Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Spółka Takeda Pharmaceuticals została wyróżniona przez czołowe instytucje zajmujące się oceną społecznej odpowiedzialności biznesu.


31 lipca 2017

Osaka, Japonia, 27 lipca 2017 roku --- Spółka Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) ogłosiła swoje wyróżnienia i nagrody przyznane przez globalne instytucje przyznane za działalność spółki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Zdobyte wyróżnienia przedstawia poniższa tabela:

Nazwa

indeksu / spektrum inwestycyjnego / oceny

Spółka/Organizacja Kraj Liczba wyborów
FTSE4Good Global Index FTSE Russell Wlk. Brytania 13. rok z rzędu
Ethibel  EXCELLENCE Investment Register Forum Ethibel Belgia po raz trzeci
Oekom Prime Status Oekom Niemcy po raz pierwszy

Indeks FTSE4Good Global Index stanowi wskaźnik odniesienia inwestycji odpowiedzialnych społecznie**, obsługiwany przez spółkę FTSE Russell. Ethibel EXCELLENCE Investment Register jest znakiem jakości stworzonym przez Forum Ethibel, belgijską organizację non-profit. Wyróżnienie Oekom Prime Status jest przyznawane spółkom, które osiągają najwyższe wyniki w zakresie dbałości o środowisko naturalne oraz kwestii społecznych w swoich sektorach, spełniającym minimalne wymogi dla poszczególnych branż, określone na podstawie wskaźnika Oekom Corporate Rating.

Wszystkie trzy wyróżnienia stanowią jedną z najważniejszych informacji dla inwestorów na całym świecie, którzy biorą pod uwagę kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz inicjatywy podejmowane przez spółki podejmując decyzje inwestycyjne. Proces wyboru obejmował zapoznanie się z dostępnymi publicznie informacjami publikowanymi przez spółkę Takeda Pharmaceuticals w publikacjach takich jak CSR Databook oraz innych materiałach. Wybór naszej spółki stanowi wyróżnienie naszych bieżących inicjatyw oraz ujawnianych przez spółkę danych dotyczących zrównoważonego rozwoju – środowiska naturalnego, społeczności oraz zarządzania.

Skupiając nasze wysiłki na pacjentach wierzymy, że nasze działania stanowią fundament społecznej odpowiedzialności biznesu, z racji tego, że koncentrujemy się przede wszystkim na opracowywaniu nowych i innowacyjnych leków. Dążąc do utrzymania i zwiększenia zrównoważonych działań biznesowych, a jednocześnie podejmując działania mające na celu zwiększenie stabilności i równowagi społeczeństwa jako spółka odpowiedzialna społecznie stosujemy model tworzenia i utrzymywania wartości. Równolegle z realizacją długoterminowych celów zrównoważonego rozwoju, nasza spółka zamierza w dalszym ciągu wprowadzać w życie swoją misję dążąc do poprawy zdrowia ludzi na całym świecie poprzez dostarczanie im wiodących innowacyjnych rozwiązań w medycynie.

* Spektrum inwestycji: Grupa marek i spółek o podobnej charakterystyce, które organ zarządzający funduszem może włączyć do portfela inwestycyjnego.
** Wskaźnik inwestycji odpowiedzialnych społecznie ocenia spółki nie tylko pod kątem wyników finansowych, lecz skupiając się także na działaniach firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu z punktu widzenia społeczeństwa, etyki, kwestii środowiskowych oraz innych perspektyw.

FTSE4Good Global Index

Stworzony przez FTSE Russell, globalną spółkę oferującą indeksy, indeks FTSE4Good został opracowany w celu mierzenia wyników spółek skupiających się na działaniach w zakresie ochrony środowiska, ładu korporacyjnego oraz polityki społecznej. Indeksy FTSE4Good są wykorzystywane przez szerokie grono uczestników rynku w celu budowania i oceny społecznie odpowiedzialnych funduszy inwestycyjnych i innych produktów.

Ethibel Excellence Investment Register

Opracowane przez Forum Ethibel wyróżnienie Ethibel EXCELLENCE stanowi znak jakości dla funduszy inwestycyjnych, które inwestują wyłącznie w akcje lub obligacje znajdujące się Rejestrze Inwestycji (Investment Register) z oceną A, B lub C. Najczęściej są to spółki, które wykraczają ponad poziom innych spółek w swoich sektorach w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Forum Ethibel to belgijska organizacja non-profit, mogąca pochwalić się ponad 20-letnim doświadczeniem na polu oceny, przeprowadzania niezależnych audytów oraz certyfikacji produktów i usług finansowych spełniających wysokie wymagania w zakresie etycznego postępowania i zrównoważonego rozwoju.

Oekom Prime Status

Wyróżnienie Oekom Prime Status jest przyznawane spółkom, które osiągają najwyższe wyniki w zakresie dbałości o środowisko naturalne oraz kwestii społecznych w swoich
sektorach, spełniające minimalne wymogi dla poszczególnych branż, określone na podstawie wskaźnika Oekom Corporate Rating. Spółka Oekom Research posiada 20-letnie doświadczenie na polu zrównoważonych inwestycji oraz oceny zrównoważonego rozwoju. Ocena efektów działalności środowiskowej i społecznej spółek stanowi część oceny Oekom Corporate Rating przeprowadzaną na podstawie ponad stu wskaźników i kryteriów społecznych i środowiskowych, dobieranych pod kątem poszczególnych
sektorów i branż. Oekom ocenia w ten sposób regularnie około 3700 spółek.

 

Informacje o Takeda Pharmaceutical Company

Takeda Pharmaceutical Company Limited jest globalną firmą farmaceutyczną, której główne aspekty działalności obejmują badania i rozwój. Takeda jest zaangażowana w poprawę zdrowia oraz zapewnianie lepszej przyszłości pacjentom, poprzez dostarczanie im leków zmieniających życie. Takeda skupia swoje wysiłki w obszarach onkologii, gastroenterologii oraz centralnym układzie nerwowym, a także na szczepionkach. Takeda prowadzi prace badawczo-rozwojowe zarówno samodzielnie, jak i z partnerami, aby pozostać liderem innowacji. Nowatorskie innowacyjne produkty, zwłaszcza w onkologii i gastroenterologii, jak również obecność na Rynkach Wschodzących przyczyniają się do wzrostu Takedy. Ponad 30 tys. pracowników Takeda jest zaangażowanych w poprawę jakości życia pacjentów, współpracując z naszymi partnerami w opiece zdrowotnej w ponad 70 krajach. Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.takeda.com/news