Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Plan of the merger of Shire Polska sp. z o.o. and Takeda Pharma sp. z o.o. / Plan połączenia Shire Polska sp. z o.o. z Takeda Pharma sp. z o.o.

17 września 2020

W związku z planowanym połączeniem Takeda Pharma sp. z o.o. i Shire Polska sp. z o.o. oraz w wykonaniu dyspozycji art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Takeda Pharam sp. z o.o. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia sporządzony w dniu 14 września 2020 r. przez Zarządy Shire Polska sp. z o.o. - jako spółki przejmowanej oraz Takeda Pharma sp. z o.o. - jako spółki przejmującej.

Plan Połączenia "Shire Polska" sp. z o.o. i Takeda Pharma sp. z o.o. (dokument PDF)