Toegankelijkheid inschakelen Toegankelijkheid inschakelen

Therapeutische gebieden

Hier vind u een overzicht van Takeda's therapeutische gebieden.

ADHD
ADHD is een Engelse afkorting voor “Attention Deficit Hyperactivity Disorder”. De vertaling in het Nederlands is “aandachtstekort en/of hyperactiviteit stoornis”.

Iemand met ADHD is sneller afgeleid, is drukker en/of doet vaker dingen zonder na te denken. Dit gedrag geeft problemen; thuis, op school of werk en in het omgaan met anderen.

Er zijn 3 verschillende typen van ADHD:

  • Alleen aandachtsproblemen (onoplettend).
  • Alleen impulsiviteit en hyperactiviteit zonder aandachtsproblemen.
  • De combinatie van aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit.

ADHD is een aandoening waarvoor tussen arts en patiënt een behandeling kan worden gekozen. De behandelaar bepaalt samen met de patiënt welke vormen van behandeling passen bij de doelstellingen van de patiënt; dat is veelal een combinatie tussen psychotherapie en medicatie.

Takeda brengt in Nederland verschillende medicijnen op de markt voor kinderen en adolescenten met ADHD tot 18 jaar. Deze medicijnen zijn opgenomen in nationale behandelprotocollen die gevolgd kunnen worden door voorschrijvers. Takeda stelt de patiënt centraal door ook de zorg rondom ADHD te verbeteren in samenwerking met het werkveld.

IBD
De afkorting IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease (inflammatoire darmziekten). Het gaat daarbij om chronische ontstekingen in de darmen. De ziekte van Crohn bijvoorbeeld is een ontsteking van de darmwand die voorkomt in de gehele darm. Patiënten met colitis ulcerosa hebben te maken ontsteking van de dikke darm.
Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn chronische ziekten die helaas niet over gaan. Wat precies de impact is op het dagelijks leven, verschilt per persoon. Voor de één neemt het een groot deel van het dagelijks leven in beslag, de ander merkt er maar af en toe iets van. De missie van Takeda is dat patiënten zoveel mogelijk hun leven van vóór de IBD terugkrijgen. In Nederland zijn ongeveer 90.000 mensen met IBD. En elk geval staat op zichzelf. Onze insteek is zoveel mogelijk te kijken naar de individuele omstandigheden, zorgen, worstelingen en successen van de patiënt.

Animatie IBD
In 2015 werd vanuit het UMCG (professor G. Dijkstra) aangegeven dat een heldere uitleg over wat er precies mis is bij IBD niet altijd eenvoudig is. Een visuele animatie van IBD en een overzicht van de verschillende behandelingen met hun voor- en nadelen zou een verrijking van de website van het IBD-centrum betekenen. Takeda en het UMCG sloegen de handen ineen en startten een traject om dat te realiseren. Inmiddels is de animatie  ontwikkeld en online gezet. Zowel patiënten als zorgverleners maken er gebruik van.

Immuundeficiënties
Bij een immuundeficiëntie werkt één of meer van de essentiële onderdelen van het afweersysteem niet goed of is zelfs helemaal afwezig. Hierdoor zijn mensen met een immuundeficiëntie meer vatbaar voor infecties. Een primaire immuundeficiëntie (PID) is al vanaf de geboorte aanwezig (maar wordt vaak pas op latere leeftijd vastgesteld) en kan helaas niet over gaan. Een secundaire immuundeficiëntie (SID) wordt veroorzaakt door een invloed van buitenaf (bijvoorbeeld na gebruik van bepaalde geneesmiddelen) en kan tijdelijk zijn.

Hereditair angio-oedeem
Hereditair angio-oedeem (HAE) is een zeldzame, aangeboren aandoening die zorgt voor terugkerende aanvallen van zwellingen in het lichaam. Deze zwellingen kunnen op allerlei plekken in het lichaam voorkomen. Soms kunnen zwellingen zelfs levensbedreigend zijn, als bijvoorbeeld het hals/keelgebied opzwelt en je moeite krijgt met ademhalen. Mensen met HAE missen een bepaalde stofje in het bloed, waardoor aanmaak van bradykinine niet (goed) geremd kan worden. Door het teveel aan bradykinine kunnen de bloedvaten vocht gaan lekken, waardoor er een zwelling ontstaat. Er zijn verschillende medicijnen beschikbaar die helpen om een zwellingsaanval te voorkomen en/of die een acute zwelling helpen behandelen.

HAE komt bij ongeveer 1 op de 10.000-50.000 mensen voor. Omdat de aandoening zo zeldzaam is, kan het soms lang duren voordat een HAE patiënt de juiste diagnose krijgt.

 

Neuromusculaire aandoeningen
Bij neuromusculaire aandoeningen (zoals het Guillain-Barré syndroom, multifocale motorische neuropathie (MMN) en chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP)) is een bepaald onderdeel van de zenuwen beschadigd als gevolg van een reactie van het eigen immuunsysteem. Door die beschadiging is de zenuw niet meer (goed) in staat om signalen door te geven aan de spieren of de hersenen. Hierdoor hebben bepaalde spieren minder kracht. Soms is het ook niet of minder goed mogelijk om bepaalde prikkels van buitenaf te voelen. Sommige neuromusculaire aandoeningen kunnen na behandeling overgaan, maar andere zijn helaas niet te genezen. Wel kan er met de juiste behandeling voorkomen worden dat er verdere schade optreedt, of dat dit proces langzamer verloopt.

Oncologie
Kanker is een veel voorkomende ziekte die steeds beter te behandelen is. Kanker ontstaat door een defect in de, normale, celdeling in het lichaam. Er ontstaan tumoren. Kanker kan zich door het lichaam verspreiden via de bloedstroom en de lymfeklieren.
Geen twee mensen met kanker zijn gelijk. De individuele omstandigheden, zorgen, worstelingen en successen van patiënten zijn even uniek als de behoeften. De kracht en de moed van deze mensen inspireren en motiveren ons elke dag. Hieraan een belangrijke bijdrage leveren is de kern van alles wat we doen. Deze missie is niet eenvoudig, maar we zijn vastberaden: wij willen een bijdrage leveren aan het genezen van kanker. Bij Takeda Oncologie streven we ernaar om wereldwijd nieuwe medicijnen beschikbaar te stellen aan patiënten met kanker gericht op genezing en verbetering van de kwaliteit van leven.

 

Pijn
Een derde van de patiënten die gediagnosticeerd worden met kanker heeft pijnklachten. Tijdens de behandeling is dat 40-70%. Bijna alle patiënten met kanker in een vergevorderd stadium hebben pijn. Vaak is het doorgroeien van een tumor of de uitzaaiingen daar de oorzaak van.