Toegankelijkheid inschakelen Toegankelijkheid inschakelen

Ontwikkeling als een internationaal farmaceutisch bedrijf: 2000-

Om zijn managementmiddelen in farmaceutische bedrijven te concentreren, heeft Takeda als onderdeel van zijn groeistrategie voor de middellange termijn voor 2001-2005 zijn bedrijven op het gebied van diergezondheid, bulkvitaminen, urethaanchemicaliën, levensmiddelen, agrarische producten en leefmilieu afgestoten.
Takeda Pharma GmbH en zijn twee volledige dochterondernemingen, Takeda Pharma Ges.m.b.H in Oostenrijk en Takeda Pharma AG in Zwitserland, werden een volledige dochteronderneming van Takeda Europe Holdings BV. Datzelfde jaar werd Takeda Pharma Ireland Limited opgericht om het wereldwijde productienetwerk van Takeda te versterken. Deze farmaceutische bulkfabriek werd in 2009 geïntegreerd in Takeda Ireland Limited.
De Amerikaanse bio-onderneming Syrrx, Inc. werd geïntegreerd in het wereldwijde R&D-netwerk van Takeda en functioneert momenteel onder de naam Takeda California, Inc.
Syrrx bezat toen 's werelds beste technologie voor röntgenkristallografie met hoge doorvoer voor het analyseren van eiwitten, en de integratie van Syrrx was de eerste uitbreiding van Takeda's programma voor het ontdekken van nieuwe geneesmiddelen buiten Japan.
Rozerem (generieke naam: ramelteon) heeft een ander werkingsmechanisme dan conventionele behandelingen voor slapeloosheid. Het werkt op melatoninereceptoren om een ​​staat die verwant is aan fysiologisch natuurlijke slaap op te wekken. Omdat het geneesmiddel slaap bevordert zonder angstonderdrukking of verdoving, wordt verwacht dat het een goed veiligheidsprofiel zal vertonen.
Takeda Pharmaceuticals Europe Limited leidde de bedrijfsactiviteiten in Europa en versnelde in heel Europa strategieën met een perspectief op de middellange tot lange termijn.
De voltooiing van nieuwe kantoorgebouwen in de Verenigde Staten voor zowel Takeda Pharmaceuticals North America als het Takeda Global R&D Center was een geweldige prestatie waarmee we onze aanwezigheid in Noord-Amerika konden verstevigen en onze werkzaamheden in de VS versterken.
Takeda heeft een geïntegreerd jaarverslag gepubliceerd dat naast financiële informatie ook niet-financiële informatie bevat over onze initiatieven op het gebied van mensenrechten, het milieu en de gemeenschappen waarin we werkzaam zijn.
Om ervoor te zorgen dat onze openbaarmaking aan belanghebbenden zo volledig mogelijk is hebben we ook het MVO-gegevensboek samengesteld. Vanuit respect voor het milieu is dit alleen beschikbaar als pdf en e-boek, en het MVO-gegevensboek bevat verdere details over de MVO-informatie uit het jaarverslag in een opnieuw bewerkte vorm: MVO-gegevensboek
Door de integratie van Paradigm Therapeutics en zijn dochteronderneming in Singapore heeft Takeda onze multisectorale mogelijkheden verder verbeterd. Paradigm Therapeutics Ltd. was een bio-onderneming die in 1999 werd opgericht door onderzoekers van de Universiteit van Cambridge. Paradigm heeft al een veelbelovende visie ontwikkeld van nieuwe doelen voor het ontdekken van geneesmiddelen en verbindingen die overlappen met de belangrijkste therapeutische gebieden van Takeda. Paradigm Therapeutics Ltd. functioneert momenteel onder de namen Takeda Cambridge Limited (TCB) en Takeda Singapore Pte. Limited (TSP).
Door deze integratie heeft Takeda zijn marketing- en ontwikkelingsactiviteiten in de VS versterkt en de efficiëntie in al zijn bedrijfsactiviteiten verder verbeterd. In een akkoord met Abbott Laboratories werd TAP een volledige dochteronderneming van Takeda en werd het gefuseerd in Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. (TPNA). Vervolgens werd de ontwikkelingsfunctie van TAP geïntegreerd in Takeda Global Research & Development Center Inc. (TGRD).
Millennium is een van de toonaangevende biofarmaceutische bedrijven ter wereld, met een sterke R&D pijplijn op het gebied van de oncologie. Het bedrijf is een pionier op het gebied van onderzoek naar eiwithomeostase. Door de complementaire sterke punten van Millennium en Takeda te benutten zullen we ook profiteren van aanzienlijke synergieën door de uitmuntende kennis, technologie en ervaring op het gebied van oncologie van Millennium.
Takeda Pharmaceuticals (Asia Pacific) Pte. Limited (TPAP), gevestigd in Singapore, is verantwoordelijk voor de strategische en commerciële activiteiten in Australië, Thailand, Filippijnen, Indonesië, India, Maleisië en Singapore. Takeda Clinical Research Singapore (momenteel werkzaam onder de naam TDC Asia) is volledig geïntegreerd in de wereldwijde ontwikkelingsorganisatie en dient als een regionaal centrum voor niet-oncologische klinische ontwikkeling. TDC Asia streeft ernaar om innovatieve producten naar mensen te brengen via een pijplijn die verbindingen in verschillende therapeutische gebieden omvat.
Dexilant (generieke naam: dexlansoprazool) is de eerste protonpompremmer die specifiek is ontwikkeld voor de afgifte van geneesmiddelen in twee fasen in een bepaalde periode. Het heeft een krachtig en aanhoudend onderdrukkend effect op de afscheiding van maagzuur.
Uloric (generieke naam: febuxostat) werd ontdekt door Teijin Pharma Limited en is een behandeling voor hyperurikemie bij patiënten met jicht. Het verlaagt het niveau van urinezuur in het bloed van patiënten met hyperurikemie en jicht door het enzym te blokkeren dat verantwoordelijk is voor de synthese van urinezuur.
Takeda ondersteunt de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties met betrekking tot "Mensenrechten", "Arbeid", "Milieu" en "Bestrijding van corruptie" en heeft deze opgenomen in elk aspect van zijn bedrijfsactiviteiten. Bovendien heeft Takeda zijn MVO-activiteiten uitgebreid door in 2009 een speciale MVO-organisatie op te richten.
Takeda is langdurige, permanente partnerschappen aangegaan met internationale ngo's en andere groepen ter ondersteuning van hun inspanningen om de toegang tot gezondheidszorg voor mensen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Het "Takeda-initiatief" is een 10-jarig subsidieprogramma dat loopt van 2010 tot 2019 om het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria (het Wereldfonds) te ondersteunen bij het ontwikkelen van de capaciteit van zorgaanbieders in drie Afrikaanse landen. In Nigeria ontvingen bijvoorbeeld meer dan 11.000 leraren in 2012 training in aidsvoorlichting via programma's die gedeeltelijk werden ondersteund door het Takeda-initiatief. Deze leraren gaven vervolgens les over aids aan meer dan 1,2 miljoen studenten. Als gevolg van dit soort activiteiten daalt het aantal hiv-infecties onder jongeren in Nigeria.
Takeda heeft de wereldwijde gedragscode van Takeda opgesteld als een basisnorm voor naleving die geldt voor alle bedrijven van de Takeda Group. Deze code bevordert een geïntegreerde aanpak van nalevingskwesties bij de wereldwijde vestigingen van Takeda.
Azilva (generieke naam: azilsartan) is een nieuwe angiotensine-II-receptorblokker (ARB). In klinische onderzoeken heeft het een superieure werkzaamheid aangetoond bij het verlagen van de bloeddruk ten opzichte van eerdere ARB's.
Het Shonan onderzoekscentrum bevindt zich in de steden Fujisawa en Kamakura in de prefectuur Kanagawa. De nieuwe faciliteit integreert de onderzoekscentra van Osaka en Tsukuba als de kern van het wereldwijde onderzoeksnetwerk van Takeda om onze innovatie bij het ontdekken van geneesmiddelen te versnellen. Ongeveer 1200 onderzoekers in het centrum werken aan de verschillende stadia van het R&D-proces, van de initiële zoektocht naar doelen voor het ontdekken van geneesmiddelen, de selectie van kandidaatverbindingen tot het niet-klinische onderzoek tot aan de lancering.
De integratie van het Zwitserse farmaceutische bedrijf Nycomed werd voltooid in september 2011. Nycomed is een bedrijf met een sterke aanwezigheid in Europa en ontwikkelingslanden. Door deze integratie heeft Takeda zijn markt uitgebreid naar meer dan 70 landen en heeft het zijn verkoopstructuur en expertise kunnen verbeteren waardoor het bedrijf farmaceutische producten kan leveren aan meer patiënten en medisch personeel over de hele wereld.
Takeda heeft sinds januari 2011 als lid van het Global Compact LEAD-programma van de Verenigde Naties bijgedragen aan het leiden van wereldwijde inspanningen van bedrijven om de 10 principes van het Compact te implementeren en te verspreiden op gebieden zoals mensenrechten, arbeidsnormen, het milieu en de bestrijding van corruptie.
Takeda ondersteunt het herstel van gebieden die getroffen zijn door de grote aardbeving in Oost-Japan door een deel van de winst van Alinamin te doneren. De Groep promoot ook een aantal andere doorlopende ondersteuningsprogramma's voor de lange termijn.
Vaccins hebben de afgelopen jaren een grote impact gehad op de wereldwijde volksgezondheid. Takeda heeft besloten om zijn vaccinbedrijf, dat al meer dan 60 jaar actief is in Japan, te globaliseren. 
De afdeling van het vaccinbedrijf neemt een aantal stappen om Takeda's bestaande vaccinbedrijf in Japan te versterken en om zelf kindervaccinaties te ontwikkelen. Daarnaast wordt ook de R&D-pijplijn verbeterd door nieuwe vaccinkandidaten en nieuwe vaccinontwikkelingsplatforms in licentie te geven.
・URL Pharma, Inc: Het toonaangevende product Colcrys (colchicine) werd toegevoegd aan onze portfolio voor de behandeling van jichtaanvallen. 
・Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda: Onze aanwezigheid en productportfolio in Brazilië sterk uitgebreid. 
・LigoCyte Pharmaceuticals, Inc: Ons vaccinbedrijf versterkt. (Momenteel Takeda Vaccines (Montana), Inc.) 
· Envoy Therapeutics, Inc: Ons platform voor het ontdekken van geneesmiddelen versterkt om nieuwe doelen te kunnen identificeren.
Takeda heeft een wereldwijd beleid voor milieu, gezondheid en veiligheid opgesteld en uitgebreide initiatieven op dit gebied bevorderd. 
Dergelijke activiteiten omvatten verschillende kwesties die van belang zijn voor de internationale gemeenschap, zoals het gebruik van waterbronnen en het behoud van de biodiversiteit. Specifieke toekomstplannen omvatten de beoordeling en analyse van de milieueffecten van de producten van de Groep gedurende hun levenscyclus en een gedetailleerde aanpak van milieuboekhouding via het gebruik van LIME en andere middelen.
Deze behandeling voor recidiverende of moeilijk behandelbare ziekte van Hodgkin en systemisch anaplastisch grootcellig lymfoom werd in licentie gegeven door Seattle Genetics, Inc en werd in 2012 door Takeda in de EU gelanceerd en in 2014 in Japan. Voor patiënten met deze zeldzame aandoeningen zal dit receptgeneesmiddel een nieuwe behandelingsoptie bieden.
Lotriga (generieke naam: omega-3-zuurethylesters 90) is een sterk geconcentreerd omega-3-afgeleid receptgeneesmiddel dat in licentie werd gegeven door Pronova BioPharma ASA. Het is het eerste receptgeneesmiddel in Japan dat zowel EPA als DHA bevat.
Nesina (generieke naam: alogliptine benzoaat) werd oorspronkelijk ontdekt door Takeda California, Inc. Het is een behandeling voor type 2 diabetes die de bloedsuikerspiegel verlaagt door een enzym (DPP-4) te remmen dat glucagonachtige peptide-1 afbreekt (GLP-1), een hormoon dat de afscheiding van insuline stimuleert.
De Women's Empowerment Principles (WEP's) zijn zeven principes voor bedrijven die richtlijnen bieden voor het versterken van de positie van vrouwen in de werkplek. Deze principes zijn het resultaat van een samenwerking tussen de instantie van de Verenigde Naties voor vrouwenrechten en gendergelijkheid (UN Women) en het Global Compact van de Verenigde Naties. Takeda heeft in december 2013 de CEO Verklaring van ondersteuning voor de WEP's ondertekend en zal de zeven principes volgen om zijn initiatieven ter bevordering van de actieve deelname van vrouwen aan bedrijfsactiviteiten te versterken.
Via de integratie van Inviragen, Inc. (gevestigd in Colorado, VS), verwierven we innovatieve pijplijnkandidaten en geavanceerde vaccintechnologieën voor zowel levendvirus- als geïnactiveerde virusvaccins. Hierdoor werd onze aanwezigheid op de wereldwijde vaccinmarkt aanzienlijk versterkt.
Deze behandeling voor depressieve stoornis werd in licentie gegeven door Lundbeck uit Denemarken. Trintellix gebruikt een ander mechanisme dan bestaande behandelingen en zal daarom naar verwachting bijdragen aan de behandeling van depressie van veel patiënten. 
* De productnaam werd gewijzigd van Brintellix naar Trintellix (2016)
Entyvio is een product dat een nieuwe behandeloptie biedt voor patiënten met ontstekingsziekte van de darmen die onvoldoende reageren op behandeling met bestaande producten. Entyvio werd in juni 2014 gelanceerd door Takeda in zowel de EU als de VS.
NINLARO werd in 2015 goedgekeurd in de VS als de eerste orale proteasoomremmer en is het resultaat van decennia van Nobelprijswinnende wetenschap en onderzoek op het gebied van multipel myeloom.