Toegankelijkheid inschakelen Toegankelijkheid inschakelen

Blood Cancer Awareness – bewustwording bloedkanker blijft van belang

Het afgelopen jaar werden wereldwijd meer dan 1.000.000 mensen gediagnosticeerd met een vorm van bloedkanker.1 Hieronder vallen bijvoorbeeld de verschillende vormen van leukemie, lymfomen, multipel myeloom en myelodysplastische syndromen. In 2010 werd september uitgeroepen tot Blood Cancer Awareness Month, mede door belangenorganisaties als de Leukemia and Lymphoma Society (LLS) en de Lymphoma Research Foundation (LRF). Het idee hierachter is mensen bewust te maken van de verschillende vormen van bloedkanker en de impact die deze aandoeningen hebben op patiënten, zorgprofessionals, mantelzorgers en belangenbehartigers.

De meest voorkomende vorm van bloedkanker in Europa is het non-hodgkinlymfoom. Het gaat om bijna 3% van alle patiënten bij wie een vorm van kanker gediagnosticeerd wordt. Het multipel myeloom staat in deze ranglijst na leukemie (2,4%) op de derde plek (1,2%) van meest voorkomende vormen van bloedkanker.2 Dat het vergroten van de kennis en aandacht voor deze aandoeningen nodig is, toont een recent onderzoek dat in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd werd onder patiënten met kanker. Hieruit bleek dat tot wel 28% van de patiënten met bloedkanker drie of meer keer met hun klachten een huisarts bezochten voor ze naar een specialist werden doorverwezen.3,4 Maar niet alleen bij huisartsen is er ruimte voor verbetering, ook bij het publiek is er nog te weinig bekend over de klachten en symptomen die kunnen optreden bij bloedkanker. Meer dan een derde van de patiënten met bloedkanker had minstens één symptoom dat kon wijzen op bloedkanker, maar ging daarmee niet naar de huisarts.5 Van de mensen die wel met symptomen naar de huisarts gingen, deed slechts ongeveer een kwart dat binnen een maand; tien procent wachtte meer dan zes maanden voor zij de huisarts bezochten!

Ook Takeda zet zich in voor patiënten met bloedkanker en zoekt naar behandelmogelijkheden die inspringen op hun behoeftes. Het thema voor de onlangs afgesloten Blood Cancer Awareness Month was “Treating people, not patients”, waarmee de focus op de patiënt en de aspecten van hun leven gelegd werd, in plaats van alleen op hun ziekte. Maar het vergroten van het bewustzijn voor bloedkanker stopt niet nu september voorbij is. Takeda Oncology heeft bijvoorbeeld een al langer lopend initiatief, Music 2 Fight Myeloma, waarbij muziek, digitale en sociale media ingezet worden om meer bewustwording te creëren rond multipel myeloom. Via Spotify kunnen playlists worden geluisterd die opgesteld zijn door leden van de myeloom-community. Zo gaat het creëren van awareness ook na september door!

Referenties

  1. Worldwide cancer data. World Cancer Research Fund. https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/worldwide-cancer-data. Published August 6, 2018. Accessed September 19, 2019.
  2. Ferlay J, Colombet M, Soerjomataram I, et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries and 25 major cancers in 2018. Eur J Cancer 2018;103:356-387.
  3. Blood cancer diagnoses continue to lag behind other cancers. Bloodwise. https://bloodwise.org.uk/blog/blood-cancer-diagnoses-continue-lag-behind-other-cancers. Published September 6, 2019. Accessed September 19, 2019.
  4. National reports. https://www.ncpes.co.uk/reports/2018-reports/national-reports-2018. Accessed September 19, 2019.
  5. Over a third of people dismiss possible signs of blood cancer. Bloodwise. https://bloodwise.org.uk/blog/over-third-people-dismiss-possible-signs-blood-cancer. Published August 27, 2019. Accessed September 19, 2019.