Toegankelijkheid inschakelen Toegankelijkheid inschakelen

Personalized medicine in de praktijk

14 februari 2018
Aarnoud Overkamp, algemeen directeur van Takeda Nederland, overhandigde deze week het eerste exemplaar van de tabloid ‘Medicijnen op maat’ over personalised medicine aan Peter Post, directeur van de Task Force Health Care (TFHC). “Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Dat is waar het uiteindelijk overal ter wereld op neerkomt en daarom neem ik graag het eerste exemplaar in ontvangst, “aldus Post.

V.l.n.r. Aarnoud Overkamp en Peter Post


De tabloid is een publicatie van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Zowel Overkamp als Post dragen het onderwerp maatwerk een warm hart toe. In zijn blogs vroeg Overkamp het afgelopen jaar bij herhaling aandacht voor personalised medicine.

Negentien ‘maatwerk’ voorbeelden

‘Medicijnen op maat’ bevat praktijkvoorbeelden van behandeling op maat, verbeterde diagnostiek, toegang op maat, dataregistratie en pay for benefit. Kortom: allerlei varianten van maatwerk. Twaalf bij de Vereniging aangesloten bedrijven leverden in totaal negentien praktijkbeschrijvingen aan, waaronder Takeda. Bijvoorbeeld over immunotherapie bij kanker, stamceltherapie of een op DNA-schade gerichte behandeling van eierstokkanker.

De tabloid maakt ook inzichtelijk hoe een patiënt toegang op maat kan krijgen tot een nieuw geneesmiddel, als de nood hoog is, maar het middel nog geen registratie heeft. Verder laten praktijkschetsen zien hoe belangrijk biomarkers zijn bij behandeling op maat. In deze nieuwe publicatie is ook te lezen hoe cruciaal de rol is van nationale, goed gevulde patiëntregisters.

Webversie Medicijnen op maat         

Task Force Health Care 

Blog Aarnoud Overkamp