Aktivizēt piekļūstamībuAktivizēt piekļūstamību

Sadarbība ar veselības aprūpes profesionāļiem

2023. gadā Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (EFPIA) biedri atklās datus par finansiālo atbalstu, kas sniegts veselības aprūpes profesionāļiem un veselības aprūpes organizācijām 2022. gadā.

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) Latvijā Atklātības kodekss paredz, ka katra dalībkompānija sniegtā finansiālā atbalsta datus veselības aprūpes profesionāļiem un veselības aprūpes organizācijām publicēs katru gadu par pilnu iepriekšējo gadu savā kompānijas mājas lapā līdz 30. jūnijam.

Publicētos datus nedrīkst izmantot citam mērķim kā vienīgi saskaņā ar kritērijiem, kas minēti Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) Atklātības kodeksā par sniegto atbalstu veselības aprūpes profesionāļiem un veselības aprūpes organizācijām. Datu publicēšana nedod atļauju personām, kurām ir piekļuve mūsu kompānijas mājas lapai, veikt jebkādu veselības aprūpes profesionāļu datu analīzi, piemēram, salīdzināt datus ar citu SIFFA dalībkompāniju publicētajiem datiem to mājas lapās.

Kontaktinformācija

E-pasts: [email protected]
Tālrunis: +371 67840082