Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Firmy Takeda i Cour podejmują współpracę w celu opracowania innowacyjnych metod leczenia celiakii i innych chorób przewodu pokarmowego

11 grudnia 2015

Osaka, Japonia, 8 grudnia 2015 r. i Chicago, stan Illinois, USA, 7 grudnia 2015 r. – – Firmy Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) i Cour Pharmaceutical Development Company, Inc. ogłosiły w dniu dzisiejszym zawarcie porozumienia w sprawie partnerstwa w celu prowadzenia badań i opracowania nowych metod terapii immunomodulacyjnej do potencjalnego stosowania w leczeniu choroby trzewnej (celiakii). Współpraca ta będzie dotyczyła głównie stosowania nanotechnologii opartej na platformie wywołujących tolerancję nanocząsteczek immunomodyfikujących (TIMP) firmy Cour, którą można rozszerzyć na określone zaburzenia o charakterze autoimmunologicznym i alergicznym poprzez hamowanie nieprawidłowych odpowiedzi immunologicznych, które powodują chorobę, bez wpływu na korzystne elementy układu odpornościowego.

W ramach współpracy zostanie przeprowadzona ocena możliwości zastosowania terapii TIMP w celiakii, aby umożliwić pacjentom tolerowanie glutenu w diecie. Platforma TIMP, opracowana we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Northwestern, obejmuje opatentowane białka polimerowe i antygenowe, które dla bezpieczeństwa są w całości umieszczone w kapsułkach i są podawane dożylnie. Związki TIMP działają na podstawową przyczynę celiakii poprzez ogólnoustrojowe działanie na limfocyty T reagujące na gluten w organizmach pacjentów oraz kontrolowanie tych limfocytów, w odróżnieniu od szerokiej immunosupresji.

Firma Cour otrzyma wstępne i kolejne płatności etapowe od firmy Takeda, prowadzące do wyłącznej opcji na zakup globalnej licencji na program TIMP-GLIA po zakończeniu badania klinicznego fazy 2a. Firma Cour otrzyma również honoraria ze sprzedaży wszystkich produktów pomyślnie wprowadzonych na rynek w wyniku tego partnerstwa. Ponadto firma Takeda będzie miała możliwość współpracy nad trzema dodatkowymi związkami TIMP, przy czym dla każdego z nich określone zostaną kluczowe etapy rozwoju, działań rejestracyjnych i sprzedaży oraz honoraria za sprzedaż. Nie ujawniono dodatkowych szczegółów tej umowy.

– Jako światowy lider w dziedzinie gastroenterologii, firma Takeda zajmuje się odkrywaniem i opracowywaniem metod leczenia i produktów poprawiających stan zdrowia pacjentów z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi – powiedział dr Gareth Hicks, szef Działu Odkrywania Leków Gastroenterologicznych firmy Takeda. – W kontekście dążenia naszego działu odkrywania leków gastroenterologicznych do nawiązywania współpracy partnerskiej z grupami opracowującymi wysoce innowacyjne metody terapeutyczne, które można zastosować w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, cieszymy się z nawiązania tej istotnej współpracy z firmą Cour, która może potencjalnie umożliwić nam opracowanie nowych i innowacyjnych metod leczenia, wypełniających ważne istniejące potrzeby pacjentów z takimi chorobami.

– Firma Cour jest bardzo zadowolona z partnerstwa z Takeda, a nasza współpraca wyznacza punkt przełomowy w opracowywaniu metod leczenia dla pacjentów cierpiących na celiakię – powiedział John J. Puisis, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy Cour. – Takeda jest idealnym partnerem, gdyż firma ta dysponuje solidną bazą działalności w dziedzinie gastroenterologii, jak też ma doświadczenie w odkrywaniu i opracowywaniu metod leczenia spełniających istniejące potrzeby pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego.

Informacje o Cour Pharmaceutical Development Company

Cour to prywatna firma zajmująca się wstępnym opracowywaniem związków terapeutycznych, wykorzystująca osiągnięcia nanobiotechnologii do tworzenia nowych leków przeznaczonych do leczenia trudnych chorób immunologicznych. Firma Cour dąży do połączenia uznanych na świecie czołowych osiągnięć w dziedzinach immunologii, bioinżynierii i opracowywania produktów farmaceutycznych, aby wypełnić ważne istniejące potrzeby medyczne dotyczące chorób autoimmunologicznych, alergicznych i zapalnych. Platforma wywołujących tolerancję nanocząsteczek immunomodyfikujących (TIMP) firmy Cour oferuje unikatową możliwość zastosowania w trudnych do leczenia chorobach, takich jak celiakia i alergie pokarmowe. Platformę TIMP opracowano w wyniku współpracy firmy Cour z Uniwersytetem Northwestern, gdzie firma Cour, dr Stephen Miller i dr Lonnie Shea połączyli swoje doświadczenie w dziedzinie immunologii i inżynierii materiałowej w celu stworzenia tej pionierskiej nowej technologii.

Dodatkowe informacje na temat firmy Cour są dostępne na jej stronie internetowej: http://www.courpharma.com.


Informacje o firmie Takeda

Firma Takeda, z siedzibą w mieście Osaka, Japonia (TSE: 4502), jest globalną firmą badawczą, której głównym obszarem zainteresowania są preparaty farmaceutyczne. Jako największa firma farmaceutyczna w Japonii i jeden ze światowych liderów w tej branży, Takeda stawia sobie za cel dążenie do poprawy stanu zdrowia ludzi na całym świecie poprzez wprowadzanie wiodących innowacji w medycynie.

Dodatkowe informacje na temat firmy Takeda są dostępne na jej stronie internetowej: www.takeda.com.

 

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości firmy Takeda

Niniejszy komunikat prasowy zawiera „wypowiedzi prognozujące”. Wypowiedzi prognozujące obejmują wszystkie stwierdzenia, które nie stanowią opisu faktów historycznych, w tym plany, strategie i oczekiwania dotyczące przyszłości, oświadczenia dotyczące przewidywanego czasu składania dokumentacji i uzyskiwania zgód dotyczących transakcji, przewidywanego czasu zakończenia transakcji, zdolności do zakończenia transakcji lub do spełnienia różnych warunków jej zamknięcia, przyszłych przychodów i rentowności, rozwoju bądź jakichkolwiek założeń leżących u ich podstaw. Za wypowiedzi prognozujące należy uważać oświadczenia dokonane w czasie przyszłym, a także zawierające słowa takie jak „przewidywać”, „oczekiwać”, „projektować”, „kontynuować”, „uważać”, „planować”, „szacować”, „pro forma”, „zamierzać”, „potencjalny”, „docelowy”, „prognoza”, „wytyczne”, „przewidywania”, „zakładać”, „dokona”, „może”, „powinien” oraz inne podobne wyrażenia. Wypowiedzi prognozujące oparte są na oszacowaniach i założeniach dokonywanych przez kierownictwo, które wydają się zasadne, chociaż są z natury niepewne i trudne do przewidzenia. Inwestorów i posiadaczy papierów wartościowych przestrzega się przed nadmiernym opieraniem się na tego typu wypowiedziach prognozujących.

Wypowiedzi prognozujące obejmują czynniki ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki lub doświadczenia będą znacznie różniły się od wyrażonych lub implikowanych w takich wypowiedziach prognozujących. Niektóre z tych czynników ryzyka i niepewności obejmują między innymi: nieuzyskanie w odpowiednim czasie lub nieuzyskanie w ogóle wymaganych przepisami zgód na transakcje; niespełnienie warunków wymaganych do zamknięcia transakcji; presję konkurencyjną i opracowywanie produktów konkurencyjnych; właściwe przepisy ustawowe i wykonawcze; sukces lub niepowodzenie programów rozwoju produktów; działania władz rejestracyjnych oraz czas realizowania tych działań; zmiany kursów wymiany walut; roszczenia lub wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa lub skuteczności produktów wprowadzonych na rynek, bądź potencjalnych tego typu produktów, które są w trakcie badań.

Wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są aktualne wyłącznie na dzień publikacji niniejszej informacji, a firmy Cour i Takeda nie mają obowiązku zmieniania ani aktualizowania jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących w celu odzwierciedlenia nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub okoliczności, które będą miały miejsce po opublikowaniu danej wypowiedzi prognozującej. Jednak w przypadku dokonania aktualizacji lub zmiany jednej lub więcej tego typu wypowiedzi, inwestorzy i inne osoby nie powinny zakładać, że będą dokonywane dodatkowe aktualizacje lub poprawki.