Aktivizēt piekļūstamībuAktivizēt piekļūstamību

Uzņēmuma filozofija

Misija

Mūsu misija ir censties panākt labāku veselību un gaišāku nākotni cilvēkiem visā pasaulē, izmantojot inovācijas medicīnā

Vīzija 2025

Mēs apmierinām mūsu pacientu vajadzības neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas. Mēs nopelnām sabiedrības un klientu uzticību, izmantojot “Takedaismu”. Mēs esam atzīti par savā klasē labāko uzņēmumu, pateicoties mūsu enerģijai un inovācijām, īpašībām, kas palīdz mums veidot stabilu tīklu un nodrošināt izaugsmi gadu no gada.

Vērtības

Stratēģiskais ceļvedis

Mūsu stratēģiskajā ceļvedī ir četri pīlāri, kas nosaka pasākumus, lai sasniegtu 2025. gada redzējumu. Mēs koncentrēsimies uz vērtībām, cilvēkiem, pētniecību un izstrādi un biznesa sniegumu, jo tie mums palīdzēs sasniegt 2025. gada vīziju. Tie ir regulāri jāpārskata, lai izsekotu progresam, un pārliecinātos, ka mēs virzāmies uz priekšu, lai sasniegtu 2025. gada vīziju.
Mēs izvirzījām skaidrus mērķus, plānus un galvenos veikuma rādītājus, lai apmierinātu mūsu pacientu vajadzības, lai kur viņi atrastos, un iegūtu sabiedrības un mūsu klientu uzticību.

Vērtības

Takeda-isms (integritāte, taisnīgums, godīgums, neatlaidība), pacienti, uzticība, reputācija un bizness ir dziļi iesakņojušies mūsu darba metodēs. Mēs tos izmantojam, lai pieņemtu lēmumus un rīkotos, nodrošinot mūsu apņemšanos vienmēr ievērot kvalitāti un pieņemt pareizo lēmumu.

Takeda piemīt nelokāma apņemšanās palīdzēt pacientiem, un tas veido uz pacientu un klientu orientētu uzņēmumu. Mūsu vietējie uzņēmumi tiek iedrošināti pēc iespējas labāk reaģēt uz pacientu un klientu vajadzībām.

Mūsu darbinieki ir mūsu panākumu stūrakmens. Mēs veidojam daudzveidīgu, ietverošu, drošu, atvērtu un sadarbību veicinošu darba vidi, kurā darbinieki var sniegt savu ieguldījumu, darboties un augt kā personības.

Takeda līderi demonstrē stratēģisko domāšanu, atrod inovatīvus veidus, kā kalpot pacientiem, veidot uzticību sabiedrībā, stiprināt mūsu reputāciju un attīstīt biznesu. Viņi rada vidi, kas iedvesmo un ļauj cilvēkiem sadarboties un virzīties uz priekšu. Viņi koncentrējas uz dažām mūsu izvirzītajām prioritātēm un sasniedz izcilus rezultātus. Un viņi spēj paaugstināt mūsu uzņēmuma spējas tagad un nākotnē.

R&D

Takeda koncentrējas uz pasaules klases pētniecības un izstrādes inovāciju virzītājspēku, lai ietekmētu pacientu dzīvi, transformējot zinātni zālēs, kas maina dzīvi.

Kā uzņēmums, kas nodarbojas ar pētniecību un izstrādi, mēs koncentrējam savus pētniecības centienus tur, kur mēs vēlamies būt inovāciju līderpozīcijā. Mums ir pētniecības centri, kas koncentrējas uz četrām galvenajām ārstniecības jomām: onkoloģiju, gastroenteroloģiju (GE), retām slimībām un neirozinātni.

Mūsu produktīvais pētniecības un izstrādes inovāciju virzītājspēks ir kombinētu iekšējo un ārējo inovāciju pieeja, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ražošanu. Mums ir arī mērķis būt starp labākajiem nozares partneriem.

Uzņēmējdarbība
Sniegums

Takeda koncentrējas uz ilgtermiņa rentablu izaugsmi, izmantojot sešus uzņēmuma virzītājspēkus. Tie ietver četrus galvenos terapijas virzienus: onkoloģiju, gastroenteroloģiju (GE), retas slimības un neirozinātni, kā arī no plazmas iegūtas zāles (PZ) un vakcīnas. Stingra finansiālā disciplinētība palīdz nodrošināt rentablu izaugsmi un iespējami plašāku mūsu zāļu pieejamību. Tas viss ļaus mums būt konkurētspējīgākiem un darīt vairāk, lai pacienti varētu novērst neatrisinātās medicīniskās vajadzības.

Saistītais saturs