Toegankelijkheid inschakelen Toegankelijkheid inschakelen

Project ‘Praatkaarten voor mensen met afweerstoornis’ winnaar van Patient Ambassador Award 2021

20 september 2021

Bij Takeda staat de patiënt centraal. Er worden binnen de organisatie veel initiatieven opgezet die bijdragen aan het welzijn van patiënten in Nederland.

Tijdens de jaarlijkse editie van de Patiënt Ambassador Award worden deze projecten beoordeeld door een onafhankelijke patiëntjury. Het project ‘Praatkaarten voor mensen met een afweerstoornis’ kwam als winnaar uit de bus.

Nominatie 2 - Praatkaarten - project.jpg


Productmanager Sarah de Jong, die samen met een multidisciplinair team de praatkaarten ontwikkelde, licht toe wat het project inhoudt: “Het is voor patiënten noodzakelijk om relevante informatie te krijgen en die te kunnen begrijpen, maar helaas lukt dat niet altijd. Bijvoorbeeld door beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat je moeite hebt met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over je gezondheid. Bovendien is het belangrijk om te weten wat je hebt, om een goed gesprek te kunnen voeren met je arts. Daarmee kun je als patiënt beter worden betrokken bij keuzes rondom de behandeling – Samen Beslissen dus.’

De kaarten, die samen met expertisecentrum Pharos zijn gemaakt, zijn in eerste instantie ontwikkeld voor mensen met een afweerstoornis, waar na een diagnose in korte tijd veel informatie wordt gedeeld door de zorgverlener.  Sarah: “Per gesprekskaart – voorzien van tekst en afbeelding – staat één onderwerp, voor elk moment in de patient journey. De zorgverlener bepaalt hoeveel kaarten hij of zij inzet.”

De jury is vooral te spreken over de toegevoegde waarde van de praatkaarten. Zij geven aan dat dit van echte toegevoegde waarde is bij de zorg voor patiënten en hun familie en laat zien dat er echt gekeken is naar de ervaring vanuit de patiënt. “Dit project zou verplicht moeten zijn voor iedereen die in de farmaceutische industrie werkt”. Dat deze kaarten ook voor andere zorggebieden gebruikt kunnen worden is voor de jury een logische volgende stap: “Hier leren ook huisartsen wat van” en “Ik wou dat ik deze kaarten had toen ik gediagnosticeerd werd met blaaskanker”.

Nominatie 2 - Praatkaarten - quote Sarah.jpg


Dat er een Patient Award te behalen viel, was bij de start van het praatkaartenproject helemaal niet bekend. ‘Patiënt Centraal’ kwam dus vanuit een intrinsieke motivatie. “We hebben de materialen ontwikkeld om een probleem op te lossen waar de patiënt en de zorgverlener in de praktijk tegenaan lopen. Hierbij hebben we de patiënt tijdens het gehele ontwikkeltraject centraal gesteld. Daardoor sluiten we optimaal aan bij de behoefte van die patiënt en van de zorgverlener,” zegt Sarah.

Meer weten over de Patient Ambassador Award of de andere genomineerden? Kijk dan op https://www.stemvandepatient.nl/issue/online-nieuwsbrief-voor-patientenorganisaties/patient-ambassador-award/ 

C-ANPROM/NL/GEN/0054