Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. i Takeda Pharmaceutical Company Limited ogłaszają decyzję o zakończeniu umowy w zakresie wspólnego opracowania i sprzedaży na zasadzie wyłączności produktu Latuda® (lurazydon) – atypowego leku przeciwpsychotycznego, w Europie

11 maja 2015

Osaka, Japonia, 7 maja 2015 r. – Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. („Sumitomo Dainippon Pharma”) (siedziba główna: Osaka, Japonia: Prezes: Masayo Tada) i Takeda Pharmaceutical Company Limited („Takeda”) (siedziba główna: Osaka, Japonia: Prezes i dyrektor naczelny: Christophe Weber) ogłosiły dziś wspólnie zamiar rozwiązania zawartej w marcu 2011 r. umowy licencyjnej („Umowy”) dotyczącej wspólnego opracowania i sprzedaży na zasadzie wyłączności produktów farmaceutycznych zawierających chlorowodorek lurazydonu (Latuda®), atypowy lek przeciwpsychotyczny, w Europie. Spółki podejmują rozmowy w celu doprecyzowania szczegółów i podpisania umowy określającej warunki fazy przejściowej, która zapewni sprawne przeniesienie wszystkich praw i działań w zakresie opracowania i wprowadzenia do obrotu leku Latuda na Sumitomo Dainippon Pharma.

Z dniem rozwiązania umowy, prawo do opracowania i wprowadzenia do obrotu leku Latuda w 26 państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii), Szwajcarii, Norwegii, Turcji i Rosji zostanie przeniesione z Takeda z powrotem na Sumitomo Dainippon Pharma.

Rozwiązanie umowy wynika z uwarunkowań rynkowych i biznesowych spółki Takeda i nie jest związane z uzyskaniem nowych informacji na temat bezpieczeństwa lub skuteczności leku Latuda. Sumitomo Dainippon Pharma i Takeda w dalszym ciągu są przekonane, że lek Latuda jest właściwą opcją leczenia schizofrenii u dorosłych pacjentów, wywierając minimalny wpływ na funkcje metaboliczne organizmu. Lek Latuda jest dostępny na rynku amerykańskim od 2011 roku, w Kanadzie – od 2012 roku, a następnie kolejno został dopuszczony do obrotu w sześciu państwach europejskich. Szacuje się, że przez ten czas był wykorzystany w leczeniu ponad miliona pacjentów.

– Dla Takeda pacjenci są najwyższym priorytetem. Zamierzamy ściśle współpracować z Sumitomo Dainippon Pharma w okresie przejściowym w celu zapewnienia przejrzystej komunikacji z pacjentami i pracownikami służby zdrowia do czasu sfinalizowania planów rozwiązania umowy – powiedział Christophe Weber, dyrektor naczelny (CEO) Takeda Pharmaceutical Company Limited. – Jednocześnie Takeda bardzo poważnie podchodzi do kwestii partnerstwa handlowego i z tego względu będziemy z pełnym zaangażowaniem realizować nasze zobowiązania w czasie, gdy będziemy wspólnie pracować nad przeniesieniem na Sumitomo Dainippon Pharmapra praw i działań w zakresie badania leku oraz wprowadzania go do obrotu.

– Chcemy zapewnić ciągły dostęp do leku Latuda dla pacjentów w Europie, jak też nadal prowadzić prace w zakresie leczenia schizofrenii oraz innych zaburzeń psychicznych – powiedział Masayo Tada, prezes i dyrektor naczelny (CEO) Sumitomo Dainippon Pharma. – Rozważymy wszystkie opcje, w tym także współpracę z nowym partnerem, w celu kontynuowania działań związanych z rozwojem i wprowadzeniem do obrotu leku Latuda w Europie.

Oczekuje się, że rozwiązanie tej umowy będzie miało niewielki wpływ na skonsolidowane wyniki biznesowe działalności spółek Sumitomo Dainippon Pharma i Takeda w roku obrotowym kończącym się w marcu 2016 r.

– Koniec –

Informacje o leku Latuda® (lurazydon)

Lek Latuda jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym, opracowanym pierwotnie przez firmę Sumitomo Dainippon Pharma, mającym unikatową budowę chemiczną i wykazującym powinowactwo do receptorów dopaminowych D2, serotoninowych 5-HT2A i serotoninowych 5-HT7, przy czym działa on jako antagonista tych receptorów. Ponadto lurazydon jest częściowym agonistą receptorów serotoninowych 5-HT1A, lecz nie wykazuje istotnego powinowactwa do receptorów histaminowych i muskarynowych. Najczęstsze działania niepożądane obserwowane w krótkoterminowych badaniach klinicznych (częstość występowania ≥5% i co najmniej dwa razy większa niż w grupie otrzymującej placebo) obejmowały: senność, akatyzję, nudności, parkinsonizm i dystonię.

Lek Latuda został zatwierdzony do leczenia schizofrenii u osób dorosłych przez Komisję Europejską (WE) w marcu 2014 roku, a przez urząd Swiss Medic w sierpniu 2013 roku. Obecnie lek Latuda jest dostępny w Szwajcarii, Danii, Norwegii, Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Poza Europą lek Latuda jest dostępny w USA i Kanadzie do leczenia schizofrenii i depresji dwubiegunowej u osób dorosłych. Lek Latuda został także zatwierdzony w Australii do leczenia schizofrenii u osób dorosłych. Lek Latuda jest dostępny w USA od 2011 roku, w Kanadzie od 2012 roku, w Szwajcarii od 2013 roku, w Danii, Norwegii i Wielkiej Brytanii od 2014 roku, a w Holandii i Finlandii od 2015 roku. Szacuje się, że przez ten czas był wykorzystany w leczeniu ponad miliona osób.

Informacje o Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.

Firma Sumitomo Dainippon Pharma z siedzibą w mieście Osaka, Japonia, określa swoją misję jako „szeroko zakrojone działania na rzecz społeczeństwa poprzez tworzenie wartości w oparciu o innowacyjne działania badawczo-rozwojowe w celu poprawienia opieki zdrowotnej oraz życia ludzi na całym świecie”. Koncentrując wszystkie działania wokół badań i opracowywania nowych leków, firma pragnie oferować innowacyjne i skuteczne rozwiązania farmaceutyczne pacjentom nie tylko w Japonii, lecz także na całym świecie, w celu realizowania misji korporacyjnej. Dodatkowe informacje na temat firmy Sumitomo Dainippon Pharma są dostępne na jej stronie internetowej: www.ds-pharma.com.

Informacje o Takeda Pharmaceutical Company Limited

Firma Takeda, z siedzibą w mieście Osaka, Japonia, jest globalną firmą badawczą, której głównym obszarem zainteresowania są środki farmaceutyczne. Jako największa firma farmaceutyczna w Japonii i jeden ze światowych liderów w tej branży, Takeda stawia sobie za cel dążenie do poprawy stanu zdrowia osób na całym świecie poprzez wprowadzanie wiodących innowacji w medycynie. Dodatkowe informacje na temat firmy Takeda są dostępne na jej stronie internetowej: www.takeda.com.