Toegankelijkheid inschakelen Toegankelijkheid inschakelen

Maatschappelijke code Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

V.l.n.r: Esmé Lighaam (voorzitter Young Innovators of Medicine), Marika Murto (algemeen directeur Amgen The Netherlands), Cathy van Beek (lid onafhankelijk Adviescollege), Aarnoud Overkamp (voorzitter Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen), Bruno Bruins (minister van medische zorg), André Rouvoet (voorzitter onafhankelijk Adviescollege), Koos van der Hoeven (lid onafhankelijk Adviescollege) (Foto: Peter Boer).

De Nederlandse innovatieve geneesmiddelensector heeft sinds 1 januari 2020 een Code, die helder maakt vanuit welke principes de sector werkt en waar de sector voor staat. Takeda Nederland B.V. en alle andere geneesmiddelenbedrijven die lid zijn van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) hebben de Code ondertekend. Hiermee onderstreept de sector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Code bevat afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Het is een vorm van zelfregulering, die niet vrijblijvend is. Uniek is dat een onafhankelijk Adviescollege monitort of leden zich aan de Code houden. Daarnaast kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven aan bedrijven zodat de Code zich verder kan ontwikkelen. Dit college publiceert ook een openbaar jaarverslag.

Op grond van de bevindingen van het Adviescollege kan de Code jaarlijks worden aangepast. Aarnoud Overkamp, algemeen directeur Takeda Nederland B.V., sprak zich destijds uit als voorzitter van de VIG: ‘We geloven niet dat we nu al klaar zijn. De Code is aanleiding voor een intensiever gesprek binnen de sector en met de samenleving. Dit is nadrukkelijk bedoeld als een begin.’

De Code bevat afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit.

 

C-ANPROM/NL/GEN/0068 November 2021