Hozzáférhetőség engedélyezése Hozzáférhetőség engedélyezése

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Ennek a honlapnak a tulajdonosa és üzemeltetője a Takeda Pharma Kft („Takeda”). A jelen honlap használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket.

Szerzői jogok, védjegyek, stb.

A jelen honlap tartalma, beleértve a dokumentumokat és ábrákat/grafikákat is, a vonatkozó szerzői jogi és védjegyekre irányadó jogszabályok védelme alatt áll. A Takeda engedélyezi az Ön számára a tartalom másolását, letöltését, valamint kinyomtatását, kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra; feltéve, hogy

  1. az itt közreadott minden szerzői jogi és a szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb nyilatkozat/tájékoztatás minden egyes példányon/másolaton megőrzésre kerül
  2. a tartalom semmilyen módon sem kerül módosításra
  3. a felhasználás nem sérti a Takeda vagy bármely harmadik személy jogait (beleértve, többek között, de nem kizárólag: a jó hírnév megsértése, a magánélethez való jog vagy a nyilvánossághoz való jog megsértése).

A tartalom bármely egyéb felhasználása tilos, beleértve, többek között, de nem kizárólag, annak felhasználását bármely hálózaton vagy egyéb webhelyen.

A Takeda termékeinek jelen honlapon hivatkozott nevei a Takeda, illetve annak leányvállalatai vagy kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezik, illetve ezek vonatkozásában ők felhasználási engedéllyel rendelkeznek.

Jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezések egyike sem értelmezhető úgy, mint amely a Takeda vagy bármely harmadik személy birtokában lévő licencet, szabadalmi jogot vagy védjegyet ruház át, ráutalás által vagy egyéb módon, kivéve, az ezzel ellentétes kifejezett fenti rendelkezéseket.

Orvosi információk

A jelen honlap olyan termékekre vonatkozó információkat tartalmazhat, amelyek nem érhető el minden országban, illetve csak más védjegy alatt, megjelöléssel, dózisban, vagy erősségben érhetők el. A felsorolt termékek közül számos termék kizárólag valamely helyi egészségügyi szakemberen keresztül, recept alapján érhető el. A jelen feltételekben foglaltak nem jelentenek ajánlatkérést, ajánlást vagy javallatot bármely vényköteles gyógyszer tekintetében, beleértve a fejlesztés alatt álló termékeket is.

A jelen feltételekben foglalt termékinformációk semmilyen körülmények között sem használhatók az Ön orvosa vagy egyéb egészségügyi szolgáltató által adott tanács helyett.

Jogi Nyilatkozat

A JELEN INTERNETES OLDALON TALÁLHATÓ TARTALOM AZ ISMERT ÉS MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN KERÜL NYÚJTÁSRA, BÁRMELY KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS VAGY JOGNYILATKOZAT NÉLKÜL, BELEÉRTVE, TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG, A TARTALOM PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, TELJESKÖRÜSÉGÉRE, KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA, VAGY A HARMADIK SZEMÉLYEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉNEK KIZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGVÁLLALÁSOKAT VAGY JOGNYILATKOZATOKAT IS, VALAMINT OLYAN SZAVATOSSÁGVÁLLALÁST VAGY JOGNYILATKOZATOT, MISZERINT A JELEN INTERNETES OLDAL NEM TARTALMAZ HIBÁKAT, ILLETVE, HOGY A JELEN INTERNETES OLDAL VÍRUSMENTES. Amennyiben a szavatosságvállalások bármely fenti kizárása nem érvényesíthető, úgy a többi fent felsorolt kizárás a joghatóság szerinti jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben továbbra is hatályos marad. A Takeda nem felel a jelen Internetes oldal Ön általi meglátogatásából vagy az elérhetőség hiányából, illetve a jelen honlapon található bármely tartalomra való hagyatkozásból eredő bármely kárért vagy sérülésért.

Módosítások és a felhasználás megszüntetése

A Takeda fenntartja magának a jogot, hogy bármikor kiegészítse, módosítsa vagy törölje a jelen honlapon elérhető információkat, előzetes értesítése nélkül. A Takeda fenntartja magának továbbá azt a jogot is, hogy bármikor visszavonja a jelen honlapot, előzetes értesítése nélkül.

Az Ön által nyújtott információk

A Takeda nem köteles válaszolni bármely e-mailre vagy egyéb kommunikációra. Az Ön által a Takeda részére küldött bármely és minden e-mailben vagy egyéb úton megküldött kommunikáció tartalma nem bizalmas és nem védett kommunikációnak minősül. Az irányadó jogszabályok függvényében és figyelembevételével, a Takeda és kapcsolt vállalkozásai fenntartják maguknak a jogot az ilyen kommunikáció felhasználására, bármely célra, valamint az abban foglalt információk sokszorosítására, közzétételére és nyilvánosságra hozatalára harmadik személyek részére, bármely korlátozás vagy ellentételezés nélkül. A Takeda és kapcsolt vállalkozásai szabadon, korlátozás és az Önnek járó bármely ellentételezés nélkül felhasználhatják az Ön által a Takeda részére megküldött ilyen kommunikációkban található bármely ötletet, elképzelést, know-how-t vagy technikát vagy hasonló tartalmat, bármilyen céllal, beleértve, többek között, de nem kizárólag, termékek fejlesztését, előállítását és forgalomba hozatalát.

Névtelen adatok és sütik

Anonim adatokat gyűjthetünk és kezelhetünk az Ön jelen honlapon tett látogatásáról, mint például az Ön által meglátogatott oldalak és az Ön keresései. Az ilyen adatokat a honlap tartalmainak javítása céljára használjuk, valamint összesített statisztikák készítésére a honlapunkat használó magánszemélyekről, belső, piackutatási célokra. Fenti tevékenységünk során sütiket helyezhetünk el.

Hivatkozások

A Takeda nem ellenőrizte a jelen honlapra mutató külső hivatkozásokat, illetve a jelen honlapon található hivatkozásokat, továbbá nem támogatja és nem felel az ilyen harmadik személyek webhelyein található tartalmakért. Az ilyen webhelyek használatára az adott webhely feltételei vonatkoznak.

Minden olyan Internetes oldal tulajdonosa, aki a jelen honlapra mutató hivatkozást szeretne elhelyezni, köteles ehhez beszerezni a Takeda előzetes engedélyét.

A közösségi médián keresztül közzétett információk

A külső webhelyünkön közzétett hírek, pénzügyi beszámolók és egyéb tartalmak a Takeda által közreadott hivatalos információt képviselik, és az alábbi Céges Fiókokon és a Takeda alkalmazottainak közösségi média fiókjain keresztül közzétett információk nem feltétlenül képviselik a Takeda hivatalos álláspontját.

A Takeda céges közösségi média fiókjai

Alább felsoroljuk a Takeda globális céges fiókjait. Az alábbi felsorolásban nem szereplő fiókok nem tartoznak a Takeda Pharmaceutical Company Limited által hivatalosan elismert fiókok közé.

Takeda RSS feed

A legfrissebb céges információkat a Takeda az RSS hírfolyamon teszi közzé. Amennyiben Ön a hírolvasójában vagy egyéb RSS kompatibilis böngészőjében regisztrálja az alábbi címet, úgy Ön automatikusan megkapja a Takeda.com legfrissebb híreit, anélkül, hogy meg kéne látogatnia a jelen honlapot.

Felhasználási figyelmeztetések

  • Az RSS híreket kizárólag privát célra lehet használni.
  • Az RSS-en keresztül közzétett információk nyújtása előzetes figyelmeztetés nélkül, bármikor felfüggeszthető, illetve megszüntethető.
  • Felhívjuk figyelmét, hogy az RSS tartalma és formája előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhat.
  • Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a Takeda nem válaszol az RSS használatával kapcsolatos egyedi kérdésekre, illetve kérésekre.
  • Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes böngészők nem támogatják az RSS hírcsatornánkat.

Irányadó jogszabályok

A jelen feltételek és azok értelmezése vonatkozásában Japán törvényei az irányadók. A jelen feltételekkel kapcsolatos bármely jogvita, nézeteltérés és/vagy egyéb vita esetén a felek alávetik magukat az Oszakai Járásbíróság (Oszaka, Japán), mint elsőfokú bíróság kizárólagos döntésének.