Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Zmiany organizacyjne w Grupie Takeda w Polsce

3 lutego 2019

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi w Grupie Takeda, z dniem 1 lutego 2019r. nastąpiło połączenie pomiędzy Takeda Polska sp. z o.o. a Takeda Pharma sp. z o.o. (data wpisu w KRS).

Takeda Pharma sp. z o.o. jako spółka przejmująca z dniem połączenia wstąpiła z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki Takeda Polska jako spółki przejmowanej, oraz stała się stroną we wszystkich stosunkach prawnych, których stroną była Takeda Polska.

Chcielibyśmy podkreślić, iż przekształcenie nie wpływa na wzajemne relacje biznesowe, w tym na realizację obowiązujących umów.

W związku z powyższym, od dnia połączenia, stroną wszelkich umów i relacji biznesowych (bez konieczności zawierania dodatkowych aneksów), staje się:

Takeda Pharma Sp. z o.o.
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
NIP 526 21 08 132

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższych danych w korespondencji, w tym podczas wystawiania faktur VAT.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących fakturowania czy płatności, prosimy o kontakt mailowy: [email protected]   

W przypadku innych pytań prosimy o kontakt z recepcją: tel. 22 608 13 00/01.