Hozzáférhetőség engedélyezése Hozzáférhetőség engedélyezése

Társadalmi felelősségvállalás

Ahogyan az a „takedaizmus” (a kulcsfontosságú értékek és szabályok összessége) etikai alapelveit következetesen érvényesítő társaságnál elvárható, a Takeda nagyon komolyan veszi a társadalommal szembeni kötelezettségvállalásait.

Elsősorban az egészségügyi alap- és szakellátás szolgáltatóival, a betegszervezetekkel, a szabályozó és az állami intézményekkel, a civil szervezetekkel és a gyógyszeripari érdekvédelmi szervezetekkel fennálló, nyitott és előnyös munkakapcsolat fejlesztéséről van szó.

Transzparencia Kódex

Az Innovatív Gyógyszergyártók Magyarországi Egyesülete („AIPM”) Magyarországon átültetette az Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek Szövetsége (EFPIA) által elfogadott, az egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek részére teljesített juttatások nyilvánosságra hozataláról szóló kódexet az ún. Transzparencia Kódex („Transzparencia Kódex”) formájában. A Transzparencia Kódex célja, hogy az egészségügyi szakembereknek és egészségügyi szervezeteknek nyújtott juttatások közzétételével biztosítsa a gyógyszeripari ágazat átláthatóságát, és növelje a gyógyszeripari ágazatba vetett társadalmi bizalmat. A Transzparencia Kódex szövege elérhető az alábbi linken: http://igy.hu/hu/transzparencia-etika/transzparencia/t-kodex

Az AIPM tagjaként a Takeda köteles a Transzparencia Kódex rendelkezéseit betartani és a Transzparencia Kódex szerinti közzétételi kötelezettséget teljesíteni.

A Transzparencia Kódex alapján a közzétételi kötelezettség az egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek részére akár közvetlenül, akár közvetetten, akár pénzbeli, akár természetbeni vagy egyéb módon nyújtott értéktranszferre vonatkozik, amelyet akár promóciós vagy egyéb céllal, kizárólag emberi felhasználásra szolgáló vényköteles gyógyszerkészítmények kifejlesztésével és értékesítésével kapcsolatban nyújtanak („Juttatás”).

A Transzparencia Kódex alapján közzéteendő Juttatások:

 • Adományok, támogatások;
 • Rendezvényeken történő részvétel támogatása:

  • regisztrációs díj
  • utazás és szállás költsége
  • rendezvénnyel összefüggésben kötött egyéb megállapodás
 • Szolgáltatási és tanácsadási szerződésből eredő, vagy azzal kapcsolatos juttatás (pl. előadói megbízás);
 • Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó juttatások.

Nem tartoznak a közzétételi kötelezettség hatálya alá az alábbiak:

 • kizárólag nem vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos juttatások;
 • orvosi és edukációs célokat szolgáló eszközök átadása;
 • csekély értékű vendéglátás;
 • ingyenes orvosi minta átadása;
 • szokásos gyógyszerbeszerzési és –értékesítési folyamat részeként megvalósuló juttatások.

A Transzparencia Kódex alapján a közzétételi kötelezettség első ízben a 2015-ben teljesített Juttatásokra vonatkozik, melyeket 2016. június 30-ig kellett közzétenni. Ezt követően évenkénti közzétételre kerül sor, az adott naptári évben kifizetett Juttatások a tárgyévet követő év június 30-ig kerülnek közzétételre. A közzétételi kötelezettséget a Takeda a jelen honlapon a Társadalmi felelősségvállás menüpont alatt teljesíti.

A közzététel során az alábbi adatok kerülnek közzétételre:

 1. az egészségügyi szakember / egészségügyi szervezet neve;
 2. az egészségügyi szakember / egészségügyi szervezet tevékenysége végzésének helye, (praxis) pontos címe (város, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó, irányítószám);
 3. az egészségügyi szakember pecsétszáma;
 4. a Juttatás jogcíme; és
 5. a Juttatás nettó összege.

A kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó Juttatások kivételével, melyek aggregált módon kerülnek közzétételre, minden Juttatás egyénileg, a kedvezményezett nevének feltüntetésével kerül közzétételre.

Amennyiben a Juttatás egészségügyi szervezet részére történik, a Takeda a közzétételt a kedvezményezettel kötött szerződésben vagy külön nyilatkozat formájában kapott titoktartási kötelezettség alóli felmentés alapján teljesíti.

Amennyiben a Juttatás közvetlenül egészségügyi szakember részére történik, a közzétételt megelőzően a Takeda beszerzi a kedvezményezett magánszemély hozzájárulását ahhoz, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerinti személyes adatait kezelje, továbbá a közzétételi kötelezettséggel érintett adatokat a Transzparencia Kódex rendelkezéseinek megfelelően közzétegye.

2022

2021

2020

2019

A közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbi linken elérhető Módszertani Útmutatóban foglaljuk össze:

Takeda a következő betegszervezeteket támogatta a 2019 évben:

Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítvány ( MOHA) – 1.010.135,24 HUF