Toegankelijkheid inschakelen Toegankelijkheid inschakelen

Regionaal Oncologie Netwerk Nijkerk wint Patient Centricity Award

13 april 2018
Op 13 april jl. is tijdens het 3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium de eerste Patient Centricity Award uitgereikt aan Corinne van den Dool die namens Regionaal Oncologie Netwerk Nijkerk (RONN) de prijs in ontvangst heeft genomen.

V.l.n.r.: Jeroen Murk (Takeda), Carlien Mentink, Corinne van den Dool en
Lisette Priem van het RONN-project, Anne van der Spek (jury PCA)

De award is bestemd voor een innovatief project dat door verbeteringen in de zorg bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met een hemato-oncologische aandoening. Namens de vakjury reikte Anne van der Spek (verpleegkundig specialist oncologie van het Deventer Ziekenhuis), de prijs uit. Corinne van den Dool: “Wij zijn erg trots op het feit dat ons project deze award erkenning krijgt! Juist bij kanker wordt het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren over je leven zwaar op de proef gesteld. Optimale (na)zorg en revalidatie gericht op de behoefte van de oncologische patiënt en diens naaste(n) is hierbij wenselijk. Bij het RONN staat de patiënt centraal en wordt deze zorg dichtbij huis aangeboden binnen een multidisciplinair team.” 

Kwaliteit van de zorg
Volgens de onafhankelijke vakjury* is dit project een prachtig voorbeeld van multidisciplinaire oncologische zorgverlening. Bevlogen zorgverleners uit verschillende disciplines hebben op lokaal niveau een initiatief opgezet. Een initiatief klein gestart vanuit de praktijk met tegelijkertijd grote ambities voor de kwaliteit van de zorg voor hun oncologische patiënten. Met dit project wordt complexe versnipperde multidisciplinaire zorg voor oncologische patiënten in omgeving Nijkerk gebundeld rondom de patiënt in zijn of haar eigen omgeving, met aandacht voor zijn of haar naasten. Lees meer over het winnend project in het volledige juryrapport op www.patientcentricityaward.nl.

De jury hoopt met het toekennen van deze prijs dat het lokale project in Nijkerk andere zorgverleners binnen hemato‐oncologie inspireert. Inspiratie om goede ideeën te delen, in de praktijk te brengen en zich vooral niet af te laten schrikken door complexiteit, onontgonnen terreinen of de hoeveelheid werk die het met zich meebrengt. Juist kleine lokale initiatieven kunnen voor een individuele patiënt heel waardevol en belangrijk zijn.


Jaarlijkse prijs
De Patient Centricity Award bestaat uit een ‘unrestricted eductional grant’ van €10.000,- en wordt jaarlijks uitgereikt. De Award wordt aangeboden door Takeda Oncology. Takeda Oncology ziet het als een belangrijke taak om een bijdrage te leveren aan de optimalisatie van de behandeling van patiënten met een hemato-oncologische aandoening.

Takeda heeft alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij deze behandeling uitgenodigd om in 2017 innovatieve projectvoorstellen in te dienen voor de Patient Centricity Award. De inzendingen zijn beoordeeld door een onafhankelijke multidisciplinaire vakjury*. Dit initiatief wordt ondersteund door patiëntenorganisaties Hematon en MPN Stichting. Van beide organisaties heeft 1 vertegenwoordiger zitting in de vakjury*.
Vanaf mei 2018 kunnen zorgverleners zich via het aanmeldingsformulier op de website weer projecten aanmelden om kans te maken op de Patient Centricity Award 2018.

*Meer informatie over de vakjury vindt u op http://www.patientcentricityaward.nl/vakjury/.