval tudi z lokalnimi partnerji, da bodo izbrana zdravila za osnovno nego širše dostopna na vsem področju.

Globalni programi pomoči bolnikom

Temelj Takedine strategije AtM so Programi pomoči bolnikom (PAP – Patient Assistance programs), ki zagotavlja finančno podporo tistim bolnikom, ki niso zmožni plačati zdravljenja, ki ga potrebujejo. Mnogi od programov PAP bodo priče izvedbi prilagajanja cen na razvijajočih se trgih, ko bolniki običajno plačajo za svoje zdravljenje »iz svojega žepa« zaradi pomanjkanja finančnega povračila. Cilj je, da bo vsak bolnik, ki so mu diagnosticirana in predpisana onkološka ali GI Takedina zdravila, imel dostop do zdravljenja, ki se temelji na osnovi »plačila, ki si ga lahko privoščite«. Družba Takeda je že uvedla PAP na Tajskem in se bo do konca leta razširila v še desetih državah po jugovzhodni Aziji, Latinski Ameriki in na Bližnjem vzhodu.

Še en steber v Takedini strategiji AtM

Še en steber v Takedini strategiji AtM so programi družbene odgovornosti, s katerimi družba prispeva k nesorazmerno prizadetemu prebivalstvu in področjem z razvijajočimi sistemi zdravstvenega varstva. Ti programi so kot del strategije »še dlje od zdravil« namenjeni preprečevanju bolezni in izgradnji lokalnih zmogljivosti v državah z razvijajočimi zdravstvenimi sistemi, kot so Brazilija, Ukrajina in Filipini. Na primer, v Braziliji bo ta aktivnost vključevala vzpostavitev mreže infuzijskih centrov v majhnih mestih po vsej državi.

Družba Takeda se zavezuje, da bo pomagala izboljšati zdravje bolnikov s pomočjo skupnih pristopov, ki temeljijo na cenovni dostopnosti in združujejo ključne zainteresirane strani, da bi zagotovili, da naša najnovejša in inovativna zdravila dosežejo bolnike, ki jih potrebujejo. Na številnih novih trgih smo razvili celovite programe pomoči bolnikom. Naša težnja je, da bodo upravičeni bolniki, ki so jim predpisana Takedina zdravila, ki jim lahko rešijo življenje, imeli dostop do njih.

- Giles Platford, predsednik, Oddelek za razvijajoče se trge -


Sorodna vsebina