Toegankelijkheid inschakelen Toegankelijkheid inschakelen

Inspiratiesessie duurzaamheid bij Takeda Nederland

17 september 2020

In oktober 2019 ondertekende Takeda Nederland als een van de eerste medicijnfabrikanten de Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst. De ambitie van Takeda is om de verduurzaming van haar bedrijfsvoering te realiseren met zowel medewerkers als externe belanghebbenden. Afgelopen week vond er een inspirerende sessie plaats onder leiding van PHI Factory, waarbij de ‘quick wins’ voor Takeda Nederland en haar ketenpartners in kaart zijn gebracht. Op onze impactgebieden huisvesting, energie- en waterverbruik, mobiliteit en gezond werken lopen er al veel mooie initiatieven, maar, wij zien dit als startpunt om versneld onze ambities te realiseren. Op deze plek zal Takeda de komende tijd dan ook aandacht geven aan de voorbeelden waarmee zij concreet bezig is om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen.

 

C-ANPROM/NL//0753 July 2020