Активиране на достъпност Активиране на достъпност

Корпоративна философия

Мисия

Наша мисия е да се борим за по-добро здраве и по-светло бъдеще за хората по целия свят.

 

Визия 2025

Ние обслужваме нуждите на нашите пациенти, независимо къде са те. Ние печелим доверието на обществото чрез Takeda-ism. Ние сме припознати като най-добри в класа си, благодарение на адаптивността и иновативността - качества, които ни помагат да изграждаме устойчив план за развитие и ръст година след година.

 

Takeda-ism ни води за постигане на нашата визия

 

Ние предприемаме действия и взимаме решения, фокусирани върху четрите ни приоритета в този ред:

1
2
3
4
поставяйки пациента в цетъра изграждайки доверие в обществото подсилвайки нашата репутация

развивайки бизнеса

 

Стратегическа карта

Стратегическите ни цели се основават на четири опорни точки, които определят стъпките за постигане на Визия 2025 г. Ще се фокусираме върху Ценности, Хора, Научноизследователската и развойна дейност и Бизнес постижения, тъй като те ще ни помогнат да напредваме към Визия 2025 г. Те трябва да бъдат редовно преразглеждани за проследяване на напредъка и за да се уверим, че сме в правилната посока за постигане на Визия 2025 г.

Ние си поставяме ясни цели, планове и ключови показатели за ефективност, за да удовлетворим нуждите на нашите пациенти, където и да се намират и за да печелим доверието на обществото и нашите клиенти.

Ценности

Takeda-ISM (почтеност, справедливост, честност, постоянство) и Пациент, Доверие, Репутация и Бизнес (P-T-R-B) са дълбоко вкоренени в нашият начин на работа. Ние ги използваме за вземане на решения и предприемане на действия като се ангажираме да доставяме качество и да правим нещата по правилния начин – по всяко време.

Takeda е ангажирана неизменно с пациентите и изгражда ориентирана към пациента и клиента организация. Местните ни организации имат способността да отговорят по най-добрия начин на нуждите на пациентите и клиентите.

Служителите ни са основата на нашия успех. Ние създаваме разнообразна, приобщаваща, безопасна, открита и сътрудничеща работна среда, където служителите могат да участват, да работят и да се развиват като личности.

Ръководителите на Takeda демонстрират стратегическо мислене, откриват новаторски начини да служат на пациентите, изграждат доверие в обществото, укрепват репутацията ни и разширяват дейността ни. Те създават среда, която вдъхновява и позволява на хората да си сътрудничат и да развиват организацията. Фокусират се върху нашите няколко избрани приоритета и постигат високи резултати. Те повишават също потенциала на организацията ни сега и за в бъдеще.

Научно-изследователска дейност

Takeda притежава целенасочена и иновативна развойно-изследователска програма от най-висок клас, която повлиява живота на пациентите като превръща научното знание в променящи живота лекарства.

Като компания, водена от научноизследователската и развойна дейност, ние фокусираме нашите изследователски усилия като се стремим да бъдем на върха на иновациите. Имаме изследователски центрове, съсредоточени върху четири основни терапевтични области - онкология, гастроентерология (GI), редки болести и централна нервна система.

Нашата продуктивна научноизследователска и развойна дейност използва комбиниран подход на вътрешни и външни иновации за постигане на устойчив план за научно развитие. Имаме също амбицията да бъдем сред най-добрите партньори в бранша.

Бизнес представяне

Takeda се фокусира върху дългосрочния рентабилен растеж, чрез шест механизма на компанията. Те включват четирите ни основни терапевтични области - онкология, гастроентерология (GI), редки болести и централна нервна система, плюс плазмени терапии (PDT) и ваксини. Строгата финансова дисциплина помага за постигането на рентабилен растеж и осигуряването на възможно най-широк достъп до нашите лекарства. Всичко това ще ни позволи да бъдем по-конкурентоспособни и да направим повече за пациентите за отговаряне на неудовлетворените медицински нужди.

Свързано съдържание