Toegankelijkheid inschakelen Toegankelijkheid inschakelen

Takeda Nederland neemt stappen in duurzaamheid

30 juni 2022
Hoofddorp 1 juli 2022 - In het kader van de Dag van de Code op 7 juli a.s., maakt Takeda Nederland bekend welke stappen zij zet in verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiermee sluit Takeda aan bij de duurzame ambities van de innovatieve geneesmiddelensector, die verankerd zijn in de maatschappelijke Code van de sector.

Takeda Nederland wil een koploper zijn op het gebied van duurzaamheid en heeft daarom de Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst getekend in oktober 2019. Hiermee heeft Takeda zich gecommitteerd aan doelstellingen op het gebied van het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen en een gezonde leefomgeving. Takeda Nederland meet haar CO2-voetafdruk en heeft doelen gesteld om de CO2-uitstoot te verminderen, om verder te bouwen op de wereldwijde bedrijfsdoelen van Takeda.

Sinds oktober 2019 zijn er grote stappen gezet richting het verminderen van de CO2-voetafdruk:

  • De verhuizing naar een duurzaam kantoorgebouw met duurzame aankleding, groene stroom, een volledig vegetarische/ veganistische kantine is een belangrijke stap voorwaarts gebleken: hiermee is een reductie in de energie gerelateerde CO2 uitstoot gerealiseerd van 80%
  • Takeda Nederland heeft haar magazijn naar een centrale locatie in Nederland verplaatst, hiermee daalt de gemiddelde afstand van magazijn naar klant met 175 km
  • Takeda Nederland heeft sinds 2021 een nieuw en uitgebreid mobiliteitsplan uitgerold onder de noemer #whatsyourimpact. Dit stimuleert medewerkers duurzame keuzes te maken in reizen d.m.v. het aanbieden van elektrische auto’s, e-bikes en een OV business kaart
  • De steun en enthousiasme van de werknemers voor onze inspanningen dragen bij tot ons succes. Takeda moedigt medewerkers aan om creatief mee te denken, hun beste ideeën naar voren te brengen en bij te dragen in acties. We zijn met elkaar gefocust op het bepalen van onze volgende stappen in het verminderen van onze voetafdruk en het meten van onze vooruitgang

Dag van de code

Tijdens de Dag van de Code bespreken diverse leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)  een actueel thema in de zorg. Dit jaar wordt er ingezoomd op duurzame farmacie en maatschappelijk verantwoord ondernemen, belangrijke waardes binnen de Code van de geneesmiddelensector. Deze Code kent een groeimodel en wordt ieder jaar verder aangescherpt. Zo worden dit jaar de doelstellingen op het vlak van duurzaamheid concreter geformuleerd. Ook Takeda is op deze dag aanwezig om haar initiatieven toe te lichten.

Takeda faciliteerde als lidbedrijf van de VIG de locatie deze dag, namelijk het duurzame Pharos gebouw. Dit gebouw staat symbool voor een gezonde werkomgeving; zero waste, circulariteit en duurzaam energieverbruik, maar ook gezondheid en vitaliteit. Een bewuste gekozen locatie waar ook het kantoor van Takeda Nederland B.V. zich in bevindt.

Meer informatie over de Code en de Dag van de Code kunt u vinden op: https://ledennet.innovatievegeneesmiddelen.nl/bijeenkomsten/website/v2/dag-van-de-code


Over Takeda Nederland B.V

Takeda is een wereldwijd, op waarden gebaseerd, R&D-gedreven biofarmaceutisch bedrijf. Ons hoofdkantoor staat in Japan. Wij zetten ons sinds 1781 in voor het ontdekken en leveren van levensveranderende behandelingen om patiënten te genezen of hun kwaliteit van leven te verbeteren. Daarbij laten we ons leiden door onze toewijding aan patiënten, onze mensen en de planeet. In Nederland zijn we actief sinds de jaren ‘50. Takeda richt zijn R&D-inspanningen op vier therapeutische gebieden: oncologie-hematologie, zeldzame genetische ziekten, neurowetenschappen en gastro-enterologie (GI). We doen ook gerichte R&D-investeringen in van plasma afgeleide therapieën en vaccins (www.takeda.nl)

 

C-APROM/NL/GEN/0019 – June 2022