Aktivizēt piekļūstamībuAktivizēt piekļūstamību

Attīstīšanās par starptautisku farmācijas uzņēmumu: 2000–

Lai pārvaldības resursus koncentrētu farmācijas uzņēmumos, Takeda 2001.–2005. gada vidēja termiņa izaugsmes stratēģijas ietvaros nodeva savu dzīvnieku veselības biznesu, lielapjoma vitamīnu biznesu, uretāna ķīmisko vielu biznesu, pārtikas biznesu, lauksaimniecības biznesu un dzīvības vides biznesu.
Takeda Pharma GmbH un divi tam pilnībā piederoši meitasuzņēmumi — Takeda Pharma Ges.m.b.H Austrijā un Takeda Pharma AG Šveicē — kļuva par Takeda Europe Holdings BV pilnībā piederošu meitasuzņēmumu. Tai pašā gadā tika izveidots Takeda Pharma Ireland Limited, lai stiprinātu Takeda globālo ražošanas tīklu. Vēlāk 2009. gadā šī lielapjoma zāļu ražotne tika integrēta Takeda Ireland Limited.
Rozerem (nepatentētais nosaukums: ramelteons) ir atšķirīgs iedarbības mehānisms tradicionālā bezmiega ārstēšanai. Tas darbojas uz melatonīna receptoriem, lai izraisītu stāvokli, kas ir ļoti līdzīgs fizioloģiski dabīgam miegam. Tā kā zāles veicina miegu bez nepieciešamības apslāpēt trauksmi vai nomierināt, sagaidāms, ka tās uzrādīs labu drošuma profilu.
ASV biokopuzņēmums Syrrx, Inc. tika integrēts Takeda globālajā R&D tīklā un šobrīd darbojas ar nosaukumu Takeda California, Inc.
Syrrx pieder pasaulē labākā caurlaidības rentgenstaru kristālogrāfijas tehnoloģija, lai analizētu olbaltumvielas, un Syrrx integrācija atspoguļoja Takeda pirmo zāļu atklāšanas programmas paplašināšanos ārpus Japānas.
Takeda Pharmaceuticals Europe Limited vadīja darbības Eiropā un paātrinātās stratēģijas visā Eiropā ar vidēja līdz ilga termiņa perspektīvu.
Jaunu biroju izveide Amerikas Savienotajās Valstīs gan Takeda Pharmaceuticals Ziemeļamerikā, gan Takeda Global R&D Center bija lielisks sasniegums, lai turpinātu stiprināt mūsu klātbūtni Ziemeļamerikā un veicinātu mūsu darbību ASV.
Papildus finanšu informācijai Takeda ir publicējis integrētu gada pārskatu, kurā ietverta nefinanšu informācija par mūsu iniciatīvām cilvēktiesību, vides un kopienu jautājumos.
Lai nodrošinātu, ka mūsu ieinteresētajām pusēm atklātā informācija ir iespējami pilnīga, mēs esam arī apkopojuši CSR datu grāmatu. CSR datu grāmata, kas pieejama tikai PDF un e-grāmatu formātā vides apsvērumu dēļ, ietver sīkāku informāciju par CSR, kas atrodama gada pārskatā atkārtoti rediģētā veidā: CSR datu grāmata
Izmantojot Paradigm Therapeutics un tā filiāles Singapūrā integrāciju, Takeda vēl vairāk uzlaboja mūsu daudzindustriālos virzītājspēkus. Paradigm Therapeutics Ltd. bija biokopuzņēmums, ko 1999. gadā izveidoja Kembridžas Universitātes pētnieki. Paradigm jau ir izstrādājis daudzsološu jaunu zāļu atklāšanas mērķu un savienojumu tīklu, kas pārklājas ar Takeda galvenajām terapeitiskajām jomām. Paradigm Therapeutics Ltd. patlaban darbojas ar Takeda Cambridge Limited (TCB) un Takeda Singapore Pte. Limited (TSP) nosaukumiem.
Millennium ir viens no pasaules vadošajiem biofarmācijas uzņēmumiem, kam ir spēcīgs R&D tīkls onkoloģijas jomā. Uzņēmums ir pionieris olbaltumvielu homeostāzes pētījumu jomā. Līdzsvarojot Millennium un Takeda papildu spēkus, mēs iegūsim ievērojamu sinerģiju gan no Millennium izcilības zināšanās, tehnoloģijās, gan no pieredzes onkoloģijas jomā.
Takeda Pharmaceuticals (Āzijas un Klusā okeāna reģions) Pte. Limited (TPAP), kas atrodas Singapūrā, ir atbildīgs par stratēģiskām un komerciālām darbībām Austrālijā, Taizemē, Filipīnās, Indonēzijā, Indijā, Malaizijā un Singapūrā. Takeda Clinical Research Singapore (šobrīd darbojas ar nosaukumu TDC Asia), kas ir pilnībā integrējies globālajā attīstības organizācijā, darbojas kā reģionāls neonkoloģijas klīniskās izstrādes centrs. TDC Asia cenšas ieviest inovatīvus produktus cilvēkiem, izmantojot tīklu, kas ietver savienojumus dažādās terapeitiskās jomās.
Izmantojot šo integrāciju, Takeda pastiprināja savas mārketinga un izstrādes funkcijas ASV, kā arī turpināja veicināt efektivitāti visā uzņēmējdarbībā. Vienojoties ar Abbott Laboratories, TAP kļuva par Takeda pilnībā piederošu meitasuzņēmumu un tika apvienots ar Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. (TPNA), un pēc tam TAP izstādes funkcija tika integrēta Takeda Global Research & Development Center Inc. (TGRD).
Dexilant (nepatentētais nosaukums: dekslansoprazols) ir pirmais protonu sūkņa inhibitors, kas īpaši izstrādāts zāļu izdalīšanai divos posmos laika gaitā. Tam ir spēcīga un ilgstoša nomācoša iedarbība uz kuņģa skābes sekrēciju.
Uloric (nepatentētais nosaukums: febuksostats), ko atklāja Teijin Pharma Limited, ir paredzēts hiperurikēmijas ārstēšanai pacientiem ar podagru. Tas pazemina urīnskābes līmeni asinīs hiperurikēmijas pacientiem ar podagru, bloķējot enzīmu, kas ir atbildīgs par urīnskābes sintēzi.
Takeda atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma 10 principus, kas saistīti ar “cilvēktiesībām”, “darbaspēku”, “vidi” un ”pretkorupciju”, un ir iekļāvis tos visos savas uzņēmējdarbības aspektos. Turklāt Takeda pastiprināja savu darbību CSR jomā, izveidojot īpašu CSR organizāciju 2009. gadā.
Takeda ir izveidojis ilgtermiņa pastāvīgas partnerattiecības ar starptautiskām NVO un citām grupām, lai atbalstītu viņu centienus uzlabot piekļuvi veselības aprūpei jaunattīstības valstu iedzīvotājiem. “Takeda Initiative” ir 10 gadu grantu programma no 2010. līdz 2019. gadam, lai atbalstītu Vispasaules fondu AIDS, tuberkulozes un malārijas apkarošanai (Global Fond), palīdzot attīstīt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju iespējas trīs Āfrikas valstīs. Piemēram, Nigērijā 2012. gadā ar programmām, kuras daļēji atbalstīja Takeda Initiative, vairāk nekā 11 000 skolotāju tika izglītoti par AIDS, un viņi turpināja mācīt vairāk nekā 1,2 miljonus studentu par AIDS. Šo darbību rezultātā HIV infekcijas rādītāji jauniešu vidū Nigērijā ir samazinājušies.
Takeda ieviesa Takeda Globālo rīcības kodeksu kā bāzes atbilstības standartu, kas piemērojams Takeda grupas uzņēmumiem, lai palīdzētu veicināt integrētu pieeju atbilstības jautājumiem visās Takeda darbībās visā pasaulē.
Azilva (nepatentētais nosaukums: azilsartāns) ir jauns angiotenzīna II receptoru blokators (ARB). Klīniskajos pētījumos tas uzrādīja augstāku efektivitāti asinsspiediena samazināšanā, salīdzinot ar iepriekšējiem ARB.
Shonan Pētniecības centrs atrodas Fujisavas un Kamakura pilsētās Kanagavas prefektūrā. Jaunā iestāde integrē Osaka un Tsukuba pētniecības centrus kā Takeda globālā pētniecības tīkla kodolu, lai paātrinātu inovāciju ieviešanu zāļu atklāšanā. Centrā darbosies aptuveni 1200 pētnieku dažādos R&D procesa posmos, sākot no sākotnējās zāļu atklāšanas mērķu meklēšanas, potenciālo savienojumu atlases līdz pat neklīniskiem pētījumiem līdz to izlaišanai.
Šveices farmācijas uzņēmuma Nycomed integrācija tika pabeigta līdz 2011. gada septembrim. Nycomed ir uzņēmums, kam ir spēcīga klātbūtne Eiropā un jaunattīstības valstīs. Pateicoties integrācijai, Takeda paplašināja savu tirgu vairāk nekā 70 valstīs un spēja uzlabot savu pārdošanas struktūru un pieredzi, lai piegādātu farmaceitiskos produktus vairāk pacientu un medicīnas darbinieku visā pasaulē.
Kopš 2011. gada janvāra, būdams Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma LEAD programmas dalībnieks, Takeda ir palīdzējis vadīt korporatīvos centienus visā pasaulē, lai īstenotu un izplatītu 10 Līguma (Compact) principus, kas saistīti ar tādām jomām kā cilvēktiesības, darba standarti, vide, pretkorupcija.
Takeda atbalsta Austrumjapānas lielajā zemestrīcē cietušo apgabalu atjaunošanu, ziedojot daļu no Alinamin peļņas. Grupa arī veicina dažādas citas ilgtermiņa pastāvīgas atbalsta programmas.
Pēdējos gados vakcīnām ir bijusi milzīga ietekme uz sabiedrības veselību pasaulē. Takeda pieņēma lēmumu globalizēt savu vakcīnu biznesu, kas jau vairāk nekā 60 gadus darbojies Japānā. 
Vakcīnas biznesa nodaļa veic vairākus pasākumus, lai stiprinātu Takeda esošo vakcīnu biznesu Japānā, kā arī pasākumus, lai uzņēmuma ietvaros izstrādātu pediatriskās vakcīnas un uzlabotu R&D tīklu, licencējot jaunas potenciālās vakcīnas un jaunu vakcīnu izstrādes platformas.
・URL Pharma, Inc.: Pievienoja mūsu portfelim galveno produktu Colcrys (kolhicīnu), lai ārstētu podagras uzliesmojumus. 
・Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.: Lielā mērā paplašināja mūsu klātbūtni un produktu portfeli Brazīlijā. 
・LigoCyte Pharmaceuticals, Inc.: Stiprināja mūsu vakcīnu biznesu. (Pašreiz Takeda Vaccines (Montana), Inc.) 
・Envoy Therapeutics, Inc.: Stiprinājusi mūsu zāļu atklāšanas platformu, lai varētu identificēt jaunus mērķus.
Takeda izveidoja globālu politiku attiecībā uz vidi, veselību un drošumu un veicināja visaptverošas iniciatīvas. 
Ar vidi, veselību un drošumu (Environment, Health, and Safety, EHS) saistītas darbības aptver dažādus pasaules mēroga jautājumus, piemēram, ūdens resursu izmantošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Īpašie nākotnes plāni ietver Grupas produktu ietekmes uz vidi novērtējumu un to dzīves cikla analīzi, kā arī detalizētu pieeju vides aspektu uzskaitei, izmantojot LIME un citus līdzekļus.
Šī ārstēšana recidivējošai vai refraktārai Hodžkina limfomai un sistēmiskai anaplastiskai lielu šūnu limfomai tika licencēta no Seattle Genetics, Inc, un Takeda to uzsāka ES 2012. gadā un Japānā 2014. gadā. Pacientiem, kuri cieš no šīm retajām slimībām, šīs recepšu zāles nodrošinās jaunu ārstēšanas iespēju.
Lotriga (nepatentētais nosaukums: Omega-3-Acid Ethyl Esters 90) ir ļoti koncentrēta Omega-3 atvasinātas recepšu zāles, kuru licence tika iegūta no Pronova BioPharma ASA. Tās ir pirmās recepšu zāles Japānā, kas satur gan EPA, gan DHA.
Nesina (nepatentētais nosaukums: alogliptīna benzoāts) sākotnēji atklāja Takeda California, Inc., un tās ir zāles 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai, kas pazemina glikozes līmeni asinīs, inhibējot enzīmu (DPP-4), kas iznīcina glikagona tipa peptīdu-1 (GLP -1), hormonu, kas stimulē insulīna sekrēciju.
Sieviešu līdzdalības principi (Women's Empowerment Principles, WEP) ir principu kopums uzņēmumiem, kas piedāvā pamatnostādnes par to, kā dot vairāk iespēju sievietēm darba vietā. Šie principi tika izstrādāti sadarbības starp Apvienoto Nāciju Organizāciju Dzimumu līdztiesības un Sieviešu iespēju veicināšanas organizāciju (UN Women) un Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālo līgumu rezultātā. Takeda 2013. gada decembrī parakstīja Izpilddirektora paziņojumu par atbalstu WEP un plāno ievērot septiņus principus, lai uzlabotu savas iniciatīvas un veicinātu sieviešu aktīvu līdzdalību uzņēmuma aktivitātēs.
Pateicoties Inviragen, Inc. (galvenā mītne Kolorādo, ASV) integrācijai, mēs ieguvām inovatīvus potenciālos tīklus un visprogresīvākās vakcīnu tehnoloģijas gan dzīvu vīrusu, gan inaktivētu vīrusu vakcīnām, kas ievērojami uzlaboja mūsu klātbūtni pasaules vakcīnu tirgū.
Šo lielu depresijas traucējumu ārstēšanas zāļu licence tika iegūta no Lundbeck Dānijā. Trintellix ir no esošajām ārstēšanas metodēm atšķirīgs mehānisms, un tādēļ ir sagaidāms, ka tas veicinās depresijas ārstēšanu daudziem pacientiem. 
* Zāļu nosaukums tika mainīts no Brintellix uz Trintellix (2016)
Entyvio ir jauns revolucionārs produkts, kas piedāvā jaunu ārstēšanas iespēju pacientiem ar iekaisīgu zarnu slimību, kuri neuzrādīja atbildes reakciju ārstēšanai ar esošajām zālēm. Takeda izlaida Entyvio gan Eiropā, gan ASV 2014. gada jūnijā.
ASV 2015. gadā NINLARO tika apstiprināts kā pirmais perorālais proteasomas inhibitors, un tas ir gadu desmitiem ilgas Nobela prēmijas vērtas zinātnes un multiplās mielomas pētījumu rezultāts.