Toegankelijkheid inschakelen Toegankelijkheid inschakelen

Lung Cancer Awareness – nog steeds veel onwetendheid over longkanker

11 december 2019

Het blijven toch schrikbarende cijfers: in Nederland krijgen jaarlijks ruim 13.000 mensen de diagnose longkanker.1 Het is hiermee een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Zowel bij mannen als bij vrouwen staat longkanker op de vierde plek van meest voorkomende tumoren.1 In 2018 zijn meer dan 10.000 mensen aan de gevolgen ervan overleden en ondanks alle ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek en behandeling is longkanker hiermee in Nederland de kankersoort met het hoogste sterftecijfer.2

Toch blijkt er nog veel onwetendheid te bestaan over de symptomen in de vroege fase van de ziekte en de risicofactoren voor het ontstaan van longkanker.3 Wat bijvoorbeeld nog steeds veel gedacht wordt, is dat longkanker vooral voorkomt bij mensen die roken. Maar ook niet-rokers kunnen getroffen worden door de ziekte. Ongeveer 15% van de patiënten met longkanker heeft zelfs nog nooit gerookt.4 Om de bewustwording rondom longkanker te verhogen is november uitgeroepen tot longkankermaand. Wereldwijd wordt er tijdens deze Lung Cancer Awareness Month door onder andere patiëntenorganisaties extra aandacht besteed aan longkanker.

Belangrijk thema van Lung Cancer Awareness Month is: meer onderzoek, meer overlevers. En dat betekent volgens Takeda ook aandacht besteden aan de relatief kleine groepen patiënten met zeldzame vormen van longkanker. Op 13 november is het bijvoorbeeld ALK+-dag. Deze vorm van niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) komt bij 3-5% van de NSCLC-patiënten voor.5-7 Nader onderzoek naar het identificeren van de onderliggende genetische verschillen bij patiënten en mogelijke invloeden van bijvoorbeeld omgevingsfactoren en een familiegeschiedenis van longkanker, geeft hopelijk nieuwe mogelijkheden om ALK+-NSCLC eerder te behandelen. Takeda heeft als doel om nieuwe behandelingen te ontwikkelen gericht tegen zeldzame mutaties bij NSCLC. Hiervoor werkt Takeda wereldwijd samen met onderzoekers en artsen om deze innovaties voor de patiënt beschikbaar te maken.

Centraal thema van deze Lung Cancer Awareness Month is voor Takeda ‘Treating people, not patients’. Het ultieme doel is uiteindelijk kanker te kunnen genezen zodat patiënten uiteindelijk weer echt mensen kunnen zijn, in plaats van patiënten. Vanaf de maand november zijn er diverse acties op onder andere social media waarmee Takeda hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van de onwetendheid rondom longkanker. Hopelijk leidt dit ertoe dat mensen eerder medisch advies inwinnen, waardoor de diagnose in een vroeger stadium gesteld kan worden en de kans op een effectieve behandeling toeneemt. Houd vooral ook @TakedaOncology in de gaten voor de activiteiten rondom Lung Cancer Awareness Month en lees meer over niet-kleincellig longcarcinoom op de website www.ikbenalkpositief.nl!

Referenties

  1. https://www.iknl.nl/kankersoorten/longkanker/registratie/incidentie
  2. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/longkanker/cijfers-context/sterfte-en-overleving#node-sterfte-longkanker-naar-leeftijd-en-geslacht. Geraadpleegd oktober 2019.
  3. Henningfield MF, Adjei AA. Lung Cancer Awareness Month—A lot of progress, but more work needs to be done. J Thorac Oncol 2017;12(11):1603-1605.
  4. Thun MJ, Hannan LM, Adams-Campbell LL, et al. Lung cancer occurrence in never-smokers: an analysis of 13 cohorts and 22 cancer registry studies. PLoS Med 2008;5:e185.
  5. Gainor JF, Varghese AM, Ou SH, et al. ALK rearrangements are mutually exclusive with mutations in EGFR or KRAS: an analysis of 1,683 patients with non-small cell lung cancer. Clin Cancer Res 2013;19(15):4273-81.
  6. Koivunen JP, Mermel C, Zejnullahu K, et al. EML4-ALK fusion gene and efficacy of an ALK kinase inhibitor in lung cancer. Clin Cancer Res 2008; 14(13):4275-83.
  7. Wong DW, Leung EL, So KK, et al. The EML4-ALK fusion gene is involved in various histologic types of lung cancers from nonsmokers with wild-type EGFR and KRAS. Cancer 2009; 115(8):1723-33.

C-ANPROM/NL//0497