Aktivizēt piekļūstamībuAktivizēt piekļūstamību

Medikamentu pieejamība, lai stiprinātu globālās veselības aprūpes sistēmas

Medikamentu pieejamība

Tiek lēsts, ka viens no trim cilvēkiem jaunattīstības valstīs regulāri nevar saņemt sev nepieciešos medikamentus. Pat valstīs, kuras tiek uzskatītas par attīstītām, pacientiem, kuriem jāmaksā par medicīnisko aprūpi no savas kabatas, bieži vien ir grūti piekļūt veselības aprūpei un nepieciešamajiem medikamentiem. Ģeogrāfiski šķēršļi traucē attālajām populācijām, neatbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras ierobežo uzticamas diagnozes, un precīzas medicīniskās zināšanas ir pieejamas tikai nelielam skaitam speciālistu. Šīs barjeras apgrūtina to cilvēku ārstēšanu, kuriem ir nopietnas vajadzības.

Lai gan uzlabojumi aprūpes, klīnisko inovāciju un zāļu piegādēs turpina attīstīties, piekļuve šiem sasniegumiem joprojām ir galvenais izaicinājums daudzu cilvēku veselībai visā pasaulē.

Koncentrēšanās uz neapmierinātajām vajadzībām

Kā globālās kopienas daļa uzņēmums Takeda ir pārorientējis savus centienus un pieeju uz zāļu pieejamību (Access to Medicines, AtM). Daudzu gadu garumā uzņēmums ir piedāvājis produktus, finansējumu un piekļuvi, pamatojoties uz reģionālajām vajadzībām. Uz to ir arī balstīta jaunā AtM stratēģija, koncentrējoties uz ģeogrāfiskajiem apgabaliem un terapijas jomām ar vislielāko neapmierināto vajadzību īpatsvaru.

Takeda stratēģija ir uzlabot šīs pašreizējās situācijas.

Takeda AtM stratēģija balstās uz uzņēmuma uz pacientiem vērsto filozofiju un mantoto mērķi palīdzēt tiem, kam tas nepieciešams. No 38 miljoniem cilvēku, kuri mirst no neinfekcijas slimībām katru gadu, trīs ceturtdaļas — vai 28 miljoni — no šiem nāves gadījumiem notiek valstīs ar zemu un vidēju ienākumu līmeni.

Izcilības centrs Āfrikā

AtM programmas atspoguļo veselības aprūpes vajadzību dažādību — sākot no cenu noteikšanas stratēģijām un palīdzot uzlabot dzīves līmeni, izstrādājot vakcīnas un uzlabojot diagnosticēšanas iespējas. Subsahāras Āfrikā (SSA) Takeda ir uzsācis bezpeļņas pieeju medicīnas pieejamībai, kur Izcilības centrs (Center of Excellence, CoE) nodrošinās onkoloģijas/hematoloģijas slimību diagnosticēšanas un ārstēšanas ilgtspējību. Šis CoE, kas atrodas Kenijā, sadarbosies arī ar vietējiem partneriem, lai izvēlētos primārās aprūpes medikamentus un padarītu tos plašāk pieejamus visā reģionā.

Globālās pacientu palīdzības programmas

Takeda AtM stratēģijas stūrakmens ir Pacientu palīdzības programmas (Patient Assistance Programs, PAP), kas sniedz finansiālu atbalstu tiem pacientiem, kuri nespēj samaksāt par nepieciešamo ārstēšanu. Daudzas no šīm PAP izmantos pielāgotu cenu ieviešanu jaunattīstības valstu tirgos, kur pacienti parasti maksā par veselības aprūpi “no savas kabatas” atlīdzības trūkuma dēļ. Mērķis ir panākt, lai jebkurš pacients, kam diagnosticētas un parakstītas Takeda onkoloģijas vai GI zāles, varētu saņemt ārstēšanu par tādu “samaksu, kādu viņš var atļauties”. Takeda jau ir uzsācis PAP Taizemē un vēlas līdz gada beigām to paplašināt vēl desmit valstīs Dienvidaustrumāzijā, Latīņamerikā un Tuvajos Austrumos.

Vēl viens Takeda AtM stratēģijas pīlārs

Vēl viens Takeda AtM stratēģijas pīlārs ir uzņēmuma sociālās atbildības programmas, kuru ietvaros uzņēmums veic ieguldījumus neproporcionāli ietekmētajās iedzīvotāju grupās un teritorijās, kurās veselības aprūpes sistēmas vēl tikai attīstās. Šīs programmas ir izstrādātas “zāļu nodrošināšanas” stratēģijas ietvaros, lai novērstu slimības un attīstītu vietējās spējas valstīs, kurās veselības aprūpes sistēmas vēl tikai attīstās, piemēram, Brazīlijā, Ukrainā un Filipīnās. Piemēram, Brazīlijā tā ietvers infūziju centru tīkla izveidi mazajās pilsētās visā valstī.

Uzņēmums Takeda ir apņēmies palīdzēt pacientu veselības uzlabošanā, izmantojot uz sadarbību, spēju atļauties balstītas pieejas, kas apvieno galvenās ieinteresētās personas, lai nodrošinātu, ka mūsu jaunākās, inovatīvās zāles sasniedz pacientus, kuriem tās ir vajadzīgas. Mēs esam izveidojuši visaptverošas pacientu palīdzības programmas daudzu jaunattīstības valstu tirgos. Mēs cenšamies, lai atbilstošie pacienti, kuriem ir parakstītas Takeda potenciālās dzīvības glābšanas zāles, varētu tām piekļūt.

- Gils Platfords (Giles Platford), prezidents, Jaunattīstības valstu tirgu struktūrvienība -