Toegankelijkheid inschakelen Toegankelijkheid inschakelen

Het verloop van onderzoek

De ontwikkeling van geneesmiddelen vraagt veel tijd en is kostbaar. Bij klinisch onderzoek krijgt een deel van de patiënten het nieuwe medicijn en een ander deel een placebo of een ander medicijn. De patiënten, maar ook de artsen, weten niet wie wat krijgt toegediend. In fase I van zo’n onderzoek krijgt een kleine groep mensen (maximaal 100) het middel en wordt vooral gekeken naar de veiligheid. Bij de volgende fase draait het om de werkzaamheid en in fase III is de vraag of de werking voldoende onderscheidend is. Daarom is dan een grote groep mensen in beeld. De omvang van de onderzoeksgroepen wordt mede bepaald door de indicatie waarvoor het medicijn wordt onderzocht.