Omogoči dostopnostOmogoči dostopnost

Naš napredek na področju okoljske trajnosti

Zastavili smo si ambiciozne cilje glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, odvzema sladke vode, ravnanja z odpadki in upravljanja izdelkov, pri čemer smo ponosni, da smo v zadnjih nekaj letih dosegli spodaj navedene mejnike.

Zunanje priznanje

 • Leta 2020 so bili v okviru pobude Znanstveno utemeljeni cilj (SBTi) Takedini cilji prepoznani kot skladni z zmanjšanji, potrebnimi za omejitev povišanja svetovne temperature na 1,5 °C nad predindustrijsko stopnjo.
 • V azijsko-pacifiškem trajnostnem indeksu Dow Jones za leto 2022 smo bili priznani že 13. leto zapored.
 • Uvrščeni smo bili na seznam A CDP za leto 2022 za vodilno vlogo in preglednost na področju podnebnih sprememb.
 • Prejeli smo dve svetovni nagradi za embalažo WorldStar, ki jo podeljuje Svetovna organizacija za embalažo, in sicer za našo pionirsko uporabo biopolietilena (bio-PE) v farmacevtski primarni embalaži in sekundarni embalaži za napolnjene injekcijske brizge.
 • Prejeli smo priznanje za vodilno vlogo na področju zelenega najema zaradi vključevanja trajnosti v naše globalne prakse najema.
 • Naš laboratorij za kakovost v Singapurju je prejel najvišji certifikat za zeleni laboratorij, ki ga podeljuje neprofitna organizacija My Green Lab.

Napredek pri uresničevanju naših ciljev

 • Za naše poslovno leto 2019 smo dosegli ogljično nevtralnost v naši vrednostni verigi in od takrat ohranjamo to stanje.
 • Smo na dobri poti, da do poslovnega leta 2025 odpravimo 40 % naših emisij toplogrednih plinov obsega 1 in 2. Naš cilj je, da jih popolnoma odpravimo pred letom 2035.
 • Vzpostavili smo globalni podnebni akcijski program na lokacijah (CAPS), s katerim se podpirajo lokalne pobude za zmanjšanje naših emisij toplogrednih plinov, porabe energije in odvzema sladke vode.
 • Z odlagališč smo preusmerili 80 % odpadkov in sledimo cilju, da do leta 2025 dosežemo 90 % ali več skupne preusmeritve odpadkov z odlagališč v druge oblike ravnanja z odpadki.
 • Sodelovali smo s ključnimi dobavitelji, da bi jim pomagali določiti znanstveno utemeljene cilje glede zmanjšanja emisij ogljika in sprejeti dodatne ukrepe za zmanjšanje njihovih emisij v skladu s cilji, ki so si jih zastavili.
 • Pridružili smo se kampanji Race to Zeronajvečjemu zavezništvu doslej, ki se zavzema za odpravo emisij ogljika najpozneje do leta 2050.
 • Podpiramo program Energize, pri katerem gre za sodelovanje 12 globalnih farmacevtskih podjetij, ki želijo svoje dobavitelje vključiti v ambiciozne podnebne ukrepe in dekarbonizacijo farmacevtske vrednostne verige z nabavo energije iz obnovljivih virov.
 • Leta 2022 smo podpisali pogodbo o virtualnem nakupu električne energije, s katero se spodbuja proizvodnja energije iz obnovljivih virov v ZDA, ki obsega približno 20 % Takedinih operativnih emisij toplogrednih plinov.

Pogled naprej

Ponosni smo na svoj napredek in se hkrati zavedamo, da moramo narediti še več za naš prispevek k okoljski trajnosti. V smislu dolgoročnih ciljev si prizadevamo zgraditi trajnostno prihodnost za bolnike, ljudi na splošno in naš planet. Sprejemamo ukrepe, da bi zmanjšali naš vpliv na okolje v celotnem življenjskem ciklu naših izdelkov in skozi naš način delovanja. Izboljšujemo lastne metode dela, pomagamo našim dobaviteljem in partnerjem pri njihovih zavezah in prizadevanjih, sodelujemo s tehnološkimi in okoljskimi strokovnjaki ter združujemo ljudi po vsem svetu.