Omogoči dostopnostOmogoči dostopnost

Filozofija podjetja

Naša filozofija »takedaizem« ter misija, vizija in vrednote podjetja so se razvijale več kot 230 let. Naše ključne vrednote so celovitost, poštenost, iskrenost in vztrajnost. »Takedaizem« je stalno vključen v vse vsakodnevne dejavnosti podjetja in je eden od najpomembnejših elementov naše poslovne filozofije.

Misija

Z inovacijami na področju medicine si prizadevamo za boljše zdravje ljudi po vsem svetu.

Vizija

V viziji družbe Takeda z naslovom »Vizija 2020« so navedeni cilji, ki jih želimo kot globalna družba doseči do leta 2020. Na podlagi naše korporativne filozofije »takedaizma« si že 230 let prizadevamo za boljše zdravje ljudi, tako da povezujemo prednosti, ki jih imamo kot raznolika družba, ter se povezujemo z lokalnimi izvajalci zdravstvenih storitev, združenji bolnikov in drugimi deležniki na področju slovenskega zdravstvenega sistema, kar nam omogoča celovito poznavanje njihovih potreb. S svojo strastjo do medicine in željo po izboljšanju kakovosti življenja bomo lahko prispevali k boljšemu zdravju in večjemu zadovoljstvu ljudi po vsem svetu tudi nadaljnjih 230 let.

»Takedaizem« in vrednote

»Takedaizem« je stalen sklop temeljnih vrednot, ki usmerja vse naše dejavnosti. Člani skupine Takeda so zavezani, da bodo vedno delovali pošteno, zlasti ko se srečujejo s težavami ali izzivi. Celovitost pomeni, da upoštevamo najvišje etične standarde, da vedno ravnamo pravično in pošteno, ter si vztrajno prizadevamo za kar najboljše poslovanje in upravljanje družbe. S temi odlikami izražamo svojo zavezanost h graditvi zaupanja do vseh ljudi okoli nas ter našo prepričanost, da nadaljujemo in širimo svoje delovanje. Tako lahko napredujemo v globalnem uresničevanju našega poslanstva, tj. izboljšanja zdravja ljudi po vsem svetu z inovacijami na področju medicine.

 

 

Boljše zdravje, svetlejša prihodnost

Že več kot 230 let zagotavljamo inovativna zdravila in bolnikom pomagamo, da se zoperstavijo bolezni in uživajo dragocene trenutke življenja. Z novimi metodami zdravstvene oskrbe, ki zaobjemajo preventivne ukrepe, nego in zdravljenje, smo zdaj odločeni pomagati še več ljudem in jim omogočiti, da zaživijo polno življenje. Na preoblikovanje prihodnje zdravstvene oskrbe želimo vplivati s povezovanjem naše raznolikosti kot »globalno enotna Takeda«. Smo raznolika družba, ki je zavezana k sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Na podlagi tega sodelovanja lahko v celoti razumemo potrebe skupnosti ter zagotavljamo najboljše rešitve na svojem področju – hitro, predano in čim bolj učinkovito.

Strateški načrt

Naš strateški načrt ima štiri stebre, ki predstavljajo načrt za doseganje vizije za leto 2025. Osredotočili se bomo na vrednote, ljudi, raziskave in razvoj ter poslovno učinkovitost, saj bomo s tem lažje napredovali k doseganju vizije za leto 2025. Da lahko sledimo napredku in še naprej ostanemo na poti do izpolnitve vizije za leto 2025, moramo ta področja redno pregledovati.

Z zastavljanjem jasnih ciljev, načrtov in ključnih kazalnikov uspešnosti izpolnjujemo potrebe naših bolnikov, kjer koli že so, in pridobivamo zaupanje družbe in naših strank.

Vrednote

„Takedaizem“ (integriteta, poštenost, iskrenost, vztrajnost) ter bolniki, zaupanje, ugled in poslovanje so ključni elementi našega dela. Uporabljamo jih pri sprejemanju odločitev in ukrepov za zagotavljanje naše zavezanosti kakovosti in etičnemu ravnanju – v vsakem trenutku.

Ljudje

Družba Takeda je neomajno zavezana bolnikom in ustvarja na bolnike in stranke osredotočeno organizacijo. Naše lokalne organizacije so pooblaščene, da se na potrebe bolnikov in strank odzovejo na najboljši možni način. 

Naši zaposleni so temelj našega uspeha. Ustvarjamo raznoliko, vključujoče, varno in odprto delovno okolje, v katerem lahko zaposleni prispevajo, delujejo in rastejo kot posamezniki. 

Voditelji družbe Takeda razmišljajo strateško ter iščejo inovativne načine, kako bolnikom zagotavljati najboljše storitve, graditi zaupanje v družbi, krepiti naš ugled in povečati poslovanje. Ustvarjajo okolje, ki ljudi navdihuje in jim omogoča sodelovanje ter napredovanje organizacije. Osredotočajo se na naše opredeljene prednostne naloge in zagotavljajo vrhunske rezultate. Zmogljivosti naše organizacije izboljšujejo za danes in jutri.

Raziskave in razvoj

Družba Takeda ima vrhunski mehanizem za raziskave in razvoj, ki na življenja bolnikov vpliva tako, da s pomočjo znanosti ustvarja življenjsko pomembna zdravila. 

Kot podjetje, usmerjeno v raziskave in razvoj, svoja raziskovalna prizadevanja osredotočamo na področja, kjer želimo zagotavljati vrhunske inovacije. V raziskovalnih središčih se osredotočamo na štiri ključna področja zdravljenja: onkologijo, gastroenterologijo (GI), redke bolezni in nevroznanost. 

Naš produktivni mehanizem raziskav in razvoja uporablja kombiniran pristop notranjih in zunanjih inovacij, ki ustvarja trajnosten sistem. Obenem si prizadevamo biti med najboljšimi partnerji v sektorju.

Poslovna uspešnost

Družba Takeda se osredotoča na dolgoročno dobičkonosno rast s pomočjo šestih poslovnih dejavnikov. Ti vključujejo naša štiri ključna področja zdravljenja, onkologijo, gastroenterologijo (GI), redke bolezni in nevroznanost, ter terapije s plazmo (PDT) in cepiva. Stroga finančna disciplina nam pomaga pri zagotavljanju dobičkonosne rasti in najširšega možnega dostopa do naših zdravil. Vse to nam bo omogočilo večjo konkurenčnost in boljšo oskrbo bolnikov z neizpolnjenimi zdravstvenimi potrebami.