Luba hõlbustusfunktsioonidLuba hõlbustusfunktsioonid

Ettevõtte filosoofia

Missioon

Takeda missiooniks on parem tervis ja tulevik läbi innovatsiooni.

Visioon 2025

Takeda fookuses on asukohast sõltumata alati patsient. Kiirus ning innovaatilisus aitavad meil olla oma tegevuses jätkusuutlikud ning kasvule orienteeritud.

 

 

Strateegiline kava

Meie strateegilisel tegevuskaval on neli alustala, mis sätestavad 2025. aasta visiooni saavutamise etapid. Me keskendume väärtustele, töötajatele, uurimis- ja arendustegevusele ning tulemuslikkusele, kuna need aitavad meil jõuda 2025. aasta eesmärkideni. Need tuleb regulaarselt üle vaadata, et hinnata edusamme ning hoida ettevõte õigel kursil. Me seame omale selged eesmärgid, plaanid ja tulemuslikkuse põhinäitajad, et teenida oma patsientide huve, kus iganes nad ka ei oleks, ning võita ja hoida ühiskonna ja klientide usaldust.

Väärtused

 

Takeda-ism (ühtsus, õiglus, ausus ja sihikindlus) ning meie prioriteedid – patsient, usaldus, maine ja ettevõte - moodustavad meie tööharjumuste lahutamatu osa. Me teeme nende põhjal otsuseid ning kasutame meetmeid, et tagada pühendumus kvaliteedile ning õige tegutsemine igal ajal.

 

Takeda on võtnud kindla kohustuse patsientide ees ning töötab patsiendi- ja kliendikeskse organisatsiooni loomise nimel. Meie kohalikud esindused on võimelised reageerima patsientide ja klientide vajadustele parimal võimalikul viisil.

Meie edu alus on töötajad. Me loome mitmekesise, kaasava, turvalise, avatud ja koostööl põhineva töökeskkonna, kus töötajad saavad üksikisikutena kasvada, end teostada ja anda oma panuse.

Takeda juhid mõtlevad strateegiliselt, leiavad uuenduslikke viise patsientide teenindamiseks, aitavad suurendada ühiskonna usaldust, tugevdavad meie mainet ning toetavad ettevõtte kasvu. Nad loovad inspireeriva keskkonna, mis võimaldab inimestel teha koostööd ning ettevõtet edasi arendada. Nad keskenduvad vaid meie kindlatele prioriteetidele ning saavutavad parimaid tulemusi. Lisaks suurendavad nad meie organisatsiooni võimekust nii praegu kui ka tulevikus.

Uurimis- ja arendustöö

 

Takedat innustab tipptasemel uurimis- ja arendustöö, mis parandab patsientide elu, rakendades teadust, et töötada välja elumuutvaid ravimeid.

Uurimis- ja arendustööl põhineva ettevõttena keskendume uurimisvaldkondadele, kus soovime olla uuenduslikkuse poolest esirinnas. Meie uurimiskeskused keskenduvad neljale põhivaldkonnale: onkoloogiale, gastroenteroloogiale, haruldastele haigustele ja neuroteadusele.

Meie tulemuslik uurimis- ja arendustegevus põhineb lähenemisel, mis ühendab ettevõttesisese- ja välise innovatsiooni , et tagada tarneahela jätkusuutlikkus. Peale selle soovime jõuda valdkonna parimate koostööpartnerite sekka.

Tulemuslikkus

Takeda keskendub pikaajalisele kasumlikule kasvule kuue tõuketeguri kaudu. Nende hulka kuuluvad meie neli peamist ravivaldkonda – onkoloogia, gastroenteroloogia, haruldased haigused ja neuroteadus – ning vereplasmast toodetud ravimid ja vaktsiinid. Tugev finantsdistsipliin aitab tagada jätkusuutliku kasvu ja meie ravimite parima võimaliku kättesaadavuse. Kõik see aitab meil olla konkurentsivõimelisem ning teha patsientide heaks rohkem ära, pöörates tähelepanu rahuldamata meditsiinilistele vajadustele.

Seotud sisu