Toegankelijkheid inschakelen Toegankelijkheid inschakelen

Opnieuw indicatie-uitbreiding voor Adcetris®

22 januari 2018
Onlangs is bekendgemaakt dat ons product Adcetris® (brentuximab vedotin) begin 2019 een indicatie-uitbreiding heeft ontvangen en sinds 1 april te declareren is voor de behandeling van volwassen patiënten met eerder onbehandeld CD30 positief hodgkinlymfoom (HL) Stadium IV in combinatie met doxorubicine, vinblastine en dacarbazine (AVD).1  Voor een groot aantal niet eerder behandelde Hodgkin lymfoom patiënten gediagnosticeerd met stadium IV ziekte, zal progressie optreden met de huidige behandelingen, met de nadruk op een echte onvervulde behoefte in deze populatie.2

De indicatie-uitbreiding is gebaseerd op de ECHELON-1 studie waarin is aangetoond dat Adcetris + AVD (A+AVD) een significante verbetering geeft van de gemodificeerde progressievrije overleving (mPFS) ten opzichte van doxorubicine, bleomycine, vinblastine en dacarbazine (ABVD), zonder het risico op bleomycine toxiciteit.3 Adcetris is reeds geregistreerd voor verschillende indicaties binnen gerecidiveerd Hodgkin Lymfoom, sALCL en CTCL. Voor een overzicht van de indicaties voor Adcetris verwijzen wij naar de SmPC.1

Voor medisch beroepsbeoefenaren (login via BIG-nummer) is er via www.adcetris.nl meer gedetailleerde informatie beschikbaar over Adcetris®.

Adcetris® is een weesgeneesmiddel en geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten: met CD30 positief Hodgkin lymfoom (een vorm van lymfeklierkanker), na tenminste twee eerdere therapieën en voor gerecidiveerd systemisch anaplastisch grootcellig lymfoom (een bepaald type non-hodgkin T-cellymfoom).1

 

1 SmPC 13 maart 2019
2 https://www.takeda.com/newsroom/newsreleases/2018/takeda-receives-positive-chmp-opinion-for-adcetris/
3 Connors JM, et al. N Engl J Med. 2018;378(4):331-344