Toegankelijkheid inschakelen Toegankelijkheid inschakelen

Takeda neemt deel aan Consortium Antibiotica- en Medicijnresten uit Water

4 juli 2021
Takeda Nederland is per 1 juli 2021 lid geworden van het Nederlandse Consortium Antibiotica- en Medicijnresten uit Water, een publiek-private samenwerking die is opgericht om de verspreiding van antimicrobiële resistentie (AMR) via oppervlaktewater tegen te gaan. Aarnoud Overkamp, algemeen directeur Takeda Nederland: “Takeda neemt het belang van duurzaamheid serieus. Door het toenemende aantal bacteriën dat resistent is geworden tegen antibiotica, kan antimicrobiële resistentie veel medische vooruitgang teniet gaan doen. Takeda wordt lid van het Consortium vanwege onze duurzaamheidsambities.” Maarten van Dongen, directeur AMR Insights: “AMR is een groeiend wereldwijd probleem. De sleutel tot een succesvolle bestrijding van AMR is dat partijen in de keten samenwerken en elkaar waar mogelijk aanvullen. Laten we deze samenwerking zoveel mogelijk versterken en versnellen.”

Over Takeda Nederland

Takeda is een internationaal farmaceutisch bedrijf van Japanse origine dat zich al 240 jaar inzet voor een beter perspectief voor mensen met ernstige gezondheidsproblemen. We worden constant geleid door onze waarden - het centraal stellen van de patiënt is onze topprioriteit, gevolgd door het opbouwen van vertrouwen van de samenleving, het versterken van onze reputatie en het ontwikkelen van het bedrijf. Takeda zorgt samen met zorginstellingen en andere partijen voor innovatieve geneesmiddelen, therapieën en toepassingen die patiënten duurzaam vooruit helpen. Takeda speelt een actieve rol binnen de Coalitie Duurzame Farmacie (VIG, Bogin, Neprofarm en KNMP) met de ambitie de medicatieketen te verduurzamen.1

Over duurzaamheid bij Takeda

In 2019 tekende Takeda Nederland als een van de eerste biofarmaceutische bedrijven in Nederland de Green Deal Duurzame Zorg (Green Deal). Takeda Nederland heeft zich gecommitteerd aan het verminderen van haar milieu-impact, onder meer door de CO2-uitstoot, het water- en elektriciteitsverbruik te verlagen en door voor 2050 haar voetafdruk circulair te maken in lijn met het rijksoverheidsbeleid. Daarnaast heeft Takeda Nederland in de Green Deal toegezegd om gezamenlijk te helpen de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater te verminderen en te helpen bij het creëren van een gezonde leefomgeving binnen en buiten zorginstellingen. De duurzaamheidsinspanningen van Takeda worden erkend in de belangrijkste indexen die rapporteren over de prestaties van bedrijven op het gebied van toegang tot medicijnen en duurzaamheid.2 Binnenkort publiceert Takeda haar CO2-voetafdruk in Nederland, als onderdeel van haar Green Deal toezeggingen. Per 2020 opereerde Takeda wereldwijd al klimaatneutraal in haar gehele waardeketen. Takeda heeft zich ertoe verbonden om tegen 2040 geen CO2 meer uit te stoten.3

Over het AMR Action Fund

Op 9 juni 2020 werd een nieuw actiefonds voor AMR gelanceerd, waarbij 23 toonaangevende biofarmaceutische bedrijven toezegden bijna een miljard dollar te investeren om het instortende onderzoek en ontwikkeling van antibiotica te redden. Het partnerschap heeft tot doel om tegen 2030 tussen de twee en vier nieuwe antibiotica bij de patiënten te brengen en de broodnodige langetermijnbeleids- en stimuleringsoplossingen te faciliteren. Wereldwijd is Takeda een van de oprichters van het AMR-actiefonds, onder meer opgericht om voor 2030 minstens 4 nieuwe antibiotica op de markt te brengen.4 In de Tweede Kamer werd recentelijk door diverse politieke partijen ook al gepleit voor het ontwikkelen van nieuwe antibiotica in de strijd tegen resistente bacteriën.5

Over het Consortium

Het Consortium Antibiotica- en Medicijnresten uit Water richt zich specifiek op het terugdringen van de verspreiding van AMR via afval- en oppervlaktewater binnen en buiten Nederland, in lijn met de ambities van het overheidsprogramma ‘Ketenaanpak medicijnresten uit water’.6 Het Consortium bestaat momenteel uit 18 publieke en private organisaties uit de watersector, de gezondheidszorg en de geneesmiddelensector. Het Consortium bundelt kennis van, en ervaring met technologische oplossingen voor AMR. Daarnaast onderzoekt het Consortium nieuwe oplossingen voor uiteenlopende lokale en centrale toepassingen.

Over AMR Insights

AMR Insights richt zich op het informeren, opleiden en verbinden van professionals, publieke & private organisaties, overheden en NGO's binnen en buiten Nederland die, bewust of onbewust, te maken hebben met AMR, met als doel om bij te dragen aan de bestrijding van dit snelgroeiende, wereldwijde probleem. AMR Insights werd in 2017 opgezet naar aanleiding van een diepgaande haalbaarheidsstudie naar een nieuw informatieplatform over AMR, uitgevoerd door 12 Nederlandse publieke en private organisaties waaronder TNO, Deltares, STOWA, DSM Sinochem en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). AMR Insights verstuurt een wereldwijde nieuwsbrief, biedt een informatieplatform, organiseert scholing, seminars, internationale symposia en innovatiemissies. Daarnaast ontwikkelt AMR Insights een wereldwijde database met (technologische) oplossingen voor het resistentieprobleem. AMR Insights heeft inmiddels een groeiend wereldwijd netwerk van aan AMR Insights verbonden Ambassadeurs van ruim 300 professionals in 55 landen.

C-ANPROM/NL/GEN/0040 July 2021