Активиране на достъпност Активиране на достъпност

Глобално развитие: 1985-1999

През 1985 г. Takeda създава в САЩ заедно с Abbott Laboratories, TAP Pharmaceuticals Inc. като съвместно предприятие с равни 50-процентови дялове на участие. През същата година TAP започва продажба на продукта за лечение на рак на простатата Lupron®.
Изследователските лаборатории Tsukuba стават втори изследователски център на Takeda, заедно със съществуващия в Осака. Тези лаборатории провеждат основни изследвания с помощта на най-съвременни технологии.
Това е наследникът на Lupron® и притежава ефект, продължаващ цял месец след еднократно приложение. В момента медикаментът се продава в около 80 страни по света и се счита за златен стандарт в терапията на рак на простатата. На пазара в САЩ в момента също така е и 4-месечното Депо (с еднократно приложение на всеки 4 месеца)
Успехът на Lupron Depot® и Prevacid® помагат на Takeda да утвърди позициите си като световен фармацевтичен производител. Всяко от тези две лекарства постига световни продажби за над 1 млрд. щ. д. и ни осигурява солидна бизнес основа в САЩ и Европа. В последните години ние допълнително укрепваме своите чуждестранни подразделения, за да ги подготвим за новите ни изключително успешни продукти и с цел разширяване на дейността.
Създадена като специално дъщерно дружество, LI Takeda Ltd се ръководи в дейността си от мисията да „бъде приятел на работещите с увреждания“. Тя е първата компания от този вид в японската фармацевтична индустрия.
Кандесартан постига революция в лечението на високото кръвно налягане. Той се ползва с доверие от медицинските специалисти в около 60 страни по света.
Основана е в Лондон като изцяло притежавано дъщерно дружество с маркетингови цели.
В ролята си на фармацевтичен завод Takeda Ireland Limited работи за задоволяване на рязко увеличилото се търсене в САЩ и Европа.
Основана е Takeda America Research && Development Center Inc., компания за разработка на фармацевтични продукти 
Основана е Takeda America Holdings, Inc., холдингова компания за нашия фармацевтичен бизнес в САЩ
На следващата година Takeda Pharmaceuticals America, Inc., изцяло притежавана дъщерна маркетингова компания в САЩ, започва продажбата на Actos®, продукт, повишаващ чувствителността към инсулин.
Във Великобритания е основана Takeda Europe Research Development Centre Ltd., (сега Takeda Global Research & Development Centre (Europe), Ltd. ), компания за разработка на фармацевтични продукти.
Actos® облекчава инсулиновата резистентност и понижава нивата на кръвна захар.