Включити Спеціальні можливості Включити Спеціальні можливості

Правила взаємодії із дистриб’юторами

1 листопада 2015 р.

Зміст:

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Передмова.
1.2. Мета Правил.
1.3. Сфера застосування Правил.
ГЛАВА 2. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ.
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ З ДИСТРИБ’ЮТОРАМИ.
ГЛАВА 4. ВИМОГИ ДО ДИСТРИБ’ЮТОРІВ, З ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВЗАЄМОДІЯ.
ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
5.1. Обов’язковість дотримання Правил.
5.2. Відповідальність.

ГЛАВА 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передмова

1.1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАКЕДА УКРАЇНА» зареєстроване та діє відповідно до законодавства України (надалі за текстом – «Компанія»). 1.1.2. Місією Компанії, зокрема, є «прагнення до поліпшення здоров'я пацієнтів по всьому світу через провідні інновації в медицині».

1.1.3. При здійсненні своєї діяльності Компанія неухильно дотримується всіх чинних законів і правил, включаючи вимоги законодавства про запобігання та протидії корупції, про захист економічної конкуренції та антимонопольного законодавства України.

1.1.4. Компанія, серед іншого, здійснює на території України реалізацію лікарських засобів, в тому числі, суб’єктам господарювання, які закуповують лікарські засоби для цілей їх кінцевої оптової чи роздрібної реалізації споживачам (надалі за текстом – «Дистриб’ютори»).
1.1.5. Компанія здійснює продаж товарів на підставі відповідних договорів у відповідності до чинного законодавства.
1.1.6. Всім особам, зацікавленим у укладенні договорів, слід враховувати, що Компанія дотримується високих правових та етичних стандартів, а також застосовує найкращу світову практику.

1.2. Мета Правил
1.2.1. Основною метою Правил взаємодії з дистриб’юторами (надалі за текстом – «Правила») є забезпечення відповідального, етичного та професійного підходу до відповідної діяльності, виконання вимог чинного законодавства, зокрема, у сфері запобігання та протидії корупції, захисту економічної конкуренції, антимонопольного законодавства, при здійсненні взаємодії з дистриб’юторами.
1.2.2. Даний документ розроблено з метою визначення єдиних мінімальних вимог до процесів взаємодії з дистриб’юторами під час реалізації лікарських засобів на території України.

1.3. Сфера застосування Правил
1.3.1. Положення даних Правил поширюються на діяльність щодо взаємодії з дистриб’юторами, що здійснюється Компанією на території України.

1.3.2. Всі терміни, що використовуються в даних Правилах вживаються в значенні, що передбачене чинним законодавством України.

ГЛАВА 2

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

 

2.1. При взаємодії з дистриб’юторами обов’язковим є дотримання вимог чинного законодавства України про захист економічної конкуренції, в тому числі законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та антимонопольного законодавства.

2.2. З метою правильного застосування норм законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та антимонопольного законодавства, Компанія при здійсненні взаємодії з дистриб’юторами має дотримуватись вимог, викладених в рекомендаційних роз’ясненнях Антимонопольного комітету України (надалі за текстом – «АМКУ») з питань застосування цього законодавства.

2.3. Компанія при здійсненні взаємодії з дистриб’юторами має сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

2.4. При взаємодії з дистриб’юторами не допускаються антиконкурентні узгоджені дії[1].

2.5. У випадку, якщо Компанією буде виявлено вчинення антиконкурентних узгоджених дій, обов’язковим є невідкладне повідомлення про це АМКУ чи його територіальне відділення. При цьому, обов’язковим також є надання інформації, яка має суттєве значення для прийняття рішення у справі, що може розглядатися в АМКУ.

2.6. У випадку, якщо Компанією буде виявлено вчинення антиконкурентних узгоджених дій, обов’язковим є також вжиття ефективних заходів стосовно припинення антиконкурентних узгоджених дій після повідомлення про них АМКУ.

2.7. У випадку, якщо Компанією буде виявлено, що дистриб’ютор, з яким здійснюється взаємодія, займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, обов’язковим є вжиття всіх можливих заходів для попередження та протидії зловживання таким суб’єктом господарювання монопольним (домінуючим) становищем.

2.8. При взаємодії з дистриб’юторами не допускається вчинення дій, що визначені чинним законодавством України, як «недобросовісна конкуренція»[2].

2.9. При взаємодії з дистриб’юторами, серед іншого, не допускається поширення інформації, що вводить в оману.


ГЛАВА 3.

ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ З ДИСТРИБ’ЮТОРАМИ

3.1. Компанія застосовує до всіх дистриб’юторів єдині умови поставок, включаючи умови надання та розміри знижок.

3.2. Комерційними умовами Компанії для дистриб’юторів в Україні, які закуповують лікарські засоби, передбачені знижки у зв’язку з виконанням наступних умов:
3.2.1. за здійснення передоплати замовленого товару;
3.2.2. знижка за дострокову оплату поставленого товару;
3.2.3. за досягнення дистриб’ютором у попередньому кварталі встановлених показників середньомісячної закупівлі товару;
3.2.4. за реалізацію товару у межах процедур державних закупівель та/або у межах тендерів лікувально-профілактичних закладів приватної форми власності;

3.2.5. за закупівлю та подальшу реалізацію товару у межах запроваджених Компанією соціальних програм або маркетингових акцій.

3.3. Знижки надаються виключно після надання підтвердження виконання умов, що дають право на відповідну знижку.

3.4. Знижки, передбачені пунктами 3.2.1 та 3.2.3 Правил, відображаються у видаткових накладних. Знижки, передбачені пунктами 3.2.2 та 3.2.4. Правил, надаються після відвантаження товару та відображаються в Актах зміни вартості поставки або у накладних. Знижка, передбачена пунктом 3.2.5 може відображатись в видаткових накладних або надаватись після відвантаження товару.
3.5. З питань співпраці щодо поставки лікарських засобів та отримання комерційних умов співпраці з Компанією дистриб’ютори можуть направляти свої запити на електронну пошту: [email protected]
3.6. З метою ідентифікації дистриб’юторів, Компанія здійснює прийом запитів з корпоративної електронної адреси дистриб’юторів.
3.7. До запитів дистриб’юторів додаються копії ліцензій на оптову торгівлю лікарськими засобами в Україні.
3.8. Електронні листи, які не дають змогу ідентифікувати відправника, не розглядаються Компанією.

ГЛАВА 4

ВИМОГИ ДО ДИСТРИБ’ЮТОРІВ, З ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВЗАЄМОДІЯ

4.1. Кожна особа, що укладає договір з Компанією має пройти антикорупційну перевірку у порядку визначеному Компанією та діяти у відповідності до чинного законодавства України у сфері боротьби з корупцією, а також Акту США про боротьбу з корупцією у міжнародній діяльності 1977 року (FCPA), Закону Великобританії «Про хабарництво» 2010 року (ABA), Глобального кодексу ділової поведінки Компанії, Глобальною антикорупційною політикою Компанії, Політиками Компанії щодо взаємодії з державними службовцями, державними установами, спеціалістами та організаціями охорони здоров’я, та Кодексу належної практики IFPMA.

4.2. Дистриб’ютори лікарських засобів, що зацікавлені у співпраці з Компанією, мають неухильно слідувати вимогам законодавства України та даних Правил, зокрема (але не виключно):

- Володіти всіма належними ліцензіями, спеціальними дозволами і сертифікатами на зберігання та дистрибуцію лікарських засобів, а також будівлями, спорудами, обладнанням, транспортом та кваліфікованим персоналом, необхідним для здійснення господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами в Україні;

- Забезпечувати належні умови зберігання та транспортування лікарських засобів у відповідності до вимог законодавства України та європейських вимог, зокрема, Міжнародної Конвенції з гармонізації, «Правил належної практики дистрибуції лікарських препаратів» (принципів GDP);

- Забезпечити створення системи якості лікарських засобів;

- Забезпечити ведення обліку усіх дій у зв'язку з отриманням, зберіганням та дистрибуцією лікарських засобів відповідно до принципів GDP;

- Забезпечити створення системи швидкого та ефективного вилучення лікарських засобів з продажу або постачання у разі їх відкликання за рішенням Компанії або уповноважених органів;

- Забезпечити проведення заходів з фармаконагляду, зокрема, шляхом повідомлення відомостей, виявлених в результаті застосування лікарських засобів, в тому числі, інформацію про побічні реакції лікарського засобу; відомості щодо безпеки лікарського засобу; іншу додаткову інформацію; надавати можливість співробітникам дистриб’ютора проходження навчання з фармаконагляду.

ГЛАВА 5

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Обов’язковість дотримання Правил

5.1.1. Взаємодія з усіма без виключення дистриб’юторами має здійснюватись Компанією у відповідності до даних Правил, інших внутрішніх документів, дія яких поширюється на Компанію, та чинного законодавства України.

5.1.2. Всі без виключення співробітники Компанії, які в ході виконання свої трудових обов’язків здійснюють взаємодію з дистриб’юторами, зобов’язані дотримуватись вимог даних Правил, інших внутрішніх документів, дія яких поширюється на Компанію, та чинного законодавства України.

5.1.3. Ухилення від виконання положень даних Правил допускається тільки у випадку, якщо таке виконання не тягне за собою порушення вимог чинного законодавства України та/або інших внутрішніх документів, дія яких поширюється на Компанію.

5.1.4. Дані Правила набувають чинності із дати їх затвердження Компанією.

5.2. Відповідальність

5.2.1. За невиконання чи неналежне виконання вимог даних Правил співробітники Компанії несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та інших внутрішніх документів, дія яких поширюється на Компанію.

 

[1] Антиконкурентними є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

[2] Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.