Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Zaproszenie do współpracy

26 czerwca 2019
 

Dążąc do zapewnienia lepszego stanu zdrowia i poprawy jakości życia naszych pacjentów poprzez dostarczanie wiodących innowacyjnych rozwiązań w medycynie, w trosce o zapewnienie jak najszerszej dostępności produktów Takeda oraz możliwie najefektywniejszego systemu dystrybucji, Takeda zaprasza apteki i sieci aptek, które napotykają trudności z zakupem odpowiedniej ilości produktów Takeda od innych hurtowni farmaceutycznych, do składania zamówień bezpośrednio w Takeda. Zamówienia realizowane będą zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Produktów Takeda, dostępnymi na stronie www.takeda.com.pl, w zakładce Produkty.

Jednocześnie Takeda będzie kontynuowała dotychczasową politykę sprzedaży swoich produktów do hurtowni farmaceutycznych.