Luba hõlbustusfunktsioonidLuba hõlbustusfunktsioonid

Arenemine rahvusvahelise farmaatsiafirmana: 2000…

Selleks et keskendada juhtimistegevus üksnes farmaatsiaettevõtetele, eraldas Takeda osana 2001–2005 keskpika kasvu strateegiast oma loomatervishoiu-, hulgivitamiinide, uretaanikemikaalide, toiduainete, põllumajandus- ja elukeskkonnaettevõtted.
Takeda Pharma GmbH ja kaks selle nüüd täisomandis tütarettevõtet, Takeda Pharma Ges.m.b.H Austrias ja Takeda Pharma AG Šveitsis said Takeda Europe Holdings B.V. täisomandisse. Samal aastal asutati Takeda Pharma Ireland Limited, et tugevdada Takeda globaalset tootmisvõrgustikku. See hulgifarmaatsiatehas integreeriti 2009. aastal ettevõttega Takeda Ireland Limited.
USA biotehnoloogiaettevõte Syrrx, Inc. integreeriti Takeda globaalsesse arendus- ja uurimisvõrgustikku ning tegutseb praegu nime all Takeda California, Inc.
Syrrx omas tol hetkel maailma parimat suure jõudlusega röntgenkristallograafiatehnoloogiat valkude analüüsimiseks ning Syrrxi integreerimine oli esimene samm Takeda ravimiarendusprogrammis väljaspool Jaapanit.
Rozerem (ramelteon) võitleb unetusega tavalistest ravimitest erineva mehhanismi abil. See mõjutab melatoniiniretseptoreid, et kutsuda esile olek, mis sarnaneb loomuliku füsioloogilise unega. Kuna ravim soodustab und ilma ärevust alla surumata või sedatsioonita, eeldatakse sellelt head ohutusprofiili.
Takeda Pharmaceuticals Europe Limited juhtis Euroopas toimuvaid tegevusi ning kiirendas keskpikas kuni pikas perspektiivis Euroopapõhiseid strateegiaid.
Takeda Pharmaceuticals North America ja Takeda globaalse uurimis- ja arenduskeskuse uute ruumide valmimine oli suur saavutus, mille eesmärk oli jätkata meie kohalolu tugevdamist Põhja-Ameerikas ning kindlustada meie tegevus USA-s.
Takeda avaldas integreeritud aastaaruande, mis sisaldas peale finantsandmete ka mitterahanduslikku teavet meie algatuste kohta inimõiguste, keskkonna ja kogukondade vallas.
Et tagada teabe viimine asjaosalisteni võimalikult täielikul viisil, koostati ka CSR-teatmik. See on keskkonnakaitselistest huvidest lähtuvalt saadaval üksnes PDF-i ja e-raamatu formaadis ning annab aastaaruandes sisalduvaid CSR-andmeid täiendavat teavet redigeeritud vormis: CSR-teatmik
Läbi Paradigm Therapeuticsi ja selle Singapuri sidusettevõtte integreerimise tugevdas Takeda veelgi meie valdkondadeülest võimekust. Paradigm Therapeutics Ltd. oli Cambridge’i ülikooli uurijate poolt 1999. aastal asutatud biotehnoloogiate uurimisfirma. Paradigm on juba välja töötanud paljutõotava, Takeda peamiste ravivaldkondadega kattuva töövoo uudsete ravimi- ja ühendiuuringute sihtmärkidega. Paradigm Therapeutics Ltd. tegutseb praegu nimede all Takeda Cambridge Limited (TCB) ja Takeda Singapore Pte. Limited (TSP).
Läbi selle integreerimise tugevdas Takeda oma turundus- ja arendusfunktsioone USA-s ning edendas läbi ettevõtte äritegevuse ka oma tõhusust. Kokkuleppel Abbott Laboratoriesiga sai TAP-st Takeda täisomanduses tütarfirma, mis on ühinenud ettevõtetega Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. (TPNA). Hiljem ühendati TAP arendusfunktsioon ettevõttega Takeda Global Research & Development Center Inc. (TGRD).
Millennium on üks maailma juhtivaid biofarmaatsiafirmasid, millel on head tulemused onkoloogiavaldkonna arendustöös. Ettevõtte oli teerajaja valkude homöostaasi uuringute vallas. Ühendades Millenniumi ja Takeda suutlikkuse, saame tulemuseks märkimisväärse sünergia tänu Millenniumi suurepärastele teadmistele, tehnoloogiale ja kogemustele onkoloogiavaldkonnas.
Takeda Pharmaceuticals (Asia Pacific) Pte. Limited (TPAP), asukohaga Singapuris, vastutab strateegiliste ja kommertstegevuste eest Austraalias, Tais, Filipiinidel, Indoneesias, Indias, Malaisias ja Singapuris. Täielikult globaalsesse arendusorganisatsiooni integreeritud Takeda Clinical Research Singapore (hetkel tegutseb TDC Asia nime all) on regionaalne mitteonkoloogilise kliinilise arendustöö keskus. TCD Asia eesmärk on tuua inimesteni uuenduslikke tooteid läbi töövoo, mis hõlmab mitmesugustest ravivaldkondadest pärit ühendeid.
Dexilant (dekslansoprasool) on esimene prootonpumba inhibiitor, mis on spetsiaalselt mõeldud ravimit aja jooksul kahes etapis vabastama. See avaldab maohappe sekretsioonile tugevat ja kestvat allasuruvat toimet.
Teijin Pharma Limitedi poolt avastatud Uloric (febuksostaat) on hüperuritseemia ravim podagrapatsientidele. See alandab kusihappe taset hüperuritseemiaga podagrapatsientide veres, blokeerides kusihappe sünteesimise eest vastutava ensüümi.
Takeda toetab ÜRO Global Compacti 10 põhimõtet inimõiguste, tööjõu, keskkonna ja korruptsioonivastase võitluse vallas ning on need kaasanud oma tegevuse kõigisse aspektidesse. Peale selle suurendas Takeda oma korporatiivset sotsiaalset vastutust, asutades 2009. aastal spetsiaalse CSR-organisatsiooni.
Takeda on sõlminud pikaajalised ja kestvad partnerlussuhted rahvusvaheliste mittetulundusühenduste ja teiste rühmadega, et toetada oma tegevust tervishoiu paremaks viimiseks arengumaade inimesteni. Takeda Initiative on 10-aastane grandiprogramm, mis tegutseb 2010–2019 ja toetab Global Fundi, mis võitleb AIDS-i, tuberkuloosi ja malaariaga, aidates kolmes Aafrika riigis koolitada tervishoiutöötajaid. Näiteks said Nigeerias 2012. aastal Takeda Initiative’i osalisel toetusel aidsiteemalist koolitust enam kui 11 000 õpetajat, kes omakorda koolitasid enam kui 1,2 miljonit õpilast. Selliste tegevuste tulemusena on noorte HIV-i nakatumine Nigeerias hakanud langema.
Takeda kehtestas Takeda globaalse käitumisjuhendi kui Takeda kontserni ettevõtetele laieneva ühise standardi, et aidata kaasa Takeda ülemaailmsete ettevõtete ühise vastavusaluse rakendamisele.
Azilva (asilsartaan) on uus angiotensiin II retseptori blokaator (ARB). See on kliinilistes katsetes näidanud vererõhu alandamises varasematest ARB-dest paremat tõhusust.
Shonani uurimiskeskus asub Kanagawa prefektuuris Fujisawa ja Kamakura linnades. Uus asutus ühendab Osaka ja Tsukuba uurimiskeskused, mis moodustavad Takeda globaalse uurimistöö tuuma ja kiirendavad innovatsiooni ravimite avastamise vallas. Keskuse umbkaudu 1200 teadlast tegutsevad erinevates uurimis- ja arendustöö etappides alates ravimiuuringute eesmärkide seadmisest, ühendikandidaatide valimisest ja mittekliinilistest uuringutest kuni turuletoomiseni.
2011. aasta septembris viidi lõpule Šveitsi farmaatsiafirma Nycomed ülevõtmine. Nycomedil on tugev kohalolu Euroopas ja arengumaades. Tänu ülevõtmisele laienes Takeda enam kui 70 riiki ja suutis oma müügistruktuuri ja ekspertiisi suurendada, et pakkuda farmaatsiatooteid enamatele patsientidele ja meditsiinitöötajatele üle kogu maailma.
Alates 2011. aasta jaanuarist on Takeda kui ÜRO Global Compacti LEAD-programmi liige aidanud juhtida korporatiivseid ülemaailmseid tegevusi, et rakendada ja levitada Compacti 10 põhimõtet inimõiguste, tööjõustandardite, keskkonna ja korruptsioonivastase võitluse vallas.
Takeda toetab Ida-Jaapanit tabanud suure maavärina käes kannatanud piirkondade taastumist, annetades osa Alinamini müügi kasumist. Kontsern toetab ka mitmeid muid pikaajalisi ja käimasolevaid toetusprogramme.
Vaktsiinidel on viimastel aastatel olnud tohutu mõju ülemaailmsele rahvatervisele. Takeda langetas otsuse globaliseerida oma vaktsiinidealane tegevus, mis käib Jaapanis juba enam kui 60 aastat. 
Vaktsiinidivisjon astub mitmeid samme, et tugevdada Takeda olemasolevat vaktsiinitööstust Jaapanis, arendada ettevõttesiseselt pediaatrilisi vaktsiine ning tugevdada arendustööd, ostes uute vaktsiinikandidaatide ja uudsete vaktsiinide arendusplatvormide litsentse.
・URL Pharma, Inc.: lisasime oma portfelli podagrahoogude juhtiva ravimi Colcryse (kolhitsiin). 
・Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.: suurendasime tuntavalt oma kohalolu ja tooteportfelli Brasiilias. 
・LigoCyte Pharmaceuticals, Inc.: tugevdasime oma vaktsiiniharu. (Praegu kannab nime Takeda Vaccines (Montana), Inc.) 
・Envoy Therapeutics, Inc.: tugevdasime oma ravimiarendusplatvormi, et võimaldada uudsete eesmärkide tuvastamist.
Takeda kehtestas globaalse EHS-poliitika ja soodustab seda arvesse võtvaid algatusi. 
EHS-tegevused hõlmavad mitmeid globaalse kogukonna murekohti, näiteks veeressursside kasutamine ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse. Tulevikuplaanidesse kuulub kontserni toodete keskkonnamõju hindamine ja analüüs läbi kogu toote elutsükli ning keskkonnaarvestuse üksikasjalik lähenemine läbi LIME ja teiste vahendite kasutamise.
See retsidiivse või refraktoorse Hodgkini lümfoomi ja süsteemse anaplastilise suurrakklümfoomi ravim litsentsiti Seattle Genetics, Inc.-ilt ning toodi Takeda poolt Euroopa Liidus turule 2012. aastal ning Jaapanis 2014. aastal. See retseptiravim on uus raviviis nende haruldaste haiguste all kannatavatele patsientidele.
Lotriga (Omega-3 rasvhappe etüülestrid 90) on suure kontsentratsiooniga Omega-3 põhine retseptiravim, mille litsents hangiti ettevõttelt Pronova BioPharma ASA. See on esimene retseptiravim Jaapanis, mis sisaldab nii EPA-d kui ka DHA-d.
Nesina (alogliptiini bensoaat) avastati ettevõttes Takeda California, Inc. ja tegu on II tüüpi diabeedi ravimiga, mis vähendab veresuhkru taset, inhibeerides DPP-4 ensüümi, mis lõhustab glükagoonilaadset peptiid-1 (GLP-1), insuliini sekretsiooni stimuleerivat hormooni.
Naiste võimustamispõhimõtted (WEP-d) on rida ettevõtluspõhimõtteid, mis juhatavad, kuidas anda tööl naistele rohkem sõnaõigust. Need põhimõtted töötati välja koostöös ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste võimustamise töörühma (UN Women) ja ÜRO Global Compacti poolt. Takeda tegevjuht allkirjastas WEP-d toetava märgukirja 2013. aasta detsembris ning ettevõte plaanib järgida seitset põhimõtet, et tugevdada algatusi naiste aktiivse osalemise soodustamiseks korporatiivsetes tegevustes.
USA-s Colorados paikneva ettevõtte Inviragen, Inc. ülevõtmise teel omandasime me rea uuenduslikke kandidaat- ja uusimaid vaktsiinitehnoloogiaid nii elus- kui ka inaktiveeritud viirustega vaktsiinide loomiseks, mis on tugevdanud meie kohalolu globaalsel vaktsiiniturul.
See raske depressiivse häire ravim litsentsiti Taani ettevõttelt Lundbeck. Trintellixi toimemehhanism on olemasolevatest ravimitest erinev ning seetõttu eeldatakse, et see aitab ravida paljude patsientide depressiooni. 
* Algne tootenimi Brintellix muudeti 2016. aastal Trintellixiks.
Entyvio on teedrajav uus toode, mis annab uue ravivõimaluse põletikulise soolehaigusega patsientidele, kellel puudub ravivastus olemasolevatele ravimitele. Takeda tõi Entyvio EL-is ja USA-s turule 2014. aasta juunis.
NINLARO sai 2015. aastal USA-s müügiloa kui esimene suukaudne proteasoomi inhibiitor. Sellele eelnes kümneid aastaid Nobeli preemiaga pärjatud teadus- ja uurimistööd hulgimüeloomi vallas.