Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Zapraszamy do kontaktu

 

Podane na stronie internetowej www.takeda.com.pl dane kontaktowe służą wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Spółki

Takeda Pharma sp. z o.o. 

godziny otwarcia:
Pn- Pt : 8:30 -17:00

ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
Telefon: + 48 22 608 13 00
Telefon: + 48 22 608 13 01 
Fax :       + 48 22 608 13 03
Napisz do nas

Takeda SCE sp. z o.o.

godziny otwarcia:
Pn- Pt : 8:00 -16:00

ul. Sterlinga 8A
91-425 Łódź
Telefon: + 48 42 273 20 00
Fax :       + 48 42 273 20 01
Napisz do nas


 

Działania niepożądane

Jeśli chcesz zgłosić wystąpienie działania niepożądanego lub inną informację dotyczącą bezpieczeństwa stosowania produktów Takeda, kliknij tutaj.


 

Kampania edukacyjna UR

Kampania dotyczy nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Urzędu Rejestracji  

www.urpl.gov.pl   |   Film informacyjny

o zgłaszaniu działań niepożądanych przez pacjentów Takeda Pharma sp. z o.o.


 

Reklamacje jakościowe 

Jeśli chcesz zgłosić reklamację jakościową lub inne zapytanie dotyczące jakości produktu firmy kliknij tutaj.

 


 

Takeda Pharma sp. z o.o. ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, NIP: 5262108132, KRS: 0000027645, kapitał zakładowy 63 030 450 PLN, BDO: 000015530, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Takeda SCE sp. z o.o. ul. Sterlinga 8a, 91-425 Łódź, NIP:7272767096, KRS 0000363401, kapitał zakładowy 50 000 PLN, Sąd Rejonowy dla m. Łodzi w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.