Hozzáférhetőség engedélyezése Hozzáférhetőség engedélyezése

Vállalati filozófia

A „takedaizmus” vállalati filozófiája, a küldetés, a jövőkép és az értékek több mint 230 éve fejlődnek. Kulcsfontosságú értékeink az integritás, a tisztesség, az őszinteség és a kitartás. A takedaizmus folyamatosan jelen van mindennapos tevékenységünkben, és cégünk filozófiájának legfontosabb eleme.

Küldetés

Célunk globális méretekben elérni, hogy az orvostudományi fejlesztéseknek köszönhetően javuljon az emberek egészsége.

Jövőkép

A Takeda „Vízió 2020” jövőképe vázolja mindazon törekvéseinket, amelyeket globális cégként 2020-ig szeretnénk elérni. A „takedaizmus” vállalati filozófiára építünk, és már 230 éve igyekszünk jobb egészséget biztosítani az emberek számára azzal, hogy összekapcsoljuk és kihasználjuk a sokszínűségünkből eredő erőforrásainkat, valamint együttműködünk a helyi egészségügyi ellátás szolgáltatóival, betegszervezetekkel és a magyarországi egészségügy egyéb szereplőivel annak érdekében, hogy maradéktalanul megértsük szükségleteiket. Az orvostudomány fejlesztése és az emberek életminőségének javítása a szenvedélyünk, amely segíti az arra irányuló törekvésünket, hogy a világ népessége a következő 230 évben egészségesebb és boldogabb lehessen.

„Takedaizmus” és értékek

A takedaizmus az összes tevékenységünket irányító kulcsfontosságú értékek összessége. A Takeda csoport tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden körülmények között etikusan cselekedjenek, különösen, amikor nehéz feladattal szembesülnek. Az „integritás” a legmagasabb szintű etikai standardok betartását jelenti, továbbá hogy minden körülmények között tisztességesen és őszintén járunk el. Kitartóan törekszünk arra, hogy a cégünk működése és irányítása a lehető legjobb legyen. Ezen értékek mentén következetesen törekszünk a körülöttünk lévő személyek bizalmának megnyerésére, valamint ismételten kinyilvánítjuk az üzleti tevékenységünk további bővítése iránti eltökéltségünket. Mindezeknek köszönhetően előrehaladást érhetünk el azon globális küldetésünk tekintetében, hogy „az innovatív orvostudományi fejlesztéseknek köszönhetően javuljon az emberek egészsége”.

Sokszínűség – a Takeda tiszteletben tartja, és mindennapos tevékenysége alanyává teszi a legkülönbözőbb emberek és ötletek széles spektrumát.

Csapatmunka – a Takeda határok nélküli, erős, tisztességen és közös célok népszerűsítésén alapuló munkacsoportokat hoz létre.

Kötelezettségvállalás – a Takeda folyamatosan, nagy felelősségtudattal törekszik a partnerei felé fennálló kötelezettségei teljesítésére.

Átláthatóság – a Takeda bizalomépítő módon, előírásszerűen megosztja az információkat és támogatja a párbeszédet az érdekelt felekkel.

Szenvedély – a Takeda energiája a kitartáson és az erős segíteni akaráson alapul. Innováció – a Takeda naponta hajt végre bátor kezdeményezéseket és projekteket.

E pillérek képezik a globális vállalati kultúra alapját, és adják meg mind a globális, mind a magyarországi tevékenységünk alaphangját.

Egészségesebb, boldogabb jövő

Immáron több mint 230 éve kínálunk a társadalomnak innovatív gyógyszereket, és adjuk vissza a betegeknek életük azon értékes pillanatait, amelyektől egy betegség megfosztotta őket. A megelőzéssel kezdve, az ápoláson át, egészen a kezelésig, új gyógyászati megoldások révén eltökéltek vagyunk még több embernek segítséget nyújtani, lehetővé téve számukra a teljes élet maradéktalan élvezetét.
 
Továbbra is dolgozunk az egészségügy jövőjének megváltoztatásán azzal, hogy "Egyetlen globális Takedaként" hasznosítjuk a sokszínűségünk kínálta erőt. A helyi közösségekkel együttműködésre kész és sokszínű cég vagyunk. Törekszünk megérteni e közösségek szükségleteit és haladéktalanul, a lehető leghatékonyabb módon magas színvonalú egészségügyi megoldásokat kínálni.

Stratégiai ütemterv

Stratégiai ütemtervünknek négy pillére van, amelyek meghatározzák a Jövőkép 2025 eléréséhez vezető lépéseket. Az Értékekre, az Emberekre, a K+F-re és az Üzleti teljesítményre koncentrálunk, mert ezek segítenek minket a Jövőkép 2025 felé haladó úton. Rendszeresen felül kell vizsgálni őket, hogy nyomon követhessük az előrehaladást, és meggyőződjünk arról, hogy a Jövőkép 2025 felé vezető úton maradunk.

Egyértelmű célokat, terveket és KPI-ket határozunk meg, hogy a pácienseink igényeit kielégítsük, bárhol is vannak, és kiérdemeljük a társadalom és ügyfeleink bizalmát.

Értékek

A Takeda-izmus (Integritás, Tisztesség, Őszinteség, Kitartás), valamint a Beteg, a Bizalom, a Hírnév és az Üzleti tevékenység mélyen gyökereznek a munkamódszereinkben. Arra használjuk őket, hogy döntéseket hozzunk, és lépéseket tegyünk a minőség iránti elkötelezettségünk és a helyes cselekvés érdekében - mindenkor.

Emberek

A Takeda megingathatatlan kötelezettséget vállal a betegek iránt, és egy beteg- és ügyfélközpontú szervezetet épít. Helyi szervezeteink felhatalmazással rendelkeznek, hogy a lehető legjobb módon válaszoljanak a beteg- és ügyféligényekre.

Sikerünk sarokkövei a munkavállalóink. Sokszínű, befogadó, biztonságos és együttműködésen alapuló munkakörnyezetet hozunk létre, ahol a munkavállalóknak lehetőségük van a hozzájárulásra, jó teljesítményt nyújthatnak, és biztosított egyéni fejlődésük.

 A Takeda vezetői stratégiai gondolkodásról tesznek tanúbizonyságot, megtalálják a betegek kiszolgálásának innovatív útjait, bizalmat alakítanak ki a közösségekkel, megerősítik hírnevünket és bővítik vállalkozásunkat. Inspiráló és az embereket az együttműködésre, a vállalatot pedig az előrehaladásra biztató környezetet alakítanak ki. A kijelölt prioritásainkra koncentrálnak, és kiváló eredményeket szállítanak. Ezzel most és a jövőben is magasabb szintre emelik szervezetünk képességeit.

K+F (Kutatás & Fejlesztés)

A Takeda elsőosztályú K+F újításokkal rendelkezik, mellyel a tudományt életet megváltoztató gyógyszerekké alakítja, így gyakorolva hatást a betegek életére. 

K+F-vezérelt vállalatként kutatási erőfeszítéseinket oda összpontosítjuk, ahol az innováció élvonalába szeretnénk tartozni. Kutatóközpontjaink az onkológia, a gasztroenterológia (GI), a ritka betegségek és a neurotudomány négy alapvető terápiás területére összpontosítanak.

Termékeny K+F-hálózatunk a belső és külső innováció kombinált megközelítését alkalmazza egy fenntartható utánpótlási rendszer megvalósításához. Céljaink között szerepel, hogy az ipar legjobb partnerei közé tartozzunk.

Üzleti teljesítmény

A Takeda a hosszú távú nyereséges növekedésre összpontosít hat fő hasznot hajtó területen keresztül. Ezek közé tartozik a négy alapvető terápiás területünk: az Onkológia, a Gasztroenterológia (GI), a Ritka Betegségek és az Idegtudomány, valamint a Vérplazma alapú terápiák (PDT) és a Vakcinák. Szigorú pénzügyi fegyelmezettségünk elősegíti a jövedelmezőség növekedését, és biztosítja a termékeinkhez való lehető legszélesebb körű hozzáférést. Mindez lehetővé teszi számunkra, hogy versenyképesebbek legyünk, és a fedezetlen gyógyszerigények kielégítésével többet tegyünk a betegeinkért.