Toegankelijkheid inschakelen Toegankelijkheid inschakelen

Winnaars Patient Centricity Award 2017

RONN, DESKUNDIGE EN INDIVIDUELE ONDERSTEUNENDE (NA)ZORG GEBODEN AAN MENSEN GECONFRONTEERD MET KANKER IN DE REGIO NIJKERK.

Het regionaal oncologienetwerk Nijkerk (RONN) is een eerstelijns multidisciplinair oncologisch netwerk dat bestaat uit een oncologieverpleegkundige, oncologiefysiotherapeut, diëtiste, ergotherapeut en GZ psycholoog oncologie. Middels het RONN wordt deskundige en individuele ondersteunende (na)zorg geboden aan mensen geconfronteerd met kanker in de regio Nijkerk. Alle oncologische patiënten die verbonden zijn aan één van de betrokken partijen worden 1x per 6 weken in een gezamenlijk overleg besproken. Dit overleg is gericht op het detecteren van klachten en passende interventies hierbij, evalueren van de geboden zorg en borging in het gezinssysteem. Aanmeldingen worden door de oncologieverpleegkundige verwerkt en zij brengt vervolgens aan de hand van een intakegesprek de hulpvragen in kaart en zet in overleg met de patiënt en diens naasten vervolgstappen uit. Het RONN is hierbij ondersteunend aan ketenpartners zoals de huisartsen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals in zowel 1e als 2e lijn.

Het RONN is niet alleen beschikbaar voor de patiënt maar ook voor zijn/haar omgeving. Naast individuele ondersteuning door de betreffende disciplines voorziet het RONN ook in een informatiebehoefte over algemene ontwikkelingen bij kanker(behandeling) middels themabijeenkomsten over bijvoorbeeld voeding, bewegen, vermoeidheid en emotionele problematiek. Patiënten melden zich op eigen initiatief aan via de website of worden door de huisarts verwezen.

Winnaars2017_Patient Centricity Award.jpg

 

C-APROM/NL/GEN/0017 October 2021