Luba hõlbustusfunktsioonidLuba hõlbustusfunktsioonid

Koostöö tervishoiutöötajatega

Alates 2016. aastast avaldavad Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) liikmed andmed tasude kohta, mida nad eelmisel aastal tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiuorganisatsioonidele on maksnud.

Eesti Ravimitootjate Liidu eetikakoodeksis on sätestatud makstavate tasude avalikustamine eelmise aasta kohta müügiloahoidja poolt tema veebilehel hiljemalt iga aasta 1. juunil.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

 

 

Kontaktandmed:

E-mail: [email protected]

Tel 6177 669


Avalikustatud infot ei ole lubatud kasutada muul eesmärgil kui on sätestatud EFPIA avalikustamiskoodeksis. Avalikustamine ei anna kodulehe külastajatele luba kasutada tervishoiutöötajate andmeid edasiseks töötlemiseks, nagu näiteks andmete võrdlemiseks teiste EFPIA liikmete kodulehtedel avalikustatud infoga.