Включити Спеціальні можливості Включити Спеціальні можливості

Інновації для здоров'я: коли пацієнти зможуть отримувати сучасні ліки

13 травня 2020 р.

Що і як можна змінити для того, щоб українські пацієнти змогли отримувати сучасні ліки, виданню Mind розповідає Ілля Городецький

Забезпечення належного рівня здоров’я населення має бути одним із пріоритетних напрямів діяльності для будь-якої держави. В українських умовах це означає реформування медичної системи, збільшення фінансування як галузі в цілому, так і видатків на забезпечення ліками. Наразі в цих напрямах відбуваються суттєві позитивні зміни.

Чого не вистачає Україні

Сьогодні в Україні існують конкретні кроки, спрямовані на забезпечення доступу пацієнтів до лікарських засобів та медичних послуг загалом. Прикладом цього можуть бути програма компенсації препаратів «Доступні ліки», а також Програма медичних гарантій, що дозволяє пацієнтам отримувати визначений перелік медичних послуг безкоштовно.

Підтвердженням позитивних зрушень також є прогноз «Health at a Glance» на 2020 рік, згідно з яким частка охорони здоров’я у ВВП збільшилась до 3,8%. У той же час цей показник все ще лишається нижчим, ніж в інших країнах. Так наприклад, в Польщі частка охорони здоров’я становить 6,3%, а в США — 16,9%. Важливо підкреслити, що попри суттєве зростання обсягів фінансування охорони здоров’я, держава покриває лише незначну частку витрат на ліки. Так, у 2019 році закупівлі покрили лише 12% від усіх витрат, решту пацієнти купували за власні кошти.

Частково потреби пацієнтів у життєво необхідних лікарських засобах допомагають покривати фармацевтичні компанії, ініціюючи власні соціальні програми із забезпечення ліків. Нашою організацією, наприклад, запроваджена «Програма допомоги пацієнтам» — ми надали доступ до власних інноваційних лікарських засобів у сфері онкології та гастроентерології вже 240 пацієнтам. Втім, це лише невеликий відсоток від усієї кількості хворих, і лише за двома нозологіями, серед тисяч тих, що потребують лікування.

На жаль, у нинішніх умовах значна частина пацієнтів все ще не має доступу до лікарських засобів і не може отримати допомогу держави у достатньому для боротьби із захворюваннями обсязі, і, як результат, вимушені залишатися наодинці зі своєю проблемою.

Про інноваційні ліки

У країнах, що розвиваються, до яких належить й Україна, ціна продовжує бути ключовим фактором при виборі лікарських засобів для закупівель. Цей принцип використовується і при формуванні програм реімбурсації (повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів з боку держави). У довгостроковій перспективі такий підхід, на жаль, має недоліки як з точки зору доступу пацієнтів до інноваційних лікарських засобів, так і з точки зору економічного обґрунтування. Так, більшість сучасних інноваційних лікарських засобів мають порівняно вищу вартість, але й дозволяють досягнути кращих результатів лікування, а отже сприяють зменшенню видатків у подальшому.

Тобто обмеження доступу пацієнтів до сучасних ліків призводить до менш ефективного розподілу та використання коштів. Повертаючись до цифр, в Україні сьогодні частка інноваційних лікарських засобів, яка компенсується державою, є меншою за 1%.

Що і як можна змінити

Шляхом розв'язання проблеми обмеженого доступу пацієнтів до сучасного лікування може стати активний діалог трьох сторін: пацієнтів, держави та виробників інноваційних ліків. Ефективна співпраця та спільні зусилля допоможуть поступово покращити можливості та якість лікування для пацієнтів і забезпечити економічні переваги для держави загалом.

Одним із прикладів такої взаємодії, що практикують у всьому світі, є система Угод Керованого Доступу MEA (Managed Entry Agreements).

Найчастіше основою таких угод є фінансування в залежності від клінічного ефекту застосування препарату або економічної доцільності певної закупівлі (покриття окремої групи пацієнтів, часовий проміжок та інші критерії). На підставі таких угод фармацевтичні виробники можуть фіксувати знижену ціну на препарати в обмін на довгострокову співпрацю, зокрема включення лікарських засобів до програм реімбурсації на тривалий період. Така система успішно впроваджується у країнах Європи, зокрема Естонії, Словенії, Угорщині, Латвії та Румунії.

Подібна співпраця має переваги для кожної зі сторін: держава отримує обґрунтоване і прогнозовано ефективне використання коштів; фармацевтичний виробник — доступ на ринок для своїх розробок; пацієнти — сучасне ефективне лікування. У таких умовах зростає зацікавленість та вмотивованість у тривалому та взаємовигідному партнерстві.

Таким чином, у непростих умовах реформування системи охорони здоров’я запорукою успіху стає передусім співпраця усіх дотичних сторін. Сьогодні фармацевтичні компанії в Україні готові до спільного діалогу та партнерства. Ми сподіваємось, що в найближчому майбутньому нам вдасться разом досягнути комплексного підходу до забезпечення доступу пацієнтів до сучасного ефективного лікування. Це покращить як тривалість, так і якість життя пацієнтів нашої країни.

https://mind.ua/openmind/20210844-innovaciyi-dlya-zdorovya-koli-pacienti-zmozhut-otrimuvati-suchasni-liki