Toegankelijkheid inschakelen Toegankelijkheid inschakelen

Takeda demonstreert 'Advancing Healthcare Together' 

12 mei 2016

Meer dan 60 gasten, negen sprekers en Radio 1-journalist Job Boot (gespreksleider) vonden de weg naar het hoofdkantoor van Takeda. Samen met vertrekkend Medical Director Ed Schook werd teruggeblikt op de ontwikkelingen in de farmaceutische zorg en gefilosofeerd over de toekomst onder het motto 'Back to the future'.

De eerste discussie (van vier) ging het over de kwaliteitsverbetering van onderzoek die ontstaan is door verbeterde wet- en regelgeving. Marcel Kenter (voormalig voorzitter van de CCMO) was het daar helemaal mee eens. De eerste regels op dit vlak dateren al van 1900. De oorlogsproblematiek (experimenten op mensen) heeft een belangrijke impuls voor ontwikkeling van regels gegeven. Maar ook incidenten, zoals rond de Softenon-baby's. Herman Pieterse (expert GCP) gaf aan dat enerzijds de overheid regels wilde, maar dat ook het veld zelf dat belangrijk vond.

Van small molecule naar biologicals
"Het lijkt nu alsof het één het ander uitsluit maar dat is niet zo. Je zoekt bij elke patiënt naar de meest passende aanpak", stelt Geert D'Haens (hoogleraar IBD van het AMC). De andere spreker (emeritus-hoogleraar gastero-enterologie Guido Tytgat) beaamt dat: "Niet iedere patiënt 'beantwoordt' een biological. Zijn droom voor de toekomst: "We doven nu het vuur van de inflammatoire darmziekten, maar ik hoop dat ooit de oorzaak van dat vuur gevonden wordt."

Blijven nieuwe geneesmiddelen wel beschikbaar?
Rond deze vraag zaten Tineke Markus (CCUVN), Ingrid Castricum (ONVZ) en Aart Beker (oncoloog in het Spaarne-gasthuis) met elkaar aan tafel. Met als gezamenlijke belang, een optimale behandeling voor de patiënt binnen de structuur van het bestaande stelsel. "Sommige geneesmiddelen zijn duur ja, maar dat moet je niet geïsoleerd benaderen. Samen moeten we ervoor zorgen dat patiënten krijgen wat ze nodig hebben.", aldus Aart Beeker. Ingrid Castricum gaf aan ook steeds meer te ervaren dat verzekeraar en zorgaanbieder de dialoog aan gaan. De voorzitter van de CCUVN kon dat natuurlijk alleen maar toejuichen. "Het patiëntenbelang is daar het meest mee gebaat".

Toekomst
Mark Buunen schetste op verzoek van Job Boot wat er medisch gezien nog moet gebeuren. "We willen dat kanker een chronische ziekte wordt, net als bij HIV is gebeurd; biologicals voor kanker maken dat mogelijk. Belangrijk is ook vast te stellen dat het mogelijk is invasieve ingrepen te vermijden of uit te stellen door nieuwe en adequate farmacotherapeutische behandeling. Dé ontwikkeling voor de toekomst is personalised medicine. We moeten de individuele patiënt dus nog beter in beeld krijgen."
Aarnoud Overkamp greep even terug op het punt dat Marcel Kenter ook al benoemde namelijk het belang van een andere manier (dan via patenten) van innovaties belonen . "Een actueel voorbeeld is de 38 miljoen dollar die Takeda recent van de Gates Foundation ontving voor de bestrijding van polio in ontwikkelingslanden. Dat is out of the box-denken als het gaat om financiering. Binnen het stelsel zal samenwerking tussen partijen cruciaal blijken te zijn. Met elkaar, als zorgverzekeraars, zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven, moeten we ons verantwoordelijk voelen voor kwalitatief goede en duurzaam betaalbare zorg. Ook de politiek is daarbij van belang. Al was het maar omdat er nog wel wat schotten weggehaald moeten worden."