Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Firmy Mersana Therapeutics i Takeda rozszerzają współpracę partnerską w celu dalszego opracowywania koniugatów przeciwciało lek Fleximer® oraz produktu XMT 1522

5 lutego 2016

- Takeda uzyskuje prawa do produktu XMT‑1522 firmy Mersana poza USA i Kanadą -

- Takeda opracuje dodatkowe koniugaty Fleximer; Mersana będzie miała opcję wspólnego rozwoju produktu -

- Firma Mersana otrzyma płatność wstępną w wysokości 40 mln USD, kolejne 20 mln USD za uzyskanie zatwierdzenia IND, a dalszą kwotę do 20 mln USD w formie inwestycji kapitałowej -

Cambridge, Massachusetts, USA i Osaka, Japonia, 3 lutego 2016 r. – Firmy Mersana Therapeutics i Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) ogłosiły dzisiaj zawarcie nowego porozumienia o partnerstwie strategicznym, przyznającego firmie Takeda prawa do głównego potencjalnego produktu firmy Mersana, XMT‑1522, poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Umowa ta rozszerza również istniejącą współpracę pomiędzy tymi firmami, zapewniając firmie Takeda dodatkowy dostęp do platformy koniugatów przeciwciało‑lek (ADC) Fleximer® firmy Mersana, jak też przyznaje firmie Mersana opcję, przy zakończeniu badań fazy 1, wspólnego opracowania i wprowadzenia do obrotu jednego z tych programów w Stanach Zjednoczonych. Ponadto firmy będą wspólnie opracowywały nowe cząsteczki z technologią ADC.

XMT‑1522 to eksperymentalna terapia ADC oparta na platformie Fleximer, ukierunkowana na guzy wykazujące ekspresję HER2, w tym raka piersi, raka żołądka i niedrobnokomórkowego raka płuc. Dane przedkliniczne sugerują, że XMT‑1522 może wykazywać działanie przeciwnowotworowe u pacjentów z nowotworami z niskim poziomem ekspresji HER2, jak też u pacjentów z nowotworami z wysokim poziomem ekspresji HER2, które nie reagują na aktualnie dostępne metody leczenia działające na HER2. Firma Mersana przewiduje złożenie wniosku o zatwierdzenie nowego eksperymentalnego leku (IND) dla produktu XMT‑1522 w amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w połowie 2016 roku.

– Uważamy, że XMT‑1522 może okazać się niezwykle ważny dla pacjentów z niską ekspresją HER2, u których obecnie opcje leczenia są ograniczone; jesteśmy też przekonani, że nasza technologia oparta na platformie Fleximer może rozwiązać istotne potrzeby pacjentów, których obecnie nie są w stanie wypełnić inne platformy technologii ADC – powiedziała Anna Protopapas, prezes i dyrektor naczelny spółki Mersana. – Wiedza Takedy w dziedzinie onkologii oraz zaangażowanie w technikę ADC jako kluczową metodę terapeutyczną sprawiają, że jest dla nas najlepszym partnerem w działaniach mających na celu doskonalenie naszej innowacyjnej platformy oraz przeniesienie produktu XMT‑1522 do fazy stosowania w warunkach klinicznych.

Firmy Takeda i Mersana będą wspólnie opracowywały produkt XMT‑1522, a Mersana przeprowadzi badanie fazy 1. Mersana zachowa wszystkie prawa handlowe w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, podczas gdy Takeda będzie dysponowała takimi prawami w pozostałych częściach świata. Dzięki rozszerzonemu partnerstwu, poza możliwością opracowania i wprowadzenia do obrotu produktu XMT‑1522, Takeda uzyskuje także dostęp do dodatkowych celów w ramach platformy ADC Fleximer, przy czym Mersana zachowa prawo do wybrania jednego programu przy zakończeniu badań fazy 1 w celu wspólnego opracowania i wprowadzenia do obrotu w Stanach Zjednoczonych. Firmy Takeda i Mersana będą również współpracowały, wykorzystując opatentowane biblioteki małych cząsteczek firmy Takeda w celu identyfikacji i opracowania innowacyjnych związków, które obie strony będą mogły wykorzystywać w nowych terapiach ADC.

– Jest to już nasze trzecie porozumienie o współpracy ze spółką Mersana w ciągu niespełna dwóch lat. Widzimy ogromny potencjał technologii Fleximer spółki Mersana, który w połączeniu z naszym doświadczeniem w dziedzinie onkologii oraz zasobami umożliwi rozszerzenie korzyści z terapii celowanej ADC na populacje pacjentów z chorobami nowotworowymi, w których opcje leczenia są obecnie ograniczone – powiedział dr Andrew Plump, naczelny dyrektor naukowy spółki Takeda. – Wspólnie z globalną społecznością zajmującą się onkologią osiągnęliśmy wielkie postępy na polu walki z chorobami nowotworowymi i wiemy, że spełnienie naszych aspiracji związanych ze skutecznym leczeniem tych chorób opiera się na partnerstwie oraz innowacyjności. Dlatego dążymy do rozszerzenia tej współpracy, gdyż pozwoli nam to wspólnie przesuwać granice w dziedzinie leczenia nowotworów.

Takeda podpisała umowę ze spółką Mersana poprzez swoją spółkę całkowicie zależną, Millennium Pharmaceuticals, Inc.; zgodnie z tą umową Mersana otrzyma płatność wstępną w wysokości 40 mln USD oraz dodatkową płatność w wysokości 20 mln USD po zatwierdzeniu produktu XMT‑1522 jako nowego eksperymentalnego leku (IND) przez FDA. W przypadku sukcesu programów XMT‑1522 i ADC Mersana będzie uprawniona do otrzymywania etapowych płatności w łącznej wysokości ponad 750 mln USD, jak też opłat licencyjnych. Takeda wyasygnuje również 20 mln USD w formie inwestycji kapitałowej w przyszłych rundach finansowania spółki Mersana.

Informacje o produkcie XMT‑1522

XMT‑1522 to eksperymentalna, nowa terapia celowana ukierunkowana na HER2, oparta na technologii immunokoniugatów Fleximer® firmy Mersana Therapeutics i obejmująca około 15 opatentowanych cząsteczek aurystatyny przeznaczonych do powiązania z przeciwciałem. Dane przedkliniczne wykazały istotną aktywność przeciwnowotworową w raku piersi, raku żołądka i niedrobnokomórkowym raku płuc, w tym także w modelach nowotworów wykazujących niski poziom ekspresji HER2, które są oporne na obecnie dostępne metody leczenia. Spółki Mersana oraz Takeda wspólnie prowadzą prace badawczo‑rozwojowe nad produktem XMT‑1522. Mersana będzie odpowiedzialna za jego wprowadzenie do obrotu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, natomiast Takeda będzie odpowiedzialna za takie działania w pozostałych częściach świata.

Informacje o firmie Mersana Therapeutics

Spółka Mersana Therapeutics jest w trakcie opracowywania linii opatentowanych produktów terapeutycznych z zakresu terapii celowanej w onkologii, wykorzystując swoją niezwykle innowacyjną technologię immunokoniugatów Fleximer®. Pierwszy potencjalny produkt spółki Mersana, XMT‑1522, może umożliwić wypełnienie istniejącego zapotrzebowania na skuteczne leczenie oraz poprawić wyniki leczenia pacjentów z wieloma różnymi wskazaniami onkologicznymi. Wykazano, że cząsteczki immunokoniugatów opartych na technologii Fleximer mają większą skuteczność, w tym także w odniesieniu do celów, które wcześniej okazywały się niewrażliwe na metody leczenia z wykorzystaniem koniugatów przeciwciało‑lek. Spółka Mersana wykorzystuje technologię Fleximer we współpracy ze spółkami Takeda, Merck KGaA i Asana Biosciences. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.mersana.com.

Informacje o firmie Takeda

Spółka Takeda, z siedzibą w mieście Osaka, Japonia (TSE: 4502), jest globalną spółką badawczą, której głównym obszarem zainteresowania są środki farmaceutyczne. Jako największa firma farmaceutyczna w Japonii i jeden ze światowych liderów w tej branży, Takeda stawia sobie za cel dążenie do poprawy stanu zdrowia osób na całym świecie poprzez wprowadzanie wiodących innowacji w medycynie. Dodatkowe informacje na temat firmy Takeda są dostępne na jej stronie internetowej: www.takeda.com.

Kontakt Mersana:                                                          Kontakt Takeda:
Media                                                                                Media z Japonii
Tony Plohoros                                                                 Tsuyoshi Tada
[email protected]                                           [email protected]
+1-908-591-2839                                                              +81 (0) 3-3278-2417

Inwestorzy                  Media            poza Japonią
Jesse Baumgartner [email protected] Amy Atwood [email protected]
+1-212- 362-1200 +1-617-444-2147