Takeda GmbH, Branch Office Slovenia

Business :
Sales

Address : 
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenia

Telephone Number :
+ 386 (0) 59082480

Fax Number :
+ 386 (0) 59082489

Founded:
1995

Contact:
info-si@takeda.com

Your feedback is important for us.
You may contact us at any time on the following availabilities to report suspected adverse drug reactions or product quality complaints:
Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. O neželenih učinkih nam lahko poročate s sporočilom preko faksa (+386 (0) 59 082 489) ali po elektronski pošti na naslov drugsafety-si@takeda.com oz. neposredno na nacionalni center za poročanje: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Center za zastrupitve, Zaloška cesta 2, SI 1000 Ljubljana, faks: 01 434 76 46, e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si. S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.