Włącz ułatwienia dostępu Włącz ułatwienia dostępu

Najnowsze informacje 

Febrisan-wycofanie

Komunikat firmy Takeda Pharma sp. z o.o. z dnia 26 marca 2021 r. do osób stosujących lek Febrisan, proszek musujący Learn more Takeda Pharma sp. z o.o. na podstawie decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego NJP.5453.6.2021.MLI.2 z dn. 26 marca 2021 informuje o wycofaniu z polskiego rynku następujących serii produktu leczniczego Febrisan, proszek musujący:  Numer serii  Termin ważności 442574 Kwiecień/2021 442744 Kwiecień/2021 442860 Kwiecień/2021 443224 Kwiecień/2021 443341 Kwiecień/2021 443613 Kwiecień/2021 449524 Lipiec/2021 450096 Lipiec/2021 449910 Sierpień/2021 450006 Sierpień/2021 450297 Sierpień/2021 450549 Sierpień/2021 450736 Sierpień/2021 450890 Sierpień/2021 452553 Wrzesień/2021 456859 Wrzesień/2021 456860 Wrzesień/2021 457290 Wrzesień/2021 470597 Marzec/2022 470697 Marzec/2022 470934 Marzec/2022 470935 Marzec/2022 474290 Kwiecień/2022 474350 Kwiecień/2022 474635 Kwiecień/2022 474818 Kwiecień/2022 475009 Kwiecień/2022 475010 Kwiecień/2022 475216 Kwiecień/2022 475538 Maj/2022 475540 Maj/2022 476099 Maj/2022 476274 Maj/2022 476500 Maj/2022 476688 Maj/2022 476863 Czerwiec/2022 477001 Czerwiec/2022 482115 Sierpień/2022   Numer serii oraz termin ważności leku znajdują się na dolnej ściance kartonika oraz na zgrzewie saszetki.   Powodem wycofania z rynku jest wykrycie w opakowaniu bezpośrednim (saszetka) mikrouszkodzeń od wewnętrznej strony folii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Takeda Pharma sp. z o.o. na podstawie decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego wycofuje wyżej wymienione serie z hurtowni i aptek. Pacjent może zwrócić lek w trybie reklamacji w aptece na podstawie dowodu zakupu.   W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z globalnym Działem Informacji Medycznej: tel. +48 22 306 24 47 e-mail: medinfoEMEA@takeda.com https://takeda.info/2PAEpS7
www.takeda.com/pl-pl/aktualnosci/informacje-prasowe/2021/febrisan-wycofanie/

Top Employer 2021

Takeda w Polsce otrzymała nagrodę Top Employer 2021!   Takeda w Polsce otrzymała nagrodę Top Employer 2021! Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasze codzienne zaangażowanie na rzecz pracowników i chęć tworzenia dla nich wyjątkowych doświadczeń zostały docenione przez czołowy instytut Top Employer. To osiągnięcie zawdzięczamy naszemu przywiązaniu do wartości — naszej misji oraz modelowi podejmowania decyzji PTRB (Pacjent - Zaufanie - Reputacja - Biznes). Stawiając w centrum ludzi — zarówno pacjentów, jak i naszych pracowników — możemy stale się rozwijać i zapewniać najlepsze doświadczenia. Jesteśmy dumni, że po raz pierwszy, codzienne wysiłki zespołu Takeda w Polsce włożone na rzecz employee experience naszych pracowników zostały docenione! To stawia nas w gronie najlepszych pracodawców. Jednak bez naszych wspaniałych pracowników i współpracowników, nie byłoby nas w gronie najlepszych. Dziękujemy!       Learn more https://takeda.info/3j8fvnO
www.takeda.com/pl-pl/aktualnosci/informacje-prasowe/2021/top-employer-2021/

merger of Shire and Takeda

Plan of the merger of Shire Polska sp. z o.o. and Takeda Pharma sp. z o.o. / Plan połączenia Shire Polska sp. z o.o. z Takeda Pharma sp. z o.o. W związku z planowanym połączeniem Takeda Pharma sp. z o.o. i Shire Polska sp. z o.o. oraz w wykonaniu dyspozycji art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Takeda Pharam sp. z o.o. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia sporządzony w dniu 14 września 2020 r. przez Zarządy Shire Polska sp. z o.o. - jako spółki przejmowanej oraz Takeda Pharma sp. z o.o. - jako spółki przejmującej. Plan Połączenia "Shire Polska" sp. z o.o. i Takeda Pharma sp. z o.o. (dokument PDF) Learn more https://takeda.info/2Rzs4eL
www.takeda.com/pl-pl/aktualnosci/informacje-prasowe/2020/merger-of-shire-and-takeda/

Orifarm

Takeda kontynuuje działania w ramach strategii dywestycji, prowadząc sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki w Europie na rzecz Orifarm za kwotę około 670 milionów USD. Takeda kontynuuje działania w ramach strategii dywestycji, prowadząc sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki w Europie na rzecz Orifarm za kwotę około 670 milionów USD. Takeda kontynuuje działania w ramach strategii dywestycji, prowadząc sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki w Europie na rzecz Orifarm za kwotę około 670 milionów USD. Learn more Portfolio będące przedmiotem zbycia obejmuje wybrane produkty OTC oraz produkty dostępne na receptę a także dwa zakłady produkcyjne Prowadzona transakcja przyspieszy realizację planu delewarowania Spółki Osaka, JAPONIA, 24 kwietnia 2020 – Spółka Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (zwana dalej “Takeda”) ogłosiła dzisiaj, że zawarła umowę, której celem jest zbycie portfolio wybranych produktów farmaceutycznych, zarówno typu OTC (dostępnych bez recepty) oraz wydawanych na receptę, niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki na terenie Europy a także dwóch zakładów produkcyjnych w Danii i Polsce na rzecz Orifarm Group („Orifarm”), za kwotę do około 670 milionów USD zgodnie z przyjętymi wymaganiami prawnymi oraz praktykami realizowanymi podczas tego typu transakcji. Portfolio produktów, będących przedmiotem tej dywestycji obejmuje różnorodne leki typu OTC (sprzedawane bez recepty), a także wybrane produkty dostępne na receptę, stosowane w leczeniu schorzeń układu oddechowego, leki przeciwzapalne, a także stosowane w leczeniu schorzeń sercowo-naczyniowych i endokrynologicznych, sprzedawanych głównie na terenie Danii, Norwegii, Belgii, Polski, Finlandii, Szwecji, Krajów Bałtyckich oraz Austrii. Sprzedaż tych leków w roku podatkowym 2018 przyniosła dochód netto wysokości 230 milionów USD, na co w znacznym stopniu wpływ miały wysokie wartości sprzedaży leków na kaszel/przeziębienie oraz preparatów witaminowych, a także leków wydawanych na receptę, takich jak Warfarin® oraz Levaxin®. Mimo, że te leki spełniają kluczowe potrzeby zdrowotne pacjentów w powyższych krajach, to znajdują się one poza podstawowymi obszarami biznesowymi spółki Takeda, którymi są gastroenterologia (GI), choroby rzadkie, terapie produktami osoczopochodnymi oraz neurologia – dziedziny kluczowe dla globalnej i długoterminowej strategii rozwoju firmy. “Działania te pozwolą nam skupić się w pierwszej kolejności na naszych podstawowych obszarach terapeutycznych i wzmocnić działania w tych właśnie dziedzinach” mówi Giles Platford, Prezes Jednostki Biznesowej, Europe & Canada, Takeda. “Podejmując tę decyzję, wybraliśmy właściwego nabywcę, działając w kierunku budowania wartości i jednocześnie zapewnienia ciągłości dostaw dla pacjentów i klientów, którzy zależni są od tych produktów. Jesteśmy przekonani, że Orifarm jest właściwym partnerem do działań w powyższych regionach.” “Transakcja ta jest wyrazem realizacji naszej strategii zmierzającej do uproszczenia asortymentu i przyśpieszenia procesu delewarowania naszej spółki. Cały czas koncentrujemy się na naszych kluczowych dziedzinach biznesowych, kontynuując wzmacnianie pozycji lidera w sferze badań i rozwoju na rynku biofarmaceutycznym zwiększając tym samym wartość dla naszych pacjentów oraz akcjonariuszy Takeda ” – mówi Costa Saroukos, Dyrektor ds. Finansowych w Takeda. Takeda, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy ogłosiła kilka dywestycji, co stanowi realizację strategii Spółki polegającej na dywestycji aktywów niezwiązanych z jej podstawową działalnością i opiewającej na kwotę około 10 miliardów dolarów USA w celu skoncentrowania się na kluczowych obszarach działalności. W zeszłym miesiącu Takeda ogłosiła sprzedaż części swoich produktów na terenie Ameryki Łacińskiej na rzecz Hypera Pharma za kwotę 825 milionów USD. Takeda również zrealizowała sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością spółki na terenie regionu Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw na rzecz STADA za 660 milionów USD oraz – w zeszłym miesiącu – w krajach znajdujących się na Bliskim Wschodzie, Środkowym Wschodzie oraz Afryce – na rzecz Acino za kwotę ponad 200 milionów USD. Z kolei, w lipcu 2019, Takeda zakończyła proces sprzedaży Xiidra® na rzecz spółki Novartis za kwotę do 5,3 miliarda USD. Takeda planuje wykorzystanie wpływów ze sprzedaży na zmniejszenie istniejącego zadłużenia, co również pozwoli na przyśpieszenie osiągnięcia wskaźnika zadłużenia netto/ skorygowanego EBITDA na poziomie 2x w okresie pomiędzy marcem 2022 a marcem 2024.   Szczegóły dotyczące transakcji Takeda zawarła umowę dotyczącą sprzedaży aktywów obejmujących asortyment wielkości około 110 wybranych produktów OTC oraz leków dostępnych na receptę sprzedawanych w Europie na rzecz Orifarm za kwotę około 670 milionów USD. Orifarm zapłaci kwotę około 505 milionów USD na rzecz spółki Takeda w gotówce w momencie zakończenia procesu oraz około 70 milionów USD w gotówce w ciągu czterech lat daty zakończenia procesu. Ponadto, Takeda może otrzymać kwotę do wysokości dodatkowych 95 milionów USD w ramach ewentualnych płatności ratalnych, zgodnie z przyjętymi wymaganiami prawnymi oraz praktykami realizowanymi podczas tego typu transakcji. Dwa zakłady produkcyjne na terenie Danii oraz Polski zostaną przekazane Orifarm w momencie zakończenia procesu. Strony podpiszą także dodatkowe umowy dotyczące produkcji oraz dostaw, na mocy których spółka Takeda w dalszym ciągu będzie wytwarzać wybrane produkty w imieniu Orifarm. Na mocy niniejszej umowy Orifarm uzyska na wyłączność prawa, własność oraz udziały w portfolio produktowym w tych krajach Przewiduje się że około 600 pracowników tych zakładów produkcyjnych oraz specjalistów ds. sprzedaży i marketingu zarządzających tym portfolio produktowym oraz zakładami produkcyjnymi będącymi przedmiotem zbycia, przejdą do spółki Orifarm w chwili zakończenia realizacji procesu dywestycji. Oczekuje się, że transakcja zostanie zakończona do końca roku obrotowego 2020, (kończącego się w marcu 2021) po spełnieniu ogólnie przyjętych warunków finalizacji dywestycji, na podstawie uzyskania odpowiednich zatwierdzeń organów regulacyjnych, a także (tam gdzie będzie to wymagane), uzyskania zgodności z wymogami miejscowych rad pracowniczych. Do tego czasu produkty objęte umową będą cały czas dostępne dla pacjentów, wytwarzane i dostarczane przez Takeda. W procesie dywestycji spółkę Takeda w charakterze doradcy finansowego wspiera J.P. Morgan oraz kancelaria White & Case jako radca prawny.   Dalsze informacje Informacje finansowe dotyczące niniejszej transakcji oraz aktywów będących jej przedmiotem zostały przekazane w walucie Euro po przeliczeniu według następującego kursu $:€ 1:0.9235 z dnia 23 kwietnia 2020. W celu uniknięcia wątpliwości, kwoty płatne w ranach transakcji są denominowane w Euro.   Informacje na temat Takeda Pharmaceutical Company Limited Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) jest globalną firmą biofarmaceutyczną z siedzibą w Japonii, prowadzącą działania w oparciu o przyjęte wartości i ukierunkowaną na prowadzenie działań badawczo-rozwojowych, na rynku których stała się liderem; spółka jest zaangażowana w troskę o poprawę stanu zdrowia i budowanie lepszej przyszłości dla pacjentów, co realizuje poprzez wykorzystywanie osiągnięć nauki do tworzenia wysoko innowacyjnych leków. Działania badawczo-rozwojowe firmy Takeda koncentrują się na czterech dziedzinach medycyny: onkologia, choroby rzadkie, neurobiologia oraz gastroenterologia (GI). Prowadzimy także ukierunkowane inwestycje w prace badawczo-rozwojowe w takich dziedzinach jak terapie produktami osoczopochodnymi oraz szczepionki. Skupiamy się na opracowywaniu wysoce innowacyjnych leków, które będą w stanie mieć pozytywny wpływ na życie naszych pacjentów, robimy to poprzez dążenie do przesunięcia granicy technologicznej nowych opcji terapeutycznych oraz wykorzystanie zasobów i mocy naszego ściśle współpracującego ze sobą zespołu R&D w celu stworzenia i przygotowania niezawodnych leków o zróżnicowanych metodach działania. Nasi pracownicy, z pełnym zaangażowaniem, dążą do poprawy jakości życia pacjentów, współpracując z naszymi partnerami w dziedzinie opieki zdrowotnej w niemal 80 krajach świata. Więcej informacji na: https://www.takeda.com. Dane kontaktowe dla mediów:   Kontakty z inwestorami: Takashi Okubo takeda.ir.contact@takeda.com +81-(0)3-3278-2306   Pytania ze strony mediów Sandy Rodriguez Kierownik ds. komunikatów dotyczących integracji i oraz dywestycji sandy.rodriguez@takeda.com Kazumi Kobayashi (Japonia) +81 (0)3-3278-2095 kazumi.kobayashi@takeda.com Ważne uwagi: Dane kontaktowe dla mediów:   Kontakty z inwestorami: Takashi Okubo takeda.ir.contact@takeda.com +81-(0)3-3278-2306   Pytania ze strony mediów Sandy Rodriguez Kierownik ds. komunikatów dotyczących integracji i oraz dywestycji sandy.rodriguez@takeda.com Kazumi Kobayashi (Japonia) +81 (0)3-3278-2095 kazumi.kobayashi@takeda.com Ważne uwagi Dla celów związanych z niniejszym komunikatem, termin “komunikat prasowy” oznacza niniejszy dokument, oraz jakiekolwiek ustne prezentacje, sesje pytań i odpowiedzi a także wszelkie materiały ustne i pisemne przedstawione oraz rozpowszechniane przez Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) dotyczące tematyki tego komunikatu. Niniejszy komunikat dla prasy (w tym także ustne oświadczenia oraz związane z nimi sesje pytań i odpowiedzi) nie mają na celu stworzenia, nie stanowią ani też nie są częścią żadnej oferty, zaproszenia lub propozycji do złożenia oferty kupna, innego rodzaju pozyskania, zapisu na sprzedaż, wymiany, sprzedaży lub też innego rodzaju zbycia lub też ubiegania się o głos lub zatwierdzenie w jakiejkolwiek jurysdykcji. Nie stanowią także oferty publicznej sprzedaży akcji lub też innych papierów wartościowych za pomocą niniejszego komunikatu. Nie zostanie również przedłożona oferta sprzedaży papierów wartościowych na terenie Stanów Zjednoczonych, z wyjątkiem oferty wynikającej z rejestracji na mocy amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych (U.S. Securities Act) z 1933 roku z późniejszymi zmianami, lub też wyjątków od tej ustawy. Niniejszy komunikat prasowy jest wydawany (łącznie z dalszymi informacjami, które mogą być później udzielane odbiorcom) pod warunkiem, że odbiorca wykorzysta je wyłącznie do celów informacyjnych (nie zaś do oceny jakiejkolwiek inwestycji, pozyskania, zbycia lub też innej transakcji). Brak zastosowania się do tych ograniczeń może zostać uznany za naruszenie przepisów o obrocie papierami wartościowymi. Spółki, w których Takeda inwestuje, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią odrębne jednostki. W niniejszym komunikacie prasowym, termin “Takeda” jest czasem stosowany dla wygody sformułowań, odnosząc się także do spółki Takeda oraz, w ogólnym ujęciu, jej spółek zależnych. Podobnie, takie słowa jak „my”, „nas”, „nasze” są również stosowane w odniesieniu do wszystkich podmiotów zależnych oraz ich pracowników. Wyrażenia te są także stosowane w sytuacjach, gdy nie istnieje potrzeba zidentyfikowania na podstawie tekstu określonej spółki lub też spółek. Spółka J.P. Morgan Securities plc (“J.P. Morgan”), która posiada licencję na terenie Wielkiej Brytanii przyznaną przez Komisję Nadzoru Ostrożnościowego [Prudential Regulation Authority, “PRA”] oraz która podlega przepisom tej Komisji oraz brytyjskiej Komisji Nadzoru Finansowego występują w charakterze wyłącznego doradcy finansowego działającego na rzecz Takeda Pharmaceuticals International AG, w/w spółka prawna nie wspiera żadnej innej ze stron w związku z niniejszą transakcją ani też żadna inna osoba lub jednostka nie jest jej klientem związku z niniejszą transakcją; w/w spółka prawna ponosi wyłączną odpowiedzialność w tej kwestii wobec Takeda Pharmaceuticals International AG za zapewnianie ochrony prawnej świadczonej klientom spółki J.P. Morgan lub jej spółek stowarzyszonych, a także za świadczenie porad prawnych w związku z niniejszą transakcją lub też w jakiejkolwiek innej kwestii lub ustaleniach opisanych w niniejszym komunikacie.   Oświadczenia dotyczące przyszłości Niniejszy komunikat prasowy oraz wszelkie inne materiały rozpowszechniane w związku z nim, mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, przekonania lub też opinie na temat przyszłych działań biznesowych spółki Takeda, jej przyszłej pozycji lub też wyników prowadzonych operacji, w tym również operaty szacunkowe, prognozy, cele i plany dotyczące spółki Takeda. Oświadczenia dotyczące przyszłości, często zawierają, między innymi, takie słowa jak: “cele”, “plany”, “przekonania”, “nadzieje”, “kontynuacja”, “oczekuje”, “planuje”, “zamierza”, “zapewnia”, “będzie”, “może”, “powinien”, “być może”, “jest/będzie w stanie”, “szacuje się”, “projektowany” lub też podobne wyrażenia lub ich formy przeczące. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o szacunki oraz założenia spółki Takeda czynione w dacie sporządzenia tego dokumentu. Takie oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią żadnej gwarancji składanej przez spółkę Takeda lub też jej zarząd dotyczącej przyszłych osiągnięć Spółki i są ograniczone przez znane i nieznane ryzyka, niepewności oraz inne czynniki, a w szczególności okoliczności gospodarcze związane z globalnymi działaniami spółki Takeda, w tym także ogólną koniunkturę gospodarczą w Japonii i w Stanach Zjednoczonych; otoczenie konkurencyjne i następujące zmiany; poprawki wprowadzane w ustawach i przepisach prawnych; sukcesy i niepowodzenia programów rozwojowych; decyzje organów regulujących oraz ramy czasowe tych decyzji; fluktuacje stóp procentowych oraz kursów wymiany walut; wnioski i roszczenia dotyczące bezpieczeństwa lub też skuteczności aktualnie sprzedawanych lub przygotowywanych do obrotu produktów; ramy czasowe oraz skutki działań związanych z integracją zakupionych jednostek; oraz zdolność do dywestycji aktywów, które nie są związane z podstawową działalnością spółki Takeda oraz ich ramy czasowe; każdy z tych czynników może mieć wpływ na aktualne wyniki spółki Takeda, jej wydajność, osiągnięcia oraz pozycję finansową i sprawić, że mogą one znacznie różnić się od przyszłej wydajności, osiągnięć oraz pozycji finansowej, opisanych lub sugerowanych w takich oświadczeniach dotyczących przyszłości. Więcej informacji dotyczących tych oraz innych czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki spółki Takeda, jej wydajność, osiągnięcia oraz pozycję finansową, znajdą Państwo w “Część 3. Kluczowe Informacje—D. Czynniki Ryzyka” w najnowszym raporcie rocznym spółki Takeda na formularzu Form 20-F oraz w innych raportach spółki Takeda przedkładanych Amerykańskiej Komisji do Spraw Papierów Wartościowych oraz Giełdy, dostępnych na stronie internetowej spółki Takeda: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ lub na stronie www.sec.gov. Przyszłe wyniki, wydajność, osiągnięcia oraz pozycja finansowa spółki Takeda mogą istotnie różnić się od tych, które są opisane lub sugerowane w takich oświadczeniach dotyczących przyszłości. Osoby, które otrzymują niniejszy komunikat do prasy nie powinny w nadmierny sposób polegać na tego rodzaju oświadczaniach. Takeda nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizacji oświadczeń dotyczących przyszłości, zawartych w tym komunikacie prasowym ani też innych oświadczeń dotyczących przyszłości, które może składać później, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub przepisami giełdowymi. Przeszłe osiągnięcia nie stanowią wskaźników dotyczących przyszłych wyników spółki Takeda, natomiast wyniki opisane w niniejszym komunikacie nie mogą świadczyć o jej przyszłych wynikach ani też nie stanowią ich szacunków, prognoz ani przewidywań. https://takeda.info/2Y3kYmL
www.takeda.com/pl-pl/aktualnosci/informacje-prasowe/2020/orifarm/

KOMUNIKAT DLA FARMACEUTÓW

Komunikat dla Farmaceutów Szanowni Państwo, Priorytetem firmy Takeda, jednego z liderów rynku farmaceutycznego, jest ochrona zdrowia pacjentów, pracowników i klientów, jak również społeczności lokalnej, jednocześnie zapewniając dostęp do naszych leków i usług tym, którzy na nie liczą. W związku z obecną sytuacją i potencjalnym zagrożeniem koronawirusem COVID-19, Takeda zdecydowała, że od 10. marca 2020 roku do odwołania, wszystkie spotkania jej pracowników z pracownikami służby ochrony zdrowia będą miały charakter zdalny. Oznacza to, że nasi przedstawiciele będą kontaktowali się z Państwem telefonicznie lub mailowo, zgodnie z wyrażoną wcześniej przez Państwa zgodą i preferencją kontaktu. Mamy nadzieję, że takie działania, zgodne z rekomendacjami WHO, przyczynią się do spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa powodującego COVID-19, tak by system ochrony zdrowia mógł skuteczniej poradzić sobie z tym kryzysem. Bezpośrednia i codzienna współpraca z pracownikami ochrony zdrowia jest bardzo ważną częścią naszego biznesu. Jednak zapewnianie bezpieczeństwa zdrowotnego ma dla nas nadrzędne znaczenie. Wciąż jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie dodatkowych pytań. Takeda Pharma Sp. z o.o.e-mail: info.warszawa@takeda.comte: 22 608 13 00  Learn more https://bit.ly/3be8o7E
www.takeda.com/pl-pl/aktualnosci/informacje-prasowe/2020/komunikat-dla-farmaceutow/

Komunikat DHCP Mepact

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia MEPACT 4 mg (mifamurtyd) – potencjalna nieszczelność lub awaria filtra Firma Takeda France SAS w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (ang. European Medicines Agency) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i produktów Biobójczych, pragnie przekazać następujące informacje: Podsumowanie: Lek Mepact jest dostępny w postaci fiolki zawierającej proszek do rekonstytuowania oraz jednego filtra jednorazowego użytku. Zgłoszono niewielką liczbę przypadków nieszczelności lub wad filtra, do której doszło w trakcie rekonstytuowania leku Mepact. Dochodzi do tego przed wykonaniem wlewu z leku Mepact. W celu ochrony pacjentów, w przypadku zaobserwowania jakiejkolwiek nieszczelności lub wady filtra w trakcie rekonstytuowania nie należy podawać leku Mepact. Wadę należy zgłosić do firmy Takeda. Należy użyć nowego opakowania (fiolki i filtra) leku Mepact. Lek Mepact należy rekonstytuować wyłącznie za pomocą filtra dostarczonego w opakowaniu.   Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa: Lek Mepact jest wskazany do stosowania u dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych w leczeniu resekcyjnego kostniakomięsaka o znacznym stopniu zaawansowania po kompletnej makroskopowo resekcji chirurgicznej bez przerzutów. Produkt jest stosowany w terapii skojarzonej z pooperacyjną chemioterapią wielolekową. Lek Mepact jest dostępny w postaci jednej fiolki zawierającej proszek do rekonstytuowania oraz jednego filtra jednorazowego użytku. Lek Mepact należy rekonstytuować wyłącznie za pomocą filtra dostarczonego w opakowaniu. Kolec do odpowietrzania zapewnia jednakową wielkość liposomów przed wlewem. Pracownicy służby zdrowia zgłaszali niewielką liczbę przypadków nieszczelności lub wady filtra w trakcie rekonstytucji leku Mepact. Dochodzi do tego przed wykonaniem wlewu z leku Mepact. Przed użyciem na filtrach nie wykryto żadnych widocznych oznak uszkodzenia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz zapewnienia odpowiedniej ilości koncentratu w trakcie rekonstytuowania, w przypadku zaobserwowania jakiejkolwiek nieszczelności lub wady filtra w trakcie rekonstytuowania nie należy podawać leku Mepact. Wadę należy zgłosić do firmy Takeda Pharma sp. z o.o. ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa. Należy użyć nowego opakowania (fiolki i filtra) leku Mepact. Takeda wspólnie z producentem filtrów, prowadzi obecnie dochodzenie mające na celu wskazanie przyczyny reklamacji dotyczących jednorazowych filtrów dołączonych od opakowania leku Mepact. Planowane jest zidentyfikowanie oraz wdrożenie odpowiednich działań naprawczych, mających na celu zapobieżenie w przyszłości występowania podobnych problemów z filtrem jednorazowym dołączanym do opakowania leku Mepact. Zakończenie dochodzenia planowane jest na  koniec marca 2020 r. W przypadku pytań dotyczących treści tej informacji proszę kontaktować się z firmą: Takeda Pharma sp. z o.o. ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa Tel.: 22 608 13 00 lub 22 608 13 01 Adres e-mail: info.warszawa@takeda.com   Komunikat DHCP Mepact PDF Learn more https://takeda.info/3d77QRS
www.takeda.com/pl-pl/aktualnosci/informacje-prasowe/2020/komunikat-dhcp-mepact/

Zaproszenie do wspolpracy

Zaproszenie do współpracy   Learn more Dążąc do zapewnienia lepszego stanu zdrowia i poprawy jakości życia naszych pacjentów poprzez dostarczanie wiodących innowacyjnych rozwiązań w medycynie, w trosce o zapewnienie jak najszerszej dostępności produktów Takeda oraz możliwie najefektywniejszego systemu dystrybucji, Takeda zaprasza apteki i sieci aptek, które napotykają trudności z zakupem odpowiedniej ilości produktów Takeda od innych hurtowni farmaceutycznych, do składania zamówień bezpośrednio w Takeda. Zamówienia realizowane będą zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Produktów Takeda, dostępnymi na stronie www.takeda.com.pl, w zakładce Produkty. Jednocześnie Takeda będzie kontynuowała dotychczasową politykę sprzedaży swoich produktów do hurtowni farmaceutycznych. https://takeda.info/2Y4nKZb
www.takeda.com/pl-pl/aktualnosci/informacje-prasowe/2019/zaproszenie-do-wspolpracy/

Vitrum Calcium 1250

Komunikat  firmy Takeda Pharma sp. z o.o. z dnia 23.05.2019 dotyczący wycofania partii suplementów diety Vitrum Calcium 1250 + vitaminum D3 i Vitrum Osteo Mając na względzie dobro konsumenta, Takeda Pharma sp. z o.o. podjęła decyzję o wycofaniu z obrotu partii suplementów diety Vitrum Calcium 1250 + vitaminum D3 i Vitrum Osteo. Takeda Pharma poinformowała o wycofaniu z obrotu w/w produktów Powiatową Państwową Inspekcję Sanitarną w Warszawie w dn. 23.05.2019. Decyzja została podjęta w związku z napływającymi do firmy zgłoszeniami reklamacyjnymi dotyczącymi specyficznego zapachu po otwarciu opakowania produktu oraz w związku z wydaniem przez Powiatową Państwową Inspekcję Sanitarną w Krakowie decyzji o wycofaniu z obrotu dwóch partii Vitrum Calcium 1250 + vitaminum D3 i jednej partii Vitrum Osteo ze względu na specyficzny zapach. Wycofanie partii nie jest spowodowane wadą jakościową, w/w produkty nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Wycofane zostały wszystkie partie produktów dostępne na rynku, z terminem przydatności do spożycia do 30.09.2020 lub krótszym. Produkty te zawierają m.in. wapń pochodzenia naturalnego, charakteryzujący się specyficznym zapachem. Zapach ten może różnić się między poszczególnymi seriami substancji czynnej, wykorzystywanymi do produkcji suplementów, dlatego w jednej partii może być bardziej nasilony niż w innej. Każda partia towaru podlega badaniom m.in. w zakresie zawartości substancji czynnych oraz czystości mikrobiologicznej. Wszystkie wykonane badania mikrobiologiczne, analiza zawartości substancji czynnych oraz testy stabilności potwierdziły, że produkty nie zmieniły swoich właściwości, tzn. nie zaszły w nich procesy fizyko-chemiczne ani mikrobiologiczne, które byłyby przyczyną w/w zapachu. Pomimo pozytywnych wyników analiz rozpoczęliśmy prace nad rozwiązaniem kwestii zapachu. Nowe partie planujemy udostępnić na przełomie lipca i sierpnia br. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konsument może zwrócić preparat w trybie reklamacji w aptece na podstawie dowodu zakupu. Learn more https://bit.ly/2Qg7yyi
www.takeda.com/pl-pl/aktualnosci/informacje-prasowe/2019/vitrum-calcium-1250/